• Média
  • Tiskové zprávy a vyjádření

Tiskové zprávy a vyjádření

Výsledky soutěže na výukové centrum 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy již zná vítěze architektonické soutěže na nové výukové centrum v univerzitní části Vinohradského zdravotnického areálu v Praze. Stal se jím tým ateliéru EHL & KOUMAR ARCHITEKTI s.r.o. (Lukáš Ehl, Tomáš Koumar, Miroslav Pazdera), který zvítězil v konkurenci 34 soutěžních návrhů. Na druhém místě se umístil atelier Kuba Pilař Architekti a na třetím studio Nemec Taller Architektur. Soutěžní porota udělila také dalších šest odměn.

18. ledna 2023


Právě vyšla učebnice češtiny pro ukrajinské zdravotníky

V Nakladatelství Karolinum právě vyšla učebnice Léčíme česky. Čeština pro sestry a jiné zdravotníky (Лікуємо чеською. Чеська мова для медсестер та інших медичних працівників). Je výsledkem spolupráce odborníků z 3. LF UK a FF UK a je určena nelékařským zdravotnickým pracovníkům, kteří přicházejí z Ukrajiny a mají zájem učit se česky, aby mohli pracovat v českém zdravotnictví.

6. prosince 2022


Memorandum o prohloubení spolupráce mezi FNKV, 3. LF UK a SZÚ

Cílem Memoranda o prohloubení spolupráce je podpora špičkového výzkumu a tím zlepšení osudů pacientů se závažnými chorobami. Tisková konference ke slavnostnímu podpisu Memoranda se uskutečnila dne 4.10.2022 od 10.00 hod v kapli FNKV

5. října 2022


Nové výukové centrum 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy vyhlašuje soutěž o návrh na nové výukové centrum ve stávajícím univerzitním areálu u Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze. Cílem soutěže je vybrat nejlepší architektonické, technické a provozní řešení univerzitní budovy, která rozšíří stávající kapacity pro výuku. Vítězný tým architektů, který bude následně celý projekt zpracovávat, bude řešit i veřejná prostranství v nejbližším okolí stavby a stávajících budov.

16. září 2022


Kampaň „prevence opařenin u dětí“ oceněna prestižními cenami

Preventivní kampaň 70 stupňů vznikla proto, aby pomohla předcházet bolestivým popáleninovým úrazům batolat přímo v našich domácnostech. Vedle vynikajících umělců a kreativců se na jejím vzniku podílel spolek Bolíto (www.bolito.cz), který se stará o popálené dětské pacienty léčené na Klinice popáleninové medicíny FNKV a 3. LF UK již od roku 2003.

6. září 2022


Jak zajistit kvalitní život v těžké nemoci? První mezinárodní konference neonkologické paliativní péče v ČR

V úterý 21. 6. proběhne na půdě 3. lékařské fakulty UK první konference neonkologické paliativní péče. Setkání se bude konat pod záštitou České společnosti paliativní medicíny a finančně podpořeno Nadačním fondem ABAKUS.

21. června 2022


Vznik učebnice pro ukrajinské pracovníky ve zdravotnictví

Příkladnou spoluprací dvou fakult Karlovy univerzity vznikla učebnice pro ukrajinské pracovníky ve zdravotnictví. Podílel se na ní Ústav jazyků 3. LF UK, Ústav ošetřovatelství 3. LF UK a FF UK. Spoluautorkami byly i dvě ukrajinské studentky, jedna z 3. LF UK a jedna z FF UK.

15. června 2022


Setkání se zástupci Sheba Medical Centre na půdě 3. LF

Na 3. lékařské fakultě UK proběhlo setkání se zástupci Sheba Medical Centre z Izraele. Setkání zahájil a přítomné přivítal proděkan pro studium a výuku MUDr. D. Marx. Počátkem tohoto roku uzavřela 3. lékařská fakulta a Sheba Medical Centra smlouvu o zajištění klinické praktické výuky pro israelské studenty v zařízeních nemocnice Sheba v Tel Avivu.

26. května 2022


Nové české diagnostické řešení pomáhá předvídat těhotenské komplikace na základě analýzy krve

Spin-off společnost GeneSpector Innovations zabývající se medicínským výzkumem a diagnostikou na začátku letošního roku koupila od Univerzity Karlovy novou inovativní technologii. Ta dokáže s vysokou úspěšností již v prvním trimestru předpovědět závažné těhotenské komplikace, jako je preeklampsie, fetální růstová restrikce nebo dokonce předčasný porod. Toto nové řešení má velký potenciál způsobit revoluci v prenatální péči.

25. května 2022


Stát se hrdinou se rozhodli studenti Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT, 3. lékařské fakulty UK a příslušníci Hasičského záchranného sboru ČR

Výzvu „Staň se hrdinou“ podpořili na podnět studentů Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT (FBMI) i studenti 3. lékařské fakulty UK (3. LF) a hasiči Hasičského záchranného sboru ČR. Dne 10. března 2022 se mnozí z nich zúčastní zápisu do registru kostní dřeně, a to v Kladně na FBMI (nám. Sítná 3105) a v Praze na 3. LF UK (Ruská 87).

4. března 2022

Archiv tiskových zpráv, RSS kanálprint
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor