Studentská vědecká konference 3. LF UK 2022Zpráva o Studentské vědecké konferenci 2022

Dne 24. května 2022 se konala na 3. LF UK Studentská vědecká konference (SVK). Po dvou letech COVIDu jsme se konečně mohli setkat na SVK naší fakulty prezenčně a bez respirátorů. Ne každý toho využil. Zdá se, že velká část studentů a akademiků preferuje sledování vědeckých prezentací online. To nám naštěstí umožňuje moderní streamovací technika, kterou jsme si v předchozích letech pořídili. Streamovali jsme živě z obou poslucháren a současně bylo vše zaznamenáváno na kameru a uloženo v aplikaci SVK (svk.trimed.cz). Oba streamy během živých přenosů měly přes 300 zhlédnutí. Po týdnu od konference, mají obě videa dohromady přes 860 zhlédnutí. O to více bych ráda poděkovala všem, kteří přišli osobně a podpořili soutěžící studenty, aby nepřednášeli jen před komisí a prázdnou posluchárnou.


Jako každoročně, i letos provázelo naší konferenci několik doprovodných přednášek. Úvodní čestná přednáška byla aktuální především v kontextu nynější situaci na Ukrajině. Doc. MUDr. Zdeněk Šubrt, Ph.D., expert na válečnou medicínu, nás seznámil jaká je „Válečná medicína v 21. století“. Jako dalšího přednášejícího zveme vždy čerstvě jmenovaného docenta či profesora naší fakulty. Letos jím byl doc. MUDr. Jan Gojda, Ph.D., který je nejen úspěšným vědcem, ale i zdatným přednášejícím, a podělil se s námi o výsledky svého výzkumu na téma: „Století inzulinu“. V neposlední řadě se mohli účastníci konference těšit na přednášku z oblasti technologického transferu v podání Mgr. Otomara Slámy, MBA, MPA na téma „Jak (ne)pohřbít komerční potenciál výzkumu“.


V letošním roce jsme měli celkem 78 studentských prezentací. Práce byly rozděleny tradičně do 8 kategorií – po 4 (bakalářská, teoretická, klinická a postgraduální) přednáškových a 4 posterových sekcích. Postery letos, podobně jako v předchozích dvou covidových letech byly elektronicky, ale prezentovány ve vestibulu fakulty na velkých obrazovkách. Současně byly k dispozici v online aplikaci jako PDF soubor. Kromě klinických sekcí byly hojně zastoupeny i sekce postgraduální, ve kterých doktorandi prezentovali a diskutovali anglicky. Zastoupení v teoretických sekcích bylo letos bohužel slabší.

Vzhledem k nižšímu počtu prezentací v některých sekcích jsme omezili počet oceněných v daných sekcích jen na 2 místa. První místo bylo spojeno s oceněním 10 tisíc korun, druhé místo 5 tisíc korun a třetí místo 2 tisíce korun. Kromě cen určených hodnotícími komisemi udělil cenu v hodnotě 10 tisíc korun také spectabilis, pan děkan. Navíc umístění obdrželi věcné dary: odborné knihy laskavě poskytnuté společností Grada, propagační materiály evropské univerzitní aliance 4EU+ i naší fakulty a další.


Méně formální ocenění představuje již tradičně Cena diváka, o níž letos rozhodovalo hlasování v prostředí webové aplikace. Finanční ocenění i zajištění celé konference bylo dotováno z projektu Specifického výzkumu 260534/SVV/2022. Této podpory si velmi vážíme, neboť i ona napomáhá zajištění dlouhodobě vysokého standardu konference.


Umístění na předních místech jednotlivých sekcí bylo následující:

Sborník abstrakt a výsledky konference


Sborník abstrakt
Sborník abstrakt
  Výsledky konference
Výsledky konferenceVŠEM VÝHERCŮM GRATULUJEME!


Ráda bych závěrem ocenila skvělou práci celého organizačního týmu a poděkovala jmenovitě MUDr. Josefu Fontanovi, Ph.D. a všem studentům v čele s Martinou Horákovou za skvělou organizaci.


Slavnostní předání diplomů a ocenění proběhlo nově v pivovaru OSSEGG (https://praha.ossegg.com/) za hojné účasti všech soutěžících, jejich školitelů a členů komise.


Přejeme všem studentům i jejich školitelům hodně elánu do dalšího roku naplněného vědeckou prací a se všemi se těšíme na shledanou příští rok.


Za organizační tým

Prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D.
Z průběhu organizace konference

Studentská vědecká konference 3. LF UK se bude konat v úterý 24. května 2022. Tradičně bude rozdělena na přednáškovou a posterovou sekci. O rozdělení příspěvků do sekcí rozhodne nezávislá odborná komise.


Systém pro vkládání abstrakt se otevře dnem 1. 3. 2022 na stránkách SVK (svk.lf3.cuni.cz). Aby bylo možno rozdělit příspěvky do jednotlivých sekcí, nebudou přijímány příspěvky po termínu (deadline) pro odevzdání abstrakt, který je stanoven na 10. 4. 2022.


Kdo do tohoto termínu neodevzdá abstrakt, nebude mu umožněna účast na SVK 2021 a nezíská tudíž zápočet za zapsanou SVA!


Podoba SVK 2022

Po dvou letech nebude podoba SVK 2022 ovlivněna pandemií COVID-19 a tudíž bude jako za dob před pandemii v plně prezenční formě. Nicméně jsme se přes COVID mnohé naučili a proto zachováme možnost se podívat na přednáškovou část také prostřednictvím internetu.


Přednášková sekce proběhne v plně prezeční formě v Syllabově a Burianově posluchárně se všemi uchazeči, jejich školiteli, hodnotícími komisemi a samozřejmě také diváky v úterý 24. května.


Posterová sekce proběhne v prostoru před Syllabovou posluchárou opět se všemi účastníky, hodnotícími komisemi a diváky. Navrch bude pro účastníky možnost předem své postery nahrát do aplikace a v den akce se na něj budou moct diváci podívat i prostřednitvím interntu.


V aplikaci tak bude možné nahrávky přednáškové i posterové sekce zhlédnout, ohodnotit v rámci hlasování a v neposlední řadě položit jakýkoliv dotaz. Hlasovat nicméně půjde pouze v den akce, tedy 24.5.


Vyhlášení výsledků konference proběhne večer 24. května na společenském večeru v Pivovaru Ossegg..


Neváhejte sledovat FB stránky události, kam postupně přidáváme veškeré aktuální informace.


Konkrétní instrukce pro účastníky, včetně návodů pro nahrávání posterů a vytváření prezentací, naleznete na svk.lf3.cuni.cz.


Organizační tým SVK 2022Poslední změna: 16. srpen 2022 14:35 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor