Studentská vědecká konference 3. LF UK 2023


V úterý 23.5.2023 proběhne v prostorách fakulty jubilejní 15. studentská vědecká konference 3. lékařské fakulty. Můžete se těšit na 76 vědeckých příspěvků, z toho 18 klinických, 15 teoretických, 30 postgraduálních a 11 bakalářských. Každá sekce je tradičně rozdělena na ústní prezentace a postery.


Konferenci zahájíme v 9:20 v Syllabově posluchárně a bude následovat přednáška čerstvě habilitované doc. MUDr. Moniky Klírové, Ph.D. z NÚDZ na téma “Neinvazivní mozková stimulace v psychiatrii”. Ve 13:45 přivítáme čestného hosta MUDr. Petra Smejkala, hlavního epidemiologa institutu IKEM, s přednáškou “Proč stále bojujeme se stejnými problémy ve zdravotnictví a jak můžeme tento bludný kruh opustit?” Už teď je tedy možno poděkovat organizačnímu týmu pod vedením paní proděkanky prof. R. Šlamberové za excelentní přípravu konference.


Kromě hlavního programu je pro všechny návštěvníky konference připraven bohatý doprovodný program, jako je např. trénink chirurgického a laparoskopického šití, virtuální realita nebo nácvik KPR. V elektronické aplikaci svk.trimed.cz budete moct vznášet dotazy, ale i hlasovat v anketě Cena diváka.


Neváhejte nás sledovat na FB na události, kde se dozvíte veškeré aktuální informace. Nebo na instagramu.


Těšíme se na Vás!


Hosté


Doc. MUDr. Monika Klírová, Ph.D.


MUDr. Petr SmejkalProgram a sborník abstraktRegistrace abstrakt

Systém pro vkládání abstrakt se otevře dnem 1. února 2023 na stránkách SVK (svk.lf3.cuni.cz). Aby bylo možno rozdělit příspěvky do jednotlivých sekcí, nebudou přijímány příspěvky po termínu (deadline) pro odevzdání abstrakt, který je stanoven na  26. března 2023.


Kdo do tohoto termínu neodevzdá abstrakt, nebude mu umožněna účast na SVK 2023 a nezíská tudíž zápočet za zapsanou SVA!


Pro více informací sledujte stránky svk.lf3.cuni.cz, kde najdete bližší instrukce k tvorbě abstraktu a aktuální informace o konferenci.
Poslední změna: 25. květen 2023 11:45 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor