O nás v médiích

Vakcína proti rakovině? Nová naděje

Čeští vědci zazářili na nedávné prestižní konferenci

klinických onkologů v USA, kde sklidili za vývoj vakcíny proti rakovině vaječníků pozitivní ohlasy od kolegů z celého světa. Tento významný úspěch byl navíc korunován schválením další etapy výzkumu. Ambiciózní projekt protinádorového léku vytvořeného pacientovi „na míru” z jeho vlastní krve se tak posouvá o krok dál ke svému cíli – k uvedení nového účinného léku na jedno z nejzákeřnějších onkologických onemocnění, na něž umírá přes 70 procent nemocných. „Vakcína se dokáže vypořádat i se zbylými nádorovými buňkami, které mohou za pár let vést ke vzniku nového nádoru,“ říká v rozhovoru prof. MUDr. LUKÁŠ ROB (60), CSc., přednosta porodnicko-gynekologické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.

 

Zdroj: Téma, Rubrika: Rozhovor, Strana: 28, Autor: Silvie Králová

31. srpna 2018


Na ASCO jsou dobře vidět trendy, kterými se onkologie bude ubírat

Středem onkologického kalendáře je bezesporu výroční kongres Americké společnosti klinické onkologie (ASCO). Je tak velký, že se už před lety přestal stěhovat a koná se vždy na začátku června v obřím McCormickově centru na břehu Michiganského jezera v Chicagu. Každý rok sem přijíždí přes třicet tisíc účastníků, mezi nimi i desítky českých odborníků. Žádný jednotlivec není schopen zde prezentované informace pojmout v jejich celistvosti – každý si odváží svůj vlastní výsek. V rozhovoru pro Medical Tribune shrnuje doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D., MBA, co je její osobní „take home message“ z kongresu. Hovořili jsme s ní i o tom, jak se cítí v nové funkci přednostky Radioterapeutické a onkologické kliniky 3. LF UK a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.

 

Zdroj: https://www.tribune.cz/, autor: Lucie Ondřichová

23. července 2018


Vytiskni si novou kůži

„Tento systém umožňuje zkrátit výrobní proces, snížit hmotnost implantátu a současně prodloužit jeho životnost. To se týká například umělých kloubů,“ upozorňuje Jozef Rosina, proděkan Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT a přednosta Ústavu lékařské biofyziky a lékařské informatiky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. „Domnívám se, že nás čeká doba, kdy se budou 3D tiskárny využívat při tisku lidských orgánů,“ dodává.

 

Zdroj: FaktorS , rubrika: Věda a výzkum, strana: 56, autor: Lukáš Seidl

8. února 2018


HODNOCENÍ VYSOKÝCH ŠKOL A FAKULT

Zdroj: Hospodářské noviny, 31. 1. 2018, rubrika: Nejlepší vysoké školy - profily škol – příloha, strana: 25, autor: red

31. ledna 2018


Karlova univerzita udělila dva čestné doktoráty – oceněnými jsou kardiolog a dermatolog, oba specialisté světového formátu

Univerzita Karlova udílí čestné doktoráty jen poskrovnu a největším osobnostem ve svých oborech. v tomto tisíciletí jich udělila jen několik desítek, v průměru čtyři ročně, ale v některých letech jen jednomu nebo dvěma laureátům. „o to větší štěstí máme letos, kdy již 15. ledna 2018 budou na návrh 3. lékařské fakulty UK uděleny čestné doktoráty dvěma světově uznávaným vynikajícím lékařům a vědcům,“ uvedl děkan fakulty profesor Anděl.

 

Zdroj: Zdravotnické noviny. rubrika: ZN plus/Aktuality, strana 30, autor: red

15. ledna 2018

print
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor