• Média
  • Tiskové zprávy a vyjádření

Tiskové zprávy a vyjádření

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví a Asociace děkanů lékařských fakult ČR uzavřely za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR Memorandum o spolupráci

Memorandum o spolupráci mezi Asociací děkanů lékařských fakult a Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví je historickým krokem směřujícím ke sblížení obou pilířů specializačního vzdělávání: lékařských fakult jako garantů vysoké odborné kvality v konkrétních medicínských oborech a IPVZ jako centrální státní instituce, která má nad celým systémem administrativní dohled, což je u regulovaného povolání samozřejmě nezbytné. Asociace děkanů lékařských fakult si váží vstřícného postoje IPVZ a Ministerstva zdravotnictví při hledání nových forem spolupráce a je připravena cestou Vědecké rady IPVZ aktivně přispívat ke kvalitativnímu posunu vzdělávacích programů.

17. května 2023


České vysokofrekvenční EKG slaví další úspěch

Již druhý americký patent získal tým vědců z Mezinárodního centra klinického výzkumu (ICRC) v Brně, 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (3. LF UK), Ústavu přístrojové techniky Akademie věd CŘ (ÚPT AV ČR) a firmy Cardion s.r.o. Vyvinuli novou technologii pro zařízení, běžně známé pod zkratkou EKG. Vysokofrekvenční elektrokardiogram (UHF-ECG) přináší lékařům i pacientům přesnější diagnostiku. Snížením počtu nevhodně zvolených léčebných postupů pak slibuje úspory výdajů v rámci celého zdravotnického systému.

7. února 2023


Výsledky soutěže na výukové centrum 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy již zná vítěze architektonické soutěže na nové výukové centrum v univerzitní části Vinohradského zdravotnického areálu v Praze. Stal se jím tým ateliéru EHL & KOUMAR ARCHITEKTI s.r.o. (Lukáš Ehl, Tomáš Koumar, Miroslav Pazdera), který zvítězil v konkurenci 34 soutěžních návrhů. Na druhém místě se umístil atelier Kuba Pilař Architekti a na třetím studio Nemec Taller Architektur. Soutěžní porota udělila také dalších šest odměn.

18. ledna 2023


Právě vyšla učebnice češtiny pro ukrajinské zdravotníky

V Nakladatelství Karolinum právě vyšla učebnice Léčíme česky. Čeština pro sestry a jiné zdravotníky (Лікуємо чеською. Чеська мова для медсестер та інших медичних працівників). Je výsledkem spolupráce odborníků z 3. LF UK a FF UK a je určena nelékařským zdravotnickým pracovníkům, kteří přicházejí z Ukrajiny a mají zájem učit se česky, aby mohli pracovat v českém zdravotnictví.

6. prosince 2022


Memorandum o prohloubení spolupráce mezi FNKV, 3. LF UK a SZÚ

Cílem Memoranda o prohloubení spolupráce je podpora špičkového výzkumu a tím zlepšení osudů pacientů se závažnými chorobami. Tisková konference ke slavnostnímu podpisu Memoranda se uskutečnila dne 4.10.2022 od 10.00 hod v kapli FNKV

5. října 2022


Nové výukové centrum 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy vyhlašuje soutěž o návrh na nové výukové centrum ve stávajícím univerzitním areálu u Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze. Cílem soutěže je vybrat nejlepší architektonické, technické a provozní řešení univerzitní budovy, která rozšíří stávající kapacity pro výuku. Vítězný tým architektů, který bude následně celý projekt zpracovávat, bude řešit i veřejná prostranství v nejbližším okolí stavby a stávajících budov.

16. září 2022


Kampaň „prevence opařenin u dětí“ oceněna prestižními cenami

Preventivní kampaň 70 stupňů vznikla proto, aby pomohla předcházet bolestivým popáleninovým úrazům batolat přímo v našich domácnostech. Vedle vynikajících umělců a kreativců se na jejím vzniku podílel spolek Bolíto (www.bolito.cz), který se stará o popálené dětské pacienty léčené na Klinice popáleninové medicíny FNKV a 3. LF UK již od roku 2003.

6. září 2022


Jak zajistit kvalitní život v těžké nemoci? První mezinárodní konference neonkologické paliativní péče v ČR

V úterý 21. 6. proběhne na půdě 3. lékařské fakulty UK první konference neonkologické paliativní péče. Setkání se bude konat pod záštitou České společnosti paliativní medicíny a finančně podpořeno Nadačním fondem ABAKUS.

21. června 2022


Vznik učebnice pro ukrajinské pracovníky ve zdravotnictví

Příkladnou spoluprací dvou fakult Karlovy univerzity vznikla učebnice pro ukrajinské pracovníky ve zdravotnictví. Podílel se na ní Ústav jazyků 3. LF UK, Ústav ošetřovatelství 3. LF UK a FF UK. Spoluautorkami byly i dvě ukrajinské studentky, jedna z 3. LF UK a jedna z FF UK.

15. června 2022

Archiv tiskových zpráv, RSS kanálprint
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor