O nás v médiích

Katku trápí hidradenitida. Nemoc, která způsobuje jizvy na těle i duši

Vše se naštěstí změnilo, když se Kateřina setkala s docentkou Monikou Arenbergerovou z Dermatovenerologické kliniky Fakultní nemocnice

Královské Vinohrady.

 

Právě ta se na hidradenitidu specializuje a s určením správné diagnózy neváhala.

 

Zdroj: https://ona.idnes.cz/

7. března 2018


Postavení imunoterapie v současné léčbě maligního melanomu

Tři roky po odsouhlasení FDA má pembrolizumab šest schválených indikací a v současné době na 400 probíhajících klinických studií. Jak ukazují i výsledky z české praxe, u dospělých pacientů s pokročilým neresekovatelným nebo metastazujícím melanomem zvyšuje četnost léčebných odpovědí ve srovnání s dosavadní léčbou a prodlužuje dobu do progrese i celkové přežití. Nejnovější data byla prezentována v rámci odborného sympozia firmy MSD 7. února v Praze.

 

Postavení imunoterapie v léčbě metastazujícího melanomu se v přednášce Pozice imunoterapie v léčbě maligního melanomu věnoval prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA, FCMA, z Dermatovenerologické kliniky 3. LF UK a FNKV v Praze, podle něhož maligní melanom vzhledem ke své obrovské mutační náloži velmi dobře reaguje právě na imunoterapii. Incidence maligního melanomu celosvětově i v Evropě stále stoupá. ČR je v Evropě na devátém místě, celosvětově na dvanáctém. V posledních letech však dochází k rozevírání nůžek mezi incidencí a mortalitou, a to díky lépe fungující prevenci a screeningu, důležitou roli sehrává i farmaceutický průmysl se svými novými léky.

 

Zdroj: Medical Tribune, rubrika: Konference - kongresy – informace, strana: 2 autor: kol

27. února 2018


Medicína dnes pulsuje energií

Uznávaná dermatoložka a specialistka na léčbu melanomu a psoriázu, doc. MUDr. Monika Arenbergerová, Ph. D., byla 1. února jmenována novou proděkankou pro vnější vztahy na 3. LF UK. Denně se pohybuje v oblasti, kde se odehrávají bouřlivé změny.

 

Novinky v oboru na poli medicínských technologií i v oblasti zdravotní péče zažíváme téměř každým dnem. Změny se dotýkají všech zúčastněných skupin: pacientů, zdravotnických profesionálů, vědců či studentů medicíny. Úkolem lékařských fakult a odborných pracovišť je reagovat na klíčové změny a připravit mladým lékařům půdu, aby mohli co nejrychleji a nejefektivněji získat také praktické dovednosti.

 

Zdroj: Zdravotnictví medicína, rubrika: klinická praxe, strana 28, autor Mgr. Pavlína Perlíková

22. února 2018


Inaugurace nového děkana 3. LF UK

Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., byl ve velkém sále Karolina 3. února 2018 slavnostně uveden do funkce děkana 3. lékařské fakulty UK. Nahradil tak ve funkci internistu prof. MUDr. Michala Anděla, CSc.

 

Prof. Widimský je významným kardiologem, profesně spjatým s Fakultní nemocnicí Královské Vinohrady (FNKV) a 3. LF UK. V současnosti působí jako přednosta III. interní-kardiologické kliniky a jako vedoucí Kardiocentra 3. LF UK a FNKV. V posledních letech vykonával prof. Widimský na 3. LF funkci proděkana pro vědu a výzkum. Akademický senát jej 25. října 2017 zvolil děkanem fakulty.

 

Zdroj: Zdravotnictví medicína, rubrika: události, strana: 47

19. února 2018


Slavné lékařské rody: Ladislav a Jiří Syllabovi

Otec a syn, kteří formovali své obory.

 

Do rodiny bystřického starosty Františka Syllaby se jako sedmé, předposlední dítě 16. června 1868 narodil syn Ladislav. Nadanému chlapci umožnila dokončit gymnázium velkorysá finanční pomoc jeho staršího bratra, který již působil v Kolíně jako profesor náboženství. Ladislav se po maturitě zapsal na lékařskou fakultu v Praze.

 

Zdroj: Terapie, rubrika: Historie, strana: 26, autor: Doc. MUDr. Otakar Brázda, CSc.

19. února 2018


Budoucnost pro všechny

Teolog Tomáš Halík a prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych., ředitel Národního ústavu duševního zdraví v Otázkách Václava Moravce.

 

Zdroj: ČT 24

18. února 2018


O systému prevence, sledování a léčby dekubitů v ČR se diskutovalo u kulatého stolu

Mgr. Hana Svobodová, Ph. D. (3. LF UK), potvrdila za zástupce vzdělavatelů, že ve výuce jsou předávány informace podložené důkazy dle guidelines EPUAP.

 

Zdroj: Florence, rubrika: Z konferencí, strana: 25

14. února 2018


Noví děkani: Lékařská fakulta má připravit konkurenceschopné lékaře

Děkan 3. LF UK prof. Petr Widimský odpovídal na otázky:

 

1. Co byste během svého funkčního období rád změnil?

2. Co byste vzkázal akademickým pracovníkům vaší fakulty a co studentům?

3. Zlomek z celkového medicínského vědění, který může fakulta studenty naučit, je stále menší. Jak vybrat, co je skutečně podstatné?

4. Proč by se talentovaní maturanti se zájmem o medicínu měli rozhodnout právě pro vaši fakultu?

 

Zdroj: Medical Tribune, rubrika: Fórum, strana: 2

13. února 2018


Tři z osmi lékařských fakult vedou od února noví děkani

Rektor Univerzity Karlovy profesor MUDr. Tomáš Zima, DrSc., jmenoval 1. února na návrh akademických senátů fakult devět děkanů pro období let 2018–2022, z nich dva jsou nově zvolení děkani lékařských fakult – děkan 3. lékařské fakulty prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., a děkan Lékařské fakulty v Plzni prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph. D., a dva, kteří obhájili post pro druhé volební období – děkan 2. lékařské fakulty UK prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., a děkan Farmaceutické fakulty prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph. D. Nového děkana má od února rovněž Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně – prof. MUDr. Martina Bareše, Ph. D.

 

Zdroj: Medical Tribune, rubrika: Titulní strana, strana: 1, autor: nam

13. února 2018


Dermatologie je mimořádně vděčný obor

V lednu Univerzita Karlova udělila čestné doktoráty dvěma významným osobnostem světové medicíny – prvním oceněným je kardiolog prof. Salim Yusuf, druhým dermatolog prof. Thomas Ruzicka. Ten si během svého pražského pobytu našel čas i na rozhovor pro Medical Tribune. „Když se podívám dozadu na svou profesní kariéru, vidím spíše lineární vývoj než nějaké dramatické zvraty,“ řekl mimo jiné.

 

Zdroj: Medical Tribune, rubrika: Příloha - Remedia - Informace/Excerpta/Zajímavosti, strana: 6, autor: Lucie Ondřichová

13. února 2018


Profesor Richard Rokyta – 57 let s medicínou

Profesoru fyziologie Richardu Rokytovi se téma bolesti stalo osudným již před více než 45 lety. ve svém oboru zastává princip Popperovy břitvy – cesty k odstranění lidské bolesti totiž vedou přes nepřetržité ověřování či vyvracení vědeckých poznatků.

 

Laudatium

Prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc., (*19. ledna 1938 v Užhorodu) oslavil své osmdesátiny. Ústav normální, patologické a klinické fyziologie 3. LF UK Praha, kde působí od začátku 90. let, 25. ledna – tedy v den pořádání jeho narozeninové oslavy, doslova praskal ve švech. Se svou zdravicí přišlo 12 významných představitelů české medicíny a poslední gratulant uzavřel oficiální část hudebním pozdravem členů Kocianova a M. Nostitz kvarteta.

 

Zdroj: Zdravotnické noviny. rubrika: Příloha - plus- Laudatium, strana: 20, autor: Jaroslava Sladká

12. února 2018


DOKTORKA Z HOR

Horská záchranářka, horolezkyně, houslistka a dcera známého psychiatra Kristina Höschlová o tom, jak pásla kozy ve Švýcarsku, o intuici, o smrti a o noční samotě v lese.

 

KRISTINA HÖSCHLOVÁ (38) 

Lékařka a záchranářka se specializací na anesteziologii a urgentní a horskou medicínu. Po absolvování 3. lékařské fakulty UK v Praze, pracovala šest let v traumacentru Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a u záchranné služby. Před čtyřmi lety byla s Lékaři bez hranic v Afghánistánu, v mezinárodní nemocnici v Kundúzu. Čtyři zimní sezony působila jako urgentní lékařka záchranné služby v alpských lyžařských střediscích ve Švýcarsku, v Brianconu a u Mont Blanc Helicopteres v Avoriaz ve Francii.

 

Zdroj: Pátek Lidových novin, rubrika: Rozhovor, strana: 22, autor: Alena Plavcová

9. února 2018


Projekt „Rozhlédni se!“ vstupuje do 9. sezóny

I v tomto roce se školáci a předškoláci dozvědí, jak se chovat bezpečně v silničním provozu – začíná totiž další ročník projektu Rozhlédni se! V rámci prvního kola instruktoři navštívili školy na severu Čech a dětem interaktivní formou vysvětlili pravidla silničního provozu a zásady bezpečného chování.

 

Nadační fond Kolečko je unikátní v tom, že pojal angažovanost v boji proti dětským úrazům a jejich následkům komplexně. Mimo ohromného množství dětí, proškolených v preventivním programu Rozhlédni se, podporuje celou síť osmi Center dětské traumatologie sponzorováním jejich přístrojového vybavení“, uvedl profesor Petr Havránek, přednosta Kliniky dětské chirurgie a traumatologie 3. LF UK a Thomayerovy nemocnice a přednosta dětského traumacentra s pražské Krči.

 

Zdroj: czechbanking.cz , rubrika: Doprava, autor: Erich Handl

9. února 2018


Domov důchodců, jak jej možná neznáte a asi ani nepoznáte

Už jsou to téměř dva roky, kdy jsem měl možnost strávit krásné dva měsíce v Holandsku na oddělení gerontopsychiatrie. Rád bych se s vámi podělil o některé zajímavosti, které jsem zde, jako student ošetřovatelství, zažil.

 

V podstatě jsem jel na zkušenou, a to společně s 6 dalšími spolužáky po výběrovém řízení, které probíhalo a půdě 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Na stáž jsme jeli v rámci předmětu prázdninové praxe konané v sociálním zařízení. „Tehdy“ se psal rok 2016 a Ústav ošetřovatelství 3. LF UK slavil výročí 10let od založení tohoto programu.

 

Zdroj: idnes.cz, rubrika: Blog, autor: Michal Češek

8. února 2018


Přípravné kurzy mají u studentů úspěch

Hlavně nepodcenit přípravu. Tak přistupuje k přijímacím zkouškám stále větší množství studentů v kraji. Po desítkách se hlásí do přípravných kurzů, které otevírají školy v regionu. Týká se to zejména gymnázií, ale i 3. lékařské fakulty.

 

KARLOVARSKÝ KRAJ Velký ohlas mezi studenty mají přípravné kurzy k přijímacím zkouškám. Nově je chystá i 3. lékařskáfakulta Univerzity Karlovy, která v krajském městě spustí od nového akademického roku výuku bakalářského oboru fyzioterapie. Do Karlových Varů plánuje přijmout dvacítku zájemců.

 

Zdroj: Mladá fronta DNES, rubrika: Kraj Karlovarský, strana: 15, autor: Jana Plechatá

8. února 2018


Vytiskni si novou kůži

„Tento systém umožňuje zkrátit výrobní proces, snížit hmotnost implantátu a současně prodloužit jeho životnost. To se týká například umělých kloubů,“ upozorňuje Jozef Rosina, proděkan Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT a přednosta Ústavu lékařské biofyziky a lékařské informatiky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. „Domnívám se, že nás čeká doba, kdy se budou 3D tiskárny využívat při tisku lidských orgánů,“ dodává.

 

Zdroj: FaktorS , rubrika: Věda a výzkum, strana: 56, autor: Lukáš Seidl

8. února 2018


Transplantace rohovky

Transplantace rohovky je nejen nejstarší, ale také jedna z nejčastějších a nejúspěšnějších transplantací prováděných na lidském těle. Přesto můžeme v posledních letech sledovat značný pokrok v použitých materiálech, operačních technikách i pooperační péči. Především techniky tkáňového inženýrství slibují velké budoucí možnosti. V globálním měřítku je výzvou do budoucna zajištění transplantace rohovky a dostupnost tkání v rozvojových zemích.

 

O autorovi| doc. MUDr. Pavel Studený, Ph. D. Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Oftalmologická klinika, e-mail: StudenyPavel@seznam.cz

 

Zdroj: Postgraduální medicína | 7.2.2018 | Rubrika: Oftalmologie | Strana: 16 | Autor: doc. MUDr. Pavel Studený, Ph. D. | Téma: 3. lékařská fakulta

7. února 2018


DÁ SE HUBNOUT VE ŠKOLE?

Téměř 30 % dětí a dospívajících má problémy s nadváhou. Podle zdravotnických statistik je růst nadbytečných kilogramů markantnější od sedmi let věku, tedy zhruba od doby, kdy do každodenního režimu dítěte zasáhne povinná školní docházka.

 

Přestože prokazatelně existují genetické dispozice k určitému typu postavy, svádět nadváhu jen na geny je sice pohodlné, ale nesprávné. Internista Jaroslav Stránský z 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v pojednání o nadváze a obezitě dětí a dospívajících uvádí, že mají-li rodiče s normální hmotností obézní tříleté dítě, je riziko jeho obezity v dospělosti minimální.

 

Zdroj: Rodina a škola, rubrika: Zdraví, strana: 24, autor: Daniela Kramulová

6. února 2018


Rozhovor s lékařem Peterem Balážem

Základem úspěšné transplantace jsou cévy, říká chirurg Peter Baláž. Trápí vás nebo vaše blízké křečové žíly? Jen genetika za to velmi pravděpodobně nemůže, říká v rozhovoru s Lucií Výbornou specialista cévní a transplantační chirurgie Peter Baláž.

 

Zdroj: ČRO Radiožurnál, 6. 2. 2018, 09:05, pořad: Host Lucie Výborné

6. února 2018


LUPÉNKA. Nejde jen o kůži

Toto kruté kožní onemocnění zasahuje v první řadě fyzický vzhled a v těsném závěsu duši. Nemocní se stydí za viditelné příznaky a jejich boj s nimi bývá vysilující. Jak dalece jim tato nemoc změní život a existuje účinná léčba?

 

Normální kůže Psoriáza myokardu,“ upozorňuje profesor MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA, FCMA, přednosta Dermatovenerologické kliniky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze. U těžkých případů lupénky je prokázáno výrazné zkrácení délky života - u mužů o tři a půl roku, u žen je to ještě o rok více.

 

Zdroj: Překvapení, rubrika: Pro vaše zdraví, strana 14

5. února 2018


Neléčíme jen to, co vidíme na kůži

„V dermatologii pacientovi nemůžete lhát – buď se kůže zlepšuje, nebo nezlepšuje, a i on sám jasně vidí, zda je léčba úspěšná,“ říká primář Dermatovenerologické kliniky 3. LF UK a FNKV MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, Ph. D., MBA.

 

Zdroj: Moje zdraví, rubrika: Klinika NA KUS ŘEČI S DERMATOVENEROLOGEM, strana 28, autor: Markéta Ostřížková

1. února 2018


HODNOCENÍ VYSOKÝCH ŠKOL A FAKULT

Zdroj: Hospodářské noviny, 31. 1. 2018, rubrika: Nejlepší vysoké školy - profily škol – příloha, strana: 25, autor: red

31. ledna 2018


Irské referendum o potratech

Daniel TAKÁČ, moderátor

 

Marek VÁCHA, přednosta Ústavu etiky, 3. lékařská fakulta UK

 

Zdroj: ČT 24, 30. 1. 2018, 22:00, pořad: Události, komentáře

30. ledna 2018


WHO nám vytýká nadměrnou spotřebu alkoholu a cigaret

Dlouholetá ředitelka kanceláře WHO v České republice MUDr. Alena Šteflová chce prosazovat prevenci a zvyšování zdravotní gramotnosti i na pozici náměstkyně ministra zdravotnictví

 

S pomocí WHO se nám podařilo vytvořit jeden z prvních akčních plánů prevence násilí na dětech a později také genderově pojaté násilí. V čele této skupiny stála 3. lékařská fakulta UK a MUDr. Eva Vaníčková.

 

Zdroj: Terapie, rubrika: Rozhovor, strana 22

29. ledna 2018


Lidské tělo z tiskárny

„Tento systém umožňuje zkrátit výrobní proces, snížit hmotnost implantátu a současně prodloužit jeho životnost. To se týká například umělých kloubů,“ vysvětluje TÝDNU Jozef Rosina, proděkan Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT a přednosta Ústavu lékařské biofyziky a lékařské informatiky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. „Domnívám se, že nás čeká doba, kdy se budou 3D tiskárny využívat při tisku lidských orgánů,“ dodává.

 

Zdroj: Týden, rubrika: Život, strana 80, autor: Lukáš Seidl

29. ledna 2018


Čestné doktoráty 3. LF UK

Dvě světově významné osobnosti medicíny převzaly 15. ledna 2018 v prostorách Velké auly Karolina čestné doktoráty.

 

První z doktorátů Honoris causa připadl prof. Salimovi Yusufovi, D. Phil., FRCPC, FRSC, O. C. Významný kardiolog se právem označuje jako otec moderních klinických studií.

 

„V posledních 25 letech prof. Yusuf úzce spolupracuje s českými vědci, a to zejména s kardiovaskulárními specialisty z UK. Dlouhodobá spolupráce vyústila ve 13 společných publikací v nejprestižnějších lékařských časopisech,“ řekl profesor Widimský, přední český kardiolog, přednosta 3. kardiologické kliniky a nastupující děkan 3. lékařské fakulty UK.

 

Druhou nominovanou osobností byl profesor Dr. med. Dr. h. c. mult. Thomas Ruzicka, FCMA, který se narodil v Praze.

Jeho špičkově vybavená laboratoř s dostatkem prostředků na výzkum mi na začátku devadesátých let minulého století nastartovala mou vědeckou kariéru,“ řekl profesor Arenberger, známý český kožní lékař a přednosta Dermatovenerologické kliniky 3. lékařské fakulty UK.

 

Zdroj: Zdravotnictví medicína, rubrika: Události, strana 45

29. ledna 2018


Chcete mít zdravé děti? Přimějte je k pohybu ještě před nástupem do školy

Pokud se nezafixují do nástupu do školní docházky, nikdy se již správně nerozvinou, a jedinec pak využívá jiné (a nevhodné) stereotypy, což může mít dalekosáhlé následky,“ upozorňuje Doc. RNDr. Petr Sedlák, Ph.D. z Ústavu hygieny 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

 

Zdroj: maminka.cz, rubrika: Audio, Video

28. ledna 2018


41 profesorů o zdraví

ANKETA S VÝZNAMNÝMI OSOBNOSTMI NAŠÍ MEDICÍNY

 

„Mladý lékař, který absolvoval lékařskou fakultu v roce 2017 a měl by se připravovat na svůj budoucí obor podle nového platného zákona, tak neví jak a ani na kterých akreditovaných pracovištích. Prováděcí vyhlášky prostě neexistují,“ upozorňuje například profesor Petr Widimský, přednosta Kardiocentra FN Královské Vinohrady a 3. LF UK.

 

Prof. MUDr. Robert Gürlich, CSc.

přednosta Chirurgické kliniky FN KV a 3. LF UK:

V roce 2017 dle mého názoru nezačalo platit žádné zásadní systémové rozhodnutí.

 

Prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc.

přednosta Gynekologicko- porodnické kliniky 3. LF UK a FN Královské Vinohrady:

Pro gynekologii a porodnictví bylo asi v roce 2017 nejvýznamnější, že byl realizován Evropský projekt podpory center vysoce specializované léče v onkogynekologii a perinatologii.

 

Prof. MUDr. Pavel Kuchyňka, CSc.

přednosta Oční kliniky 3. LF UK a FN Královské Vinohrady:

Je to pokrok v péči o pacienty s věkem podmíněnou makulární degenerací (především u její exudativní – vlhké formy), která je v Evropě a USA nejčastější příčinou praktické slepoty u pacientů starších 65 let.

 

Zdroj: Téma, rubrika: Téma, strana 6, autor: Lubor Černohlávek

26. ledna 2018


Kůže si pamatuje, co jsme jí udělali, a vrátí nám to, říká profesor Arenberger. Nádor si vyoperoval sám před zrcadlem

„Kůže si pamatuje, co jsme jí udělali, a vrátí nám to až po letech.“

 

Petr Arenberger, přednosta Dermatovenerologické kliniky 3. LF UK a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze

 

Zdroj: ct24.cz, rubrika: Věda, autor: Kozlik

26. ledna 2018


Zdraví je i problém sociální a politický, upozorňuje světoznámý kardiolog Yusuf

Světoznámý kardiolog a epidemiolog Salim Yusuf obdržel v Praze čestný doktorát Univerzity Karlovy. Mezi jeho přínosy v oblasti veřejného zdraví patří například řada epidemiologických studií, které přispěly k lepší prevenci i léčbě kardiovaskulárních onemocnění.

 

- záznam rozhovoru, 13:30 minuta

- článek

 

Zdroj: Rozhlas Plus – Magazín Leonardo, 25. 1. 2018, 14:35, autor: Filip Rambousek, Ondřej Čihák

25. ledna 2018


Jak se pracuje na emergency?

Již tři roky se na 3. LF UK, Ústavu ošetřovatelství vyučuje povinně volitelný předmět emergentní ošetřovatelství, jehož cílem je seznámit studenty pregraduálního studia (všeobecné sestry) s problematikou práce sestry na akutním příjmu. Každý NLZP by se měl celoživotně vzdělávat. A to nejen proto, aby si vylepšil životopis, ale především, aby dokázal efektivně poskytovat zdravotní péči ve stresových podmínkách urgentní medicíny.

 

Zdroj: Zdravotnictví medicína, rubrika: Sestra a ošetřovatelství, strana 30

25. ledna 2018


Byty mají přilákat lékaře a pedagogy

Jedny z prvních startovacích bytů chtějí vybudovat Karlovy Vary. Vyrůst mají v městské části Doubí a sloužit by měly například lékařům nebo pedagogům. Vedení radnice na ně chce získat dotaci z vládního programu Restart.

 

KARLOVY VARY Šest až osm bytů by mohl karlovarským magistrát za čas nabízet zájemcům v Komenského ulici. Město chce zrekonstruovat svou tamní vilu a její prostory přeměnit na takzvané startovací byty. S přestavbou by chtělo začít ještě v letošním roce.

 

„Restart je program určený na podporu strukturálně postiženým regionům, a abychom mohli dotaci získat, musíme udělat takzvanou studii proveditelnosti. Ta bude stát 180 tisíc korun bez DPH,“ informoval primátorův náměstek pro investice Čestmír Bruštík.

 

Projekt souvisí i s příchodem třetí lékařské fakulty Univerzity Karlovy do krajského města. Ta v něm od nového akademického roku spustí výuku fyzioterapie. Karlovy Vary jí už vyhradily prostory ve školní budově na Palachově nábřeží. I tento dům chce město zrekonstruovat za pomoci programu Restart. Podle projektové dokumentace bude oprava stát 120 až 150 milionů korun.

 

Zdroj: Mladá fronta DNES, rubrika: Kraj Karlovarský, strana 15, autor: Jana Plechatá

24. ledna 2018


Ušetřili jsme přes 24 milionů

ČESKÉ BUDĚJOVICE Před půl rokem se Zuzana Roithová stala tváří Jihočeských nemocnic. Ačkoli je převzala v dobré finanční kondici, hledá další rezervy. „Prvním krokem bylo snížení odměn manažerům. Celková úspora dosáhne ročně 24,5 milionu korun, což je zhruba 40 procent nákladů na odměny,“ říká předsedkyně představenstva Jihočeských nemocnic.

 

Víte, kolik lékařů ve zdejších nemocnicích chybí?

 

Ředitelé mají určitý problém s lékaři, ale větší problém je dnes spíš získat náhradu za specialisty, kteří budou odcházet do důchodu. Mrzí mě například situace, kdy z jedné nemocnice odešel endokrinolog do privátu, pojišťovna nasmlouvala v privátu nové výkony, ale nemocnice o tyto výkony přišla a už nebude mít ani šanci nového specialistu na toto místo získat. Pokud jde o mladé lékaře, není tu situace horší než v jiných krajích. Nově spolupracujeme s 3. lékařskou fakultou Karlovy Univerzity, abychom získali lékaře z Prahy do jižních Čech se zřetelem, že máme v nemocnicích velmi moderní vybavení a naše platy jsou vyšší než v Praze.

 

Zdroj: Mladá fronta DNES, rubrika: Jižní Čechy, strana 17, autor: Ludmila Mlsová

24. ledna 2018


Čestné doktoráty špičkám světové medicíny

Univerzita Karlova udílí čestné doktoráty jen poskrovnu, největším osobnostem ve svých oborech. V polovině ledna se této pocty dostalo dvěma světově uznávaným vynikajícím lékařům a vědcům, které navrhla 3. lékařská fakulta UK.

 

„Během posledních 25 let prof. Yusuf úzce spolupracuje s českými vědci, zejména s kardiovaskulárními specialisty z Univerzity Karlovy. Tato dlouhodobá spolupráce vyústila ve 13 společných publikací v nejprestižnějších lékařských časopisech,“ řekl prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc. Druhým nominovaným je profesor Dr. med. Dr. h. c. mult. Thomas Ruzicka, FCMA. Ten se sice narodil v Praze, ale jako dermatolog působí především v Německu. V současnosti je přednostou největšího dermatologického pracoviště na světě – Kliniky dermatologie a alergologie na Ludwig Maximilian Universität v Mnichově.

 

Zdroj: Medical Tribune, rubrika: Titulní strana, strana 1, autor: red

23. ledna 2018


Rozhlas Dvojka, Káva o čtvrté

Téma: Zima. Host: prof. MUDr. Michal Kršek, přednosta II. Interní kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

 

Zdroj: ČrO Dvojka, moderuje Patricie Strouhalová

23. ledna 2018


Zvládla jsem lupénku

Už není na podlaze bílo.

U lupénky nejde jen o to, že se vám na těle objeví nehezké fl eky a odlupuje se kůže. Tahle nemoc zamává i s psychikou a ohrožuje život.

 

Odpovídá: Petr Arenberger, přednosta Dermatovenerologické kliniky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

 

Zdroj: Blesk pro ženy, rubrika: Zdraví, strana 38, autor: Majka Dvořáková

22. ledna 2018


Hyde Park Civilizace, ČT24, Petr Arenberger

Přednosta Dermatovenerologické kliniky 3. LF UK a FN Královské Vinohrady v Praze.

 

Nádory kůže ročně má až 30 tisíc lidí, tvoří čtvrtinu všech nádorů v ČR. Většinu kožních nádorů tvoří ty nezhoubné. Jak poznat rakovinu? Jaké další nemoci postihují největší orgán našeho těla? Proč je kůže zrcadlem vnitřních chorob?

 

Zdroj: http://www.ceskatelevize.cz

20. ledna 2018


Richard Rokyta - významná osobnost české i světové fyziologie

Celosvětově uznávaným odborníkem, vášnivým sportovcem i milovníkem a znalcem Francie a francouzštiny je významný český fyziolog Richard Rokyta, který 19. ledna oslaví osmdesátiny.

 

Po absolvování dalších doktorských studií se stal profesorem pro obor fyziologie a patologická fyziologie. V letech 1990 až 1997 byl přednostou Ústavu normální, patologické a klinické fyziologie 3. LF UK Praha, kde dosud působí. V letech 1990-1996 byl také proděkanem 3. LF UK.

 

Zdroj: zdn.cz, rubrika: Z domova, autor: ČTK

19. ledna 2018


Filmová divočina v Kině Aero

V Kině Aero od 20.30 proběhne projekce českého sportovního dokumentu Divoč co to dá! Celý večer bude věnován aktivnímu životnímu stylu. Svůj film zde předvedou také přední čeští youtubeři Madbros a do besedy po projekci se zapojí patron projektu Marek Vácha, přednosta Ústavu etiky a humanitních studií na 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

 

Zdroj: Metro, rubrika: Praha, strana 3, autor: MET

18. ledna 2018


Dentální hygiena nakonec šetří i peníze

Několik tisíc nebo i desítek tisíc korun, to není až tak neobvyklý účet pro pacienta v zubní ordinaci. Naproti tomu návštěva dentální hygienistky vyjde většinou pod tisíc korun a v budoucnu může ušetřit nemalé peníze právě za placenou péči u zubního lékaře.

 

„Dentální hygienistka pomáhá lékařům ve výchově pacientů k péči o dutinu ústní a provádí systematickou prevenci, která následně znamená uchování funkčního chrupu po celý aktivní život pacientů,“ vysvětluje docentka Eva Gojišová, přednostka Stomatologické kliniky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze.

 

Zdroj: Lidové noviny, rubrika: Medicína & věda, strana 15, autor: lh

17. ledna 2018


Dnes léčíme melanom tak, jak se nám dříve ani nezdálo, říká dermatolog Thomas Růžička

Ve 13 letech opustil Tomáš Růžička se svými rodiči tehdejší Československo. Dnes je profesorem dermatologie a vede největší kožní kliniku na světě v německém Mnichově. Autor 15 knih a téměř tisíce vědeckých článků přijel do Prahy, aby přijal čestný doktorát Univerzity Karlovy.

 

Rozhovor: http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3971184, 12:30 minuta

 

http://www.rozhlas.cz/leonardo/magazinleonardo/_zprava/dnes-lecime-melanom-tak-jak-se-nam-drive-ani-nezdalo-rika-dermatolog-thomas-ruzicka--1781189

 

Zdroj: Rozhlas Plus – Magazín Leonardo, 16. 1. 2018, 14:35, autor: Andrea Skalická

16. ledna 2018


Karlova univerzita udělila dva čestné doktoráty – oceněnými jsou kardiolog a dermatolog, oba specialisté světového formátu

Univerzita Karlova udílí čestné doktoráty jen poskrovnu a největším osobnostem ve svých oborech. v tomto tisíciletí jich udělila jen několik desítek, v průměru čtyři ročně, ale v některých letech jen jednomu nebo dvěma laureátům. „o to větší štěstí máme letos, kdy již 15. ledna 2018 budou na návrh 3. lékařské fakulty UK uděleny čestné doktoráty dvěma světově uznávaným vynikajícím lékařům a vědcům,“ uvedl děkan fakulty profesor Anděl.

 

Zdroj: Zdravotnické noviny. rubrika: ZN plus/Aktuality, strana 30, autor: red

15. ledna 2018


Proč je dobré být lékařem právě v USA?

Odpověď dal medikům MUDr. Michal Křemen v přednášce na Veletrhu práce TRIMED JOB pořádaném loni v listopadu na 3. lékařské fakultě UK v Praze. Už během studia byl MUDr. Křemen na stážích v Kanadě, Francii i USA a důležité informace pro ty, kdo by se do ciziny chtěli vydat, shrnul na www.lekarvzahranici.cz. Na USA ocenil výbornou úroveň medicíny, špičkový výzkum a vysokou prestiž lékařského povolání.

 

Do USA se nedá jít jinak než ve fázi absolventa lékařské fakulty. V USA se neuznávají atestace z jiných zemí. Pokud mladý lékař po absolvování lékařské fakulty už v ČR absolvoval část nebo i celé specializační vzdělávání a má atestaci, v USA bude zařazen jako absolvent bez atestace. „Nic se vám nebude uznávat, ani délka praxe, ani atestace. Takže pokud tam chcete, nemá smysl tady ztrácet čas, a až dostanete diplom, dejte si ho do kufru a vyjeďte,“ doporučil dr. Křemen. Předatestační příprava (specializace) je v USA organizována do tzv. rezidenčního programu, nebo krátce rezidentury.

 

Zdroj: tribune.cz

11. ledna 2018


Prasklé koutky: Banalita, nebo příčina vážnější nemoci?

Na prasklé koutky lidé trpí zejména v zimě, kdy nás sužuje chlad a vítr a máme velký nedostatek vitaminu B, železa a kyseliny listové. I když ale rty začneme mazat a doplňovat vitaminy, někdy koutky praskat nepřestanou. Proč?

 

MUDr. Irena Sobotková.

Vystudovala 3. LF UK. Pracovala na interně Nemocnice Na Františku, po atestaci v oboru všeobecné lékařství působí jako praktický lékař.

 

Zdroj: vitalia.cz, autor: Kateřina Čepelíková

9. ledna 2018


Otevřou dveře vysoké školy

Dny otevřených dveří 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Karlových Varech jsou v objektu bývalé jazykové základní školy na nábřeží Jana Palacha naplánovány na sobotu 12. ledna od osmi hodin ráno. Dopoledne je připraven program pro studenty středních škol a odpoledne bude věnováno celé řadě přednášek. Akce je přístupná zdarma. První ročník studia oboru fyzioterapeut má být otevřen na podzim.

 

Zdroj: Právo, rubrika: Severní Čechy - Ústecký kraj, Liberecký kraj, strana: 11, autor: (vor)

9. ledna 2018


MUDr. Alena Šteflová, Ph.D., MPH, lékařka, se stala odbornou náměstkyní ministra zdravotnictví ČR

MUDr. Alena Šteflová zastávala v letech 2003–2017 v pozici ředitelky národní kanceláře WHO v ČR. Nyní se stala odbornou náměstkyní ministra zdravotnictví. Do její kompetence patří prevence a komunikace napříč sférou primární péče.

 

MUDr. Alena Šteflová zastávala v letech 2003–2017 v pozici ředitelky národní kanceláře WHO v ČR. V letech 1991–2003 byla přizvána na Ministerstvo zdravotnictví, kde zastávala různé pozice včetně poradkyně Hlavního hygienika ČR, vedoucí oddělení ambulantní a primární péče a ředitelky odboru pro vědu a výzkum. Vystudovala 3. lékařskou fakultu UK, na které v roce 2007 završila doktorandské studium v oboru Preventivní lékařství. Působila zde rovněž zhruba dvacet let jako externí lektorka Ústavu preventivního lékařství.

 

Zdroj: tribune.cz

8. ledna 2018


Zeptali jsme se v novoroční anketě

V letošní tradiční novoroční anketě Zdravotnických novin jsme dali prostor členům nově ustavené redakční rady – předním osobnostem české medicíny i farmakologie, kteří kromě obrovského přínosu svým oborům mají v mnoha případech zásluhu i o formování a výchovu současných mladých lékařů, jejichž úroveň bude definovat kvalitu našeho zdravotnictví v následujících dekádách.

Doc. MUDr. Monika Arenbergerová, Ph. D., Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FNKV

 

Zdroj: Zdravotnické noviny. rubrika: Titulní strana, strana 1, autor: Filip Kůt Citores

8. ledna 2018


Kariérové poradenství na středních školách

Řemesla i další potřebné obory potýkající se s nezájmem uchazečů. Absolventi středních škol rozhodnutí nevěnovat se své profesi. Předčasné odchody ze vzdělávání kvůli tomu, že volba školy neodpovídá zájmu či schopnostem žáka. To jsou pádné důvody, které hovoří o potřebě kariérového poradenství (nejen) na středních školách. Pražské Gymnázium Evolution (GEVO) vysílá pro změnu žáky předposledních ročníků na týdenní stáž na vysokou školu: „Spolupracujeme především s 3. LF, FSV nebo Právnickou fakultou UK, s Fakultou architektury i dalšími fakultami ČVUT a VŠCHT,“ vysvětluje Michal Řezáč, který učí historii, společenské vědy a profesní volbu.

 

Zdroj: Řízení školy, rubrika: Příloha 3 - Aktuality z NÚV, strana 17, autor: PhDr. Daniela Kramulová

8. ledna 2018


Youtubeři MadBros a skupina Divočáci představí dokumenty

Promítání dvou dokumentů v pražském kinu Aero doplní i diskuse.

 

Ve čtvrtek 18. ledna od 20:30 se v pražském kině Aero uskuteční projekce dvou dokumentů – premiéra Divoč co to dá! a dokument českých youtuberů MadBros s názvem Závislost za závislost. Vedle projekce se uskuteční také beseda s tvůrci dokumentů a kmotrem filmu Divoč co to dá! Markem Orkem Váchou, přednostou Ústavu etiky a humanitních studií na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Tématem celého večera je motivace k aktivnímu životnímu stylu

 

Zdroj: mediaguru.cz

4. ledna 2018


Zánětem se tělo brání

Proč vzniká a jak se léčí Zánět neznamená pro tělo jen to nejhorší, protože patří mezi obranné reakce. Ale není to s ním jednoduché. Zatímco jeho akutní fáze nám může zachránit život, chronický zánět naopak může vést k horším koncům.

 

„Kolem 40 až 60 procent postižených má lupénku v rodinné anamnéze. Nemusí se projevit přímo u dětí pacienta, ale například až u jeho vnoučat,“ říká profesor MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA, FCMA, přednosta Dermatovenerologické kliniky 3. LF UK a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze.

 

Zdroj: Moje zdraví, rubrika: klinika všechny významy zánětu, strana 40

4. ledna 2018


Talentovaný Jihočech vytváří přístroje pro nemocné. Uspěl s glukometrem

Vydařený rok má za sebou Marek Novák. Student Fakulty elektrotechnické ČVUT se svými spolužáky vytvořil „chytrý“ glukometr, který vypadá jako kreditní karta. Sloužit má hlavně dětem. Mladý vynálezce se podílí i na dalších projektech a o pomoc ho žádají doktoři nebo výzkumníci.

 

Je zvyklý, že za ním chodí doktoři i výzkumníci, zda jim nemůže pomoci. „Spolupracuji s 3. lékařskou fakultou na Ústavu pro studium obezity a diabetu a dělám tam technologickou podporu výzkumníkům. Často se stává, že nějaké vybavení nebo přístroje nejsou k dispozici, nebo potřebují upravit. Moje role je, že pro ně dělám ty zakázky,“ dodává Novák, jeden z nejúspěšnějších nastupujících českých vědců.

 

Zdroj: budejovice.iDNES.cz, rubrika: Budějovice / Budějovice – zprávy, autor: MF DNES, Ludmila Mlsová

28. prosince 2017


Piráti vybírali v konkursu své lidi do VZP: zájem byl velký, uspěli i nestraníci

V listopadu Česká pirátská strana vyhlásila výběrové řízení na „nominanty“, kteří zasednou ve Správní a Dozorčí radě VZP. Řízení bylo otevřené komukoliv, kdo splnil celkem obecná kritéria, zahrnující kromě znalosti problematiky i názorovou shodu s programem strany. Přesto, že nápad politické strany pořádat konkurz na své zástupce do VZP, působil trochu jako studentská recese, vyvolal obrovský zájem. […]

Ostatně Piráti byli prakticky jedinou politickou silou, kandidující ve volbách, která měla v programu skutečně zásadní změnu v postavení zdravotních pojišťoven, byť v poněkud originálním pojetí, k němuž se ještě v ZD vrátíme. Zdeněk Hřib absolvoval všeobecné lékařství na 3. LF UK v Praze, vedl sekci informatiky Státního ústavu pro kontrolu léčiv

 

Zdroj: zdravotnickydenik.cz, rubrika: Politika a Ekonomika, autor: Tomáš Cikrt

27. prosince 2017

print
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor