• Média
  • Logotypy a znaky fakulty a univerzity

Logotypy a znaky fakulty a univerzity

Používání znaku UK

Znak je zapsán v rejstříku ochranných známek jako ochranná známka univerzity. Než se rozhodnete znak aplikovat, přečtěte si pozorně zásady odlišného užití znaku a úplné znění přílohy č. 10 Statutu Univerzity Karlovy Znak Univerzity Karlovy ze dne 28. února 2013.Nový propagační vizuální styl UK

Nový Jednotný propagační vizuál Univerzity Karlovy (JPVS UK) byl oficiálně představen v rámci zahajovacího ceremoniálu Slavnostního zahájení akademického roku 2023/24.


Příslušný předpis byl projednán na posledním zasedání Akademického senátu UK a počínaje 1. listopadem 2023 vstupuje v platnost Opatření rektora č. 45/2023 Pravidla jednotného propagačního vizuálního stylu Univerzity Karlovy, které definuje a stanoví užití nového propagačního vizuálu s tím, že fakulty a další součásti univerzity budou povinny zajistit, aby nejpozději od 1. 6. 2024 byl každý nově připravovaný tištěný, elektronický propagační materiál či jiný prvek prezentace dle čl. 1 odst. 3 identifikovatelný s UK prostřednictvím JPVS UK.


Pro maximální usnadnění práce s novým propagačním vizuálním stylem jsou také na webu OVV RUK na adrese https://pr.cuni.cz/brand k dispozici souhrnné informace a podklady (vč. zcela pro UK nového portfolia – tzv. brandcloudu), které plánujeme dále rozšiřovat. V případě jakýchkoli nejasností či dotazů z této oblasti je také možné se obrátit na Oddělení marketingu OVV RUK prostřednictvím e-mailu .


Používání znaku 3. LF UK


Znaky fakulty

barevný
barevný

černobílý
černobílý

inverzní
inverzní

wmf, pdf, eps, png

wmf, pdf, eps, png

tif


Logotypy fakulty

Varianta 1
Varianta 1

wmf, pdf, ai, png, jpg


Varianta 3
Varianta 3

wmf, pdf, ai, png, jpg

Varianta 2
Varianta 2

wmf, pdf, ai, png, jpg


Varianta 4
Varianta 4

wmf, pdf, ai, png, jpg

Varianta 5
Varianta 5

wmf, pdf, ai, png, jpg


Varianta 7
Varianta 7

wmf, pdf, ai, png, jpg

Varianta 6
Varianta 6

wmf, pdf, ai, png, jpg


Varianta 8
Varianta 8

wmf, pdf, ai, png, jpg


Ke stažení

Logotypy fakulty

Znaky fakulty

Rastrové (bitmapové) formáty

jpg

Logotyp fakulty rgb1.jpg848 K
Logotyp fakulty rgb2.jpg860 K
Logotyp fakulty rgb3.jpg2 M
Logotyp fakulty rgb4.jpg2 M
Logotyp fakulty rgb5.jpg591 K
Logotyp fakulty rgb6.jpg604 K
Logotyp fakulty rgb7.jpg2 M
Logotyp fakulty rgb8.jpg2 M

png

Logotyp fakulty rgb1.png264 K
Logotyp fakulty rgb2.png272 K
Logotyp fakulty rgb3.png462 K
Logotyp fakulty rgb4.png468 K
Logotyp fakulty rgb5.png245 K
Logotyp fakulty rgb6.png254 K
Logotyp fakulty rgb7.png422 K
Logotyp fakulty rgb8.png428 K

Vektorové (křivkové) formáty

Adobe Illustrator CS4

1.ai100 K
2.ai102 K
3.ai191 K
4.ai193 K
5.ai95 K
6.ai98 K
7.ai187 K
8.ai189 K

pdf

Logotyp fakulty 1 až 8.pdf517 K

wmf

Logotyp fakulty rgb1.wmf48 K
Logotyp fakulty rgb2.wmf49 K
Logotyp fakulty rgb3.wmf132 K
Logotyp fakulty rgb4.wmf132 K
Logotyp fakulty rgb5.wmf48 K
Logotyp fakulty rgb6.wmf49 K
Logotyp fakulty rgb7.wmf127 K
Logotyp fakulty rgb8.wmf129 K

Rastrové (bitmapové) formáty

Znak 3. LF UK barevný.png175 K
Znak 3. LF UK černobílý.png99 K
Znak 3. LF UK inverzní.tif192 K

Vektorové (křivkové) formáty

Znak 3. LF UK barevný.eps107 K
Znak 3. LF UK barevný.pdf32 K
Znak 3. LF UK barevný.wmf47 K
Znak 3. LF UK černobílý.eps107 K
Znak 3. LF UK černobílý.pdf28 K
Znak 3. LF UK černobílý.wmf47 K


Hlavičkové papíry word / pdf


Hlavičkový papír 3. LF UK anglická verze105 K18.05.2021
Hlavičkový papír 3. LF UK anglická verze657 K18.05.2021
Hlavičkový papír 3. LF UK černobílý anglická verze 104 K18.05.2021
Hlavičkový papír 3. LF UK černobílý anglická verze 658 K18.05.2021
Hlavičkový papír 3. LF UK černobílý česká verze 101 K18.05.2021
Hlavičkový papír 3. LF UK černobílý česká verze 106 K18.05.2021
Hlavičkový papír 3. LF UK česká verze105 K18.05.2021
Hlavičkový papír 3. LF UK česká verze663 K18.05.2021Power point prezentace


Power point šablona širokoúhlá 2 loga212 K19.10.2022
Power point šablona širokoúhlá 3 loga714 K19.10.2022
Power point šablona širokoúhlá 4 loga880 K19.10.2022
Power point šablona 4ku3 2 loga231 K19.10.2022
Power point šablona 4ku3 3 loga733 K19.10.2022
Power point šablona 4ku3 4 loga899 K19.10.2022
Poslední změna: 6. listopad 2023 15:24 
print
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor