• Média
  • Tiskové zprávy a vyjádření

Tiskové zprávy a vyjádření

Nové výukové centrum 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy vyhlašuje soutěž o návrh na nové výukové centrum ve stávajícím univerzitním areálu u Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze. Cílem soutěže je vybrat nejlepší architektonické, technické a provozní řešení univerzitní budovy, která rozšíří stávající kapacity pro výuku. Vítězný tým architektů, který bude následně celý projekt zpracovávat, bude řešit i veřejná prostranství v nejbližším okolí stavby a stávajících budov.

16. září 2022


Kampaň „prevence opařenin u dětí“ oceněna prestižními cenami

Preventivní kampaň 70 stupňů vznikla proto, aby pomohla předcházet bolestivým popáleninovým úrazům batolat přímo v našich domácnostech. Vedle vynikajících umělců a kreativců se na jejím vzniku podílel spolek Bolíto (www.bolito.cz), který se stará o popálené dětské pacienty léčené na Klinice popáleninové medicíny FNKV a 3. LF UK již od roku 2003.

6. září 2022


Jak zajistit kvalitní život v těžké nemoci? První mezinárodní konference neonkologické paliativní péče v ČR

V úterý 21. 6. proběhne na půdě 3. lékařské fakulty UK první konference neonkologické paliativní péče. Setkání se bude konat pod záštitou České společnosti paliativní medicíny a finančně podpořeno Nadačním fondem ABAKUS.

21. června 2022


Vznik učebnice pro ukrajinské pracovníky ve zdravotnictví

Příkladnou spoluprací dvou fakult Karlovy univerzity vznikla učebnice pro ukrajinské pracovníky ve zdravotnictví. Podílel se na ní Ústav jazyků 3. LF UK, Ústav ošetřovatelství 3. LF UK a FF UK. Spoluautorkami byly i dvě ukrajinské studentky, jedna z 3. LF UK a jedna z FF UK.

15. června 2022


Setkání se zástupci Sheba Medical Centre na půdě 3. LF

Na 3. lékařské fakultě UK proběhlo setkání se zástupci Sheba Medical Centre z Izraele. Setkání zahájil a přítomné přivítal proděkan pro studium a výuku MUDr. D. Marx. Počátkem tohoto roku uzavřela 3. lékařská fakulta a Sheba Medical Centra smlouvu o zajištění klinické praktické výuky pro israelské studenty v zařízeních nemocnice Sheba v Tel Avivu.

26. května 2022


Nové české diagnostické řešení pomáhá předvídat těhotenské komplikace na základě analýzy krve

Spin-off společnost GeneSpector Innovations zabývající se medicínským výzkumem a diagnostikou na začátku letošního roku koupila od Univerzity Karlovy novou inovativní technologii. Ta dokáže s vysokou úspěšností již v prvním trimestru předpovědět závažné těhotenské komplikace, jako je preeklampsie, fetální růstová restrikce nebo dokonce předčasný porod. Toto nové řešení má velký potenciál způsobit revoluci v prenatální péči.

25. května 2022


Stát se hrdinou se rozhodli studenti Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT, 3. lékařské fakulty UK a příslušníci Hasičského záchranného sboru ČR

Výzvu „Staň se hrdinou“ podpořili na podnět studentů Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT (FBMI) i studenti 3. lékařské fakulty UK (3. LF) a hasiči Hasičského záchranného sboru ČR. Dne 10. března 2022 se mnozí z nich zúčastní zápisu do registru kostní dřeně, a to v Kladně na FBMI (nám. Sítná 3105) a v Praze na 3. LF UK (Ruská 87).

4. března 2022


Sestra intenzívní péče. Po pandemii už lze náročné studium na 3. LF UK skloubit i s prací u lůžka

Navazující magisterský obor Intenzívní péče je na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy otevřen od r. 2019. Studium si klade za cíl připravit absolventy a absolventky na povolání sestry intenzívní, perioperační a resuscitační péče. Studijní plán byl od počátku koncipován jako kompetenčně založený, tzn. zaměřený na získání konkrétních znalostí a dovedností potřebných u lůžka intenzívní péče. V programu jsme kombinovali teoretickou výuku, praktické workshopy simulace a samozřejmě spoustu praxe u lůžka, program na 5 dní v týdnu. Do toho ale přišla pandemie.

21. února 2022


Nový studijní program a výchova odborníků v oblasti veřejného zdraví. Tři významné instituce spojují síly.

3. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy, Státní zdravotní ústav a Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví spojilo nově , které si klade za cíl zajistit společnými silami výchovu nových odborníků pro oblast veřejného zdraví, hygieny a epidemiologie. Pandemie covid-19 jen zdůraznila a podtrhla dlouhodobý nedostatek těchto kvalifikovaných specialistů. Spoluprací tří institucí vznikne nový navazující magisterský studijní program s předběžným názvem „Epidemiologie a management veřejného zdraví“.

31. ledna 2022


Vasil Kostin a Tomáš Trejdl zvítězili ve finále Red Bull Basement 2021

Začátkem listopadu proběhlo národní finále programu Red Bull Basement 2021 - studentský mezinárodní program, který podporuje mladé inovátory s nápadem a chutí pozitivně změnit svět. „Národním hrdinou“ reprezentujícím Českou republiku se stal tým WREST, jehož zakládajícími členy jsou Vasil Kostin a Tomáš Trejdl.

13. prosince 2021

Archiv tiskových zpráv, RSS kanálprint
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor