Vydané publikace 3. LF

Pamětní kniha k 60. výročí 3. LF UK

Při příležitosti 60. výročí založení Lékařské fakulty hygienické v Praze vydala v roce 2013 3. lékařská fakulta UK bohatě vybavenou reprezentativní sborníkovou publikaci otevřeně mapující její historii a současnost. Kniha o rozsahu 624 stran rovněž představuje stovku předních vědců, vysokoškolských učitelů a lékařů, kteří na fakultě během šesti desetiletí její existence působili a seznamuje s její současnou strukturou a funkcí. Součástí textu jsou eseje Karla Poppera, Cyrila Höschla, Marka Váchy, Erlinga Norrbyho a dalších autorů. Kromě historických faktografických pasáží publikace ilustruje tehdejší život na fakultě formou osobních vzpomínek některých učitelů i studentů. Součástí publikace jsou i bohaté přílohy, např. seznamy absolventů, seznamy profesorů a docentů. Doprovodné ilustrace a žánrové fotografie jsou dílem akademického malíře Antonína Střížka.
RozebránoEdice Osobnosti 3. LF UK

Neprodejné, distribuce zdarma


Knihy z edice Osobnosti jsou zdarma k vyzvednutí u vedoucí SVI 3. LF UK.


Moderní doba plná dynamických společenských změn přináší záplavu informací, pod níž se často ztrácí děje a příběhy téměř současné i starší. Proto přicházíme s edicí Osobnosti 3. lékařské fakulty UK, jejímž cílem je cílem připomínat kolegyně a kolegy, kteří svým celoživotním dílem přispěli k rozvoji fakulty, univerzity i lékařských věd. Jednotlivé svazky edice mají společnou grafickou podobu, avšak obsahově chtějí být co nejrozmanitější, od klasických memoárů přes životopisné koláže po rozsáhlé knižní rozhovory.


Zahájení edice od října 2015.

1. Medicína je výjimečné povolání

(k sedmdesátinám prof. Jiřího Horáka. CSc.)

Svazek č. 1. Vydáno v roce 2015.

Elektronická verze k dispozici ke stažení.


Životní příběh významného českého hepatologa a vysokoškolského učitele přináší vyprávění o rodových osudech i prvních letech prof. Jiřího Horáka v medicíně. V rozsáhlém rozhovoru se dozvídáme o jeho názorech na vývoj jeho oboru i na problematiku výuky medicíny a s tím související obecnější etické a filozofické otázky. Knihu doplňují laudatia kolegů Michala Anděla, Cyrila Höschla, Bohuslava Svobody a Pavla Trunečky a rozsáhlá bibliografie.


Rozebráno2. Neobyčejný pan Daněček

(k devadesátinám Václava Daněčka)

Svazek č. 2. Vydáno v roce 2016.

Elektronická verze k dispozici ke stažení.


Neobyčejný životní příběh Václava Daněčka, který po úspěšné dráze oceňovaného vynálezce v oboru práškové metalurgie už téměř půl století neméně úspěšně působí jako řemeslník specialista na 3. lékařské fakultě. Knihu doplňují texty prof. Jozefa Rosiny a prof. Michala Anděla a několik desítek drobných postřehů jeho kolegů.


Rozebráno


3. Vlastně jsem měl v životě štěstí

(k pětaosmdesátinám prof. MUDr. Jiřího Schindlera, CSc.)

Svazek č. 3. Vydáno v roce 2016.

Elektronická verze k dispozici ke stažení.


Už třetí svazek edice Osobnosti 3. LF UK přináší životní příběh předního českého mikrobiologa a pedagoga 3. lékařské fakulty. Profesor Schindler poutavě líčí nejen rodinné osudy, ale i pozoruhodné 20. století oscilující mezi nadějemi, skepsí a novými nadějemi. Vzpomínání rodinné i profesní doplňují poutavé portréty kolegů, přátel i vrstevníků, úvahy o univerzitě i vědě a texty gratulantů.


Rozebráno


4. Nenápadně tvrdohlavá dáma Olga Hníková

Svazek č. 4. Vydáno v roce 2017.


4. svazek edice Osobnosti 3. LF UK je věnován vynikající české pediatričce a endokrinoložce prof. MUDr. Olze Hníkové, CSc. Prof. Hníková se významně zasloužila o zavedení plošného screeningu kongenitální hypotyreózy, obávané vrozené vady, která pokud není včas zachycena, znamená doživotní postižení dítěte. Významný podíl má prof. Hníková i na snižování jodového deficitu v České republice. Její profesní život je z největší části spjat s Klinikou dětí a dorostu 3. LF UK a FNKV, v jejímž čele stála od roku 1990 do roku 1997.5. Nerochirurg Eduard Zvěřina

Svazek č. 5. Vydáno v roce 2018.


Jako pátý svazek edice Osobnosti 3. lékařské fakulty UK vychází u příležitosti životního jubilea prof. MUDr. Eduarda Zvěřiny, DrSc., FCMA, autobiografické vyprávění tohoto významného českého lékaře. Prof. Zvěřina se během své dlouhé kariéry prosadil jako vynikající mikroneurochirurg a nemalý je i jeho přínos k rozvoji neurochiururgie jako vědy. V knížce vypráví příběh svého rodu, popisuje svou cestu k medicíně, vzpomíná na své učitele i spolupracovníky.
6. Jsem takový pendler z Plzně

Svazek č. 6. Vydáno v roce 2018.

Elektronická verze k dispozici ke stažení.


Životnímu příběhu prezidenta České lékařské akademie prof. MUDr. Richarda Rokyty je věnován 6. svazek edice Osobnosti 3. LF. Náš nejvýznačnější odborník v algeziologii vypráví o svém dětství v rodině zvěrolékaře, poválečném životě v Pošumaví, studiích a prvnímu působení na plzeňské lékařské fakultě, a především o cestě k lékařskému výzkumu, jemuž se vedle výuky studentů věnoval po celou svou dlouhou profesní dráhu. Od jejího samého počátku byl průkopníkem nového oboru, kterému měl příležitost se věnovat na předním světovém pracovišti v Institutu Marey a dál jej rozvíjet nejprve na Lékařské fakultě hygienické a poté na 3. LF, na jejíž současné podobě má jako spolutvůrce studijního curricula a dlouholetý proděkan významný podíl.7. Nikdy jsem se nenudil. Neměl jsem na to čas!

Svazek č. 7. Vydáno v roce 2019.

Elektronická verze k dispozici ke stažení.


Ortopéd prof. MUDr. Oldřich Čech, Dr.Sc. patří k čelným postavám české medicíny druhé poloviny 20. století. Nejen proto, že jako vynikající ortopedický chirurg zavedl v tehdejším Československu jako v první a dlouho jediné zemi východního bloku metody moderní osteosyntézy a zejména implantaci totální endoprotézy kyčelního kloubu, označované za stěžejní operaci té doby. Byl také vynikající vysokoškolský školitel – žádný z jeho kolegů v oboru nevychoval tolik vysoce úspěšných profesorů, přednostů klinik a primářů oddělení jako on. Kniha vypráví jeho životní příběh počínající v chudém domku v Dolních Počernicích a vrcholící v čele Ortopedicko-traumatologické kliniky 3. lékařské fakulty UK, doplněny vzpomínáním jeho žáků profesorů Martina Krbce, Antonína Sosny, Tomáše Trče, Valéra Džupy a dalších kolegů. Součástí publikace jsou i ukázky textů prof. Čecha a jeho rozsáhlá bibliografie.Poslední změna: 10. únor 2020 14:48 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor