Studentská vědecká konference 3. LF UK 2023Studentská vědecká konference 3. LF UK se bude konat v úterý 23. května 2023. Tradičně bude rozdělena na přednáškovou a posterovou sekci. O rozdělení příspěvků do sekcí rozhodne nezávislá odborná komise.


Systém pro vkládání abstrakt se otevře dnem 1. února 2023 na stránkách SVK (svk.lf3.cuni.cz). Aby bylo možno rozdělit příspěvky do jednotlivých sekcí, nebudou přijímány příspěvky po termínu (deadline) pro odevzdání abstrakt, který je stanoven na  26. března 2023.


Kdo do tohoto termínu neodevzdá abstrakt, nebude mu umožněna účast na SVK 2023 a nezíská tudíž zápočet za zapsanou SVA!


Pro více informací sledujte stránky svk.lf3.cuni.cz, kde najdete bližší instrukce k tvorbě abstraktu a aktuální informace o konferenci.
Poslední změna: 18. leden 2023 07:47 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor