• Média
  • Tiskové zprávy a vyjádření

Tiskové zprávy a vyjádření

MUDr. David Lauer jako první český lékař úspěšně zakončil roční postgraduální hybridní prezenčně-distanční studijní program „Clinical Science Scholars Program“, který vznikl ve spolupráci Harvard Medical School a Semmelweis University v Budapešti

MUDr. David Lauer (29), postgraduální student 3. LF UK, se klinicky a vědecky zabývá intervenční neuroradiologií, konkrétně endovaskulárními výkony pro ischemické cévní mozkové příhody. V březnu tohoto roku jako první český lékař úspěšně zakončil roční postgraduální hybridní prezenčně-distanční studijní program „Clinical Science Scholars Program“, který vznikl ve spolupráci Harvard Medical School a Semmelweis University v Budapešti a cílil výhradě na klinické vědce z Evropy.

19. dubna 2024


Mezinárodní konference „Vzdělávání v medicíně“, 23.1.2024 Syllabova posluchárna 3. LF UK

Vzdělávání obecně čelí v dnešní době mnoha výzvám, ne jinak je tomu ve vzdělávání budoucích lékařů i dalších zdravotnických pracovníků. Ať už je to tlak na vyšší počty přijímaných studentů nebo digitalizace vzdělávání včetně vlivu umělé inteligence, tak odolnost mladé generace vůči stresu a nárokům na ně kladeným nejen v souvislosti s učením, ale i v kontextu ne jednoduché doby - období Covidu, současných válek, ekologické či klimatické krize. Na nás, vzdělavatelských institucích je, abychom vytvářeli co nejefektivnější a kvalitní výukové podmínky pro vzdělávání dalších generací zdravotníků a vzdělávali současnou generaci moderními výukovými metodami, které je budou motivovat a inspirovat ke stále hlubšímu porozumění a poznání.

15. ledna 2024


3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy: 70-letá dáma plná mladistvé energie

Trojice lékařských fakult v hlavním městě, jak je známe dnes, vznikla rozdělením tehdejší lékařské fakulty Univerzity Karlovy vládním nařízením v roce 1953 v souvislosti s narůstající potřebou výchovy nových lékařů. Nová fakulta umístěná ve Vinohradském zdravotnickém areálu se jmenovala Lékařská fakulta hygienická. V roce 1990 na návrh studentů a s plnou podporou pedagogů si fakulta změnila jméno na 3. lékařská fakulta a zároveň začala nabízet všeobecné medicínské vzdělání bez speciálního zaměření na hygienu. Tento týden tedy fakulta slaví 70. výročí svého vzniku.

20. listopadu 2023


Novela zákoníku práce: praktické důsledky pro zdravotnictví

Dne 12. 10. 2023 v čase od 10:00 do 12:30 se v Syllabově posluchárně na půdě 3. lékařské fakulty koná seminář „Novela zákoníku práce: praktické důsledky pro zdravotnictví“. Na semináři, organizovaném 3. lékařskou fakultou a Katedrou zdravotnického práva Právnické fakulty UK, vystoupí přední odborníci na zdravotnické právo, akademici a zástupci lékařů i managementu zdravotnických zařízení.

10. října 2023


4EU+ Prague Summer Scientific Symposium

Ve dnech 15.-17. června 2023 se v Praze v prostorách Karolina uskutečnilo vědecké sympozium podpořené 4EU+ meziuniverzitní aliancí. 4EU+ Prague Summer Scientific Symposium: Emerging new concepts and approaches to target diabetes pandemic in urban areas: from physiology to successful implementation. Sympózium bylo organizováno na platformě 4EU+ aliance partnerskými univerzitami v Praze, Paříži, Kodani a Miláně.

21. června 2023

Archiv tiskových zpráv, RSS kanálprint
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor