• Média
  • Tiskové zprávy a vyjádření

Tiskové zprávy a vyjádření

3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy: 70-letá dáma plná mladistvé energie

Trojice lékařských fakult v hlavním městě, jak je známe dnes, vznikla rozdělením tehdejší lékařské fakulty Univerzity Karlovy vládním nařízením v roce 1953 v souvislosti s narůstající potřebou výchovy nových lékařů. Nová fakulta umístěná ve Vinohradském zdravotnickém areálu se jmenovala Lékařská fakulta hygienická. V roce 1990 na návrh studentů a s plnou podporou pedagogů si fakulta změnila jméno na 3. lékařská fakulta a zároveň začala nabízet všeobecné medicínské vzdělání bez speciálního zaměření na hygienu. Tento týden tedy fakulta slaví 70. výročí svého vzniku.

20. listopadu 2023


Novela zákoníku práce: praktické důsledky pro zdravotnictví

Dne 12. 10. 2023 v čase od 10:00 do 12:30 se v Syllabově posluchárně na půdě 3. lékařské fakulty koná seminář „Novela zákoníku práce: praktické důsledky pro zdravotnictví“. Na semináři, organizovaném 3. lékařskou fakultou a Katedrou zdravotnického práva Právnické fakulty UK, vystoupí přední odborníci na zdravotnické právo, akademici a zástupci lékařů i managementu zdravotnických zařízení.

10. října 2023


4EU+ Prague Summer Scientific Symposium

Ve dnech 15.-17. června 2023 se v Praze v prostorách Karolina uskutečnilo vědecké sympozium podpořené 4EU+ meziuniverzitní aliancí. 4EU+ Prague Summer Scientific Symposium: Emerging new concepts and approaches to target diabetes pandemic in urban areas: from physiology to successful implementation. Sympózium bylo organizováno na platformě 4EU+ aliance partnerskými univerzitami v Praze, Paříži, Kodani a Miláně.

21. června 2023


Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví a Asociace děkanů lékařských fakult ČR uzavřely za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR Memorandum o spolupráci

Memorandum o spolupráci mezi Asociací děkanů lékařských fakult a Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví je historickým krokem směřujícím ke sblížení obou pilířů specializačního vzdělávání: lékařských fakult jako garantů vysoké odborné kvality v konkrétních medicínských oborech a IPVZ jako centrální státní instituce, která má nad celým systémem administrativní dohled, což je u regulovaného povolání samozřejmě nezbytné. Asociace děkanů lékařských fakult si váží vstřícného postoje IPVZ a Ministerstva zdravotnictví při hledání nových forem spolupráce a je připravena cestou Vědecké rady IPVZ aktivně přispívat ke kvalitativnímu posunu vzdělávacích programů.

17. května 2023


České vysokofrekvenční EKG slaví další úspěch

Již druhý americký patent získal tým vědců z Mezinárodního centra klinického výzkumu (ICRC) v Brně, 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (3. LF UK), Ústavu přístrojové techniky Akademie věd CŘ (ÚPT AV ČR) a firmy Cardion s.r.o. Vyvinuli novou technologii pro zařízení, běžně známé pod zkratkou EKG. Vysokofrekvenční elektrokardiogram (UHF-ECG) přináší lékařům i pacientům přesnější diagnostiku. Snížením počtu nevhodně zvolených léčebných postupů pak slibuje úspory výdajů v rámci celého zdravotnického systému.

7. února 2023


Výsledky soutěže na výukové centrum 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy již zná vítěze architektonické soutěže na nové výukové centrum v univerzitní části Vinohradského zdravotnického areálu v Praze. Stal se jím tým ateliéru EHL & KOUMAR ARCHITEKTI s.r.o. (Lukáš Ehl, Tomáš Koumar, Miroslav Pazdera), který zvítězil v konkurenci 34 soutěžních návrhů. Na druhém místě se umístil atelier Kuba Pilař Architekti a na třetím studio Nemec Taller Architektur. Soutěžní porota udělila také dalších šest odměn.

18. ledna 2023


Právě vyšla učebnice češtiny pro ukrajinské zdravotníky

V Nakladatelství Karolinum právě vyšla učebnice Léčíme česky. Čeština pro sestry a jiné zdravotníky (Лікуємо чеською. Чеська мова для медсестер та інших медичних працівників). Je výsledkem spolupráce odborníků z 3. LF UK a FF UK a je určena nelékařským zdravotnickým pracovníkům, kteří přicházejí z Ukrajiny a mají zájem učit se česky, aby mohli pracovat v českém zdravotnictví.

6. prosince 2022

Archiv tiskových zpráv, RSS kanálprint
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor