• Média
  • Logotypy a znaky fakulty a univerzity

Logotypy a znaky fakulty a univerzity

Používání znaku UK

Znak je zapsán v rejstříku ochranných známek jako ochranná známka univerzity. Než se rozhodnete znak aplikovat, přečtěte si pozorně zásady odlišného užití znaku a úplné znění přílohy č. 10 Statutu Univerzity Karlovy Znak Univerzity Karlovy ze dne 28. února 2013.Používání znaku 3. LF UK


Znaky fakulty

barevný
barevný

černobílý
černobílý

inverzní
inverzní

wmf, pdf, eps, png

wmf, pdf, eps, png

tif


Logotypy fakulty

Varianta 1
Varianta 1

wmf, pdf, ai, png, jpg


Varianta 3
Varianta 3

wmf, pdf, ai, png, jpg

Varianta 2
Varianta 2

wmf, pdf, ai, png, jpg


Varianta 4
Varianta 4

wmf, pdf, ai, png, jpg

Varianta 5
Varianta 5

wmf, pdf, ai, png, jpg


Varianta 7
Varianta 7

wmf, pdf, ai, png, jpg

Varianta 6
Varianta 6

wmf, pdf, ai, png, jpg


Varianta 8
Varianta 8

wmf, pdf, ai, png, jpgPoslední změna: 3. únor 2021 18:10 
print
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor