• Média
  • Logotypy a znaky fakulty a univerzity

Logotypy a znaky fakulty a univerzity

Používání znaku UK

Znak je zapsán v rejstříku ochranných známek jako ochranná známka univerzity. Než se rozhodnete znak aplikovat, přečtěte si pozorně zásady odlišného užití znaku a úplné znění přílohy č. 10 Statutu Univerzity Karlovy Znak Univerzity Karlovy ze dne 28. února 2013.Používání znaku 3. LF UK


Znaky fakulty

barevný
barevný

černobílý
černobílý

inverzní
inverzní


Logotypy fakulty

Varianta 1
Varianta 1

Varianta 3
Varianta 3

Varianta 2
Varianta 2

Varianta 4
Varianta 4

Varianta 5
Varianta 5

Varianta 7
Varianta 7

Varianta 6
Varianta 6

Varianta 8
Varianta 8


Ke stažení

Logotypy fakulty

Znaky fakulty

Rastrové (bitmapové) formáty

jpg

Logotyp fakulty rgb1.jpg848 K
Logotyp fakulty rgb2.jpg860 K
Logotyp fakulty rgb3.jpg2 M
Logotyp fakulty rgb4.jpg2 M
Logotyp fakulty rgb5.jpg591 K
Logotyp fakulty rgb6.jpg604 K
Logotyp fakulty rgb7.jpg2 M
Logotyp fakulty rgb8.jpg2 M

png

Logotyp fakulty rgb1.png264 K
Logotyp fakulty rgb2.png272 K
Logotyp fakulty rgb3.png462 K
Logotyp fakulty rgb4.png468 K
Logotyp fakulty rgb5.png245 K
Logotyp fakulty rgb6.png254 K
Logotyp fakulty rgb7.png422 K
Logotyp fakulty rgb8.png428 K

Vektorové (křivkové) formáty

Adobe Illustrator CS4

1.ai100 K
2.ai102 K
3.ai191 K
4.ai193 K
5.ai95 K
6.ai98 K
7.ai187 K
8.ai189 K

pdf

Logotyp fakulty 1 až 8.pdf517 K

wmf

Logotyp fakulty rgb1.wmf48 K
Logotyp fakulty rgb2.wmf49 K
Logotyp fakulty rgb3.wmf132 K
Logotyp fakulty rgb4.wmf132 K
Logotyp fakulty rgb5.wmf48 K
Logotyp fakulty rgb6.wmf49 K
Logotyp fakulty rgb7.wmf127 K
Logotyp fakulty rgb8.wmf129 K

Rastrové (bitmapové) formáty

Znak 3. LF UK barevný.png175 K
Znak 3. LF UK černobílý.png99 K
Znak 3. LF UK inverzní.tif192 K

Vektorové (křivkové) formáty

Znak 3. LF UK barevný.eps107 K
Znak 3. LF UK barevný.pdf32 K
Znak 3. LF UK barevný.wmf47 K
Znak 3. LF UK černobílý.eps107 K
Znak 3. LF UK černobílý.pdf28 K
Znak 3. LF UK černobílý.wmf47 K


Poslední změna: 12. duben 2018 12:19 
print
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor