Studentská vědecká konference 3. LF UK 2022Studentská vědecká konference 3. LF UK se bude konat v úterý 24. května 2022. Tradičně bude rozdělena na přednáškovou a posterovou sekci. O rozdělení příspěvků do sekcí rozhodne nezávislá odborná komise.


Systém pro vkládání abstrakt se otevře dnem 1. 3. 2022 na stránkách SVK (svk.lf3.cuni.cz). Aby bylo možno rozdělit příspěvky do jednotlivých sekcí, nebudou přijímány příspěvky po termínu (deadline) pro odevzdání abstrakt, který je stanoven na 10. 4. 2022.


Kdo do tohoto termínu neodevzdá abstrakt, nebude mu umožněna účast na SVK 2021 a nezíská tudíž zápočet za zapsanou SVA!


Podoba SVK 2022

Po dvou letech nebude podoba SVK 2022 ovlivněna pandemií COVID-19 a tudíž bude jako za dob před pandemii v plně prezenční formě. Nicméně jsme se přes COVID mnohé naučili a proto zachováme možnost se podívat na přednáškovou část také prostřednictvím internetu.


Přednášková sekce proběhne v plně prezeční formě v Syllabově a Burianově posluchárně se všemi uchazeči, jejich školiteli, hodnotícími komisemi a samozřejmě také diváky v úterý 24. května.


Posterová sekce proběhne v prostoru před Syllabovou posluchárou opět se všemi účastníky, hodnotícími komisemi a diváky. Navrch bude pro účastníky možnost předem své postery nahrát do aplikace a v den akce se na něj budou moct diváci podívat i prostřednitvím interntu.


V aplikaci tak bude možné nahrávky přednáškové i posterové sekce zhlédnout, ohodnotit v rámci hlasování a v neposlední řadě položit jakýkoliv dotaz. Hlasovat nicméně půjde pouze v den akce, tedy 24.5.


Vyhlášení výsledků konference proběhne večer 24. května na společenském večeru v Pivovaru Ossegg..


Neváhejte sledovat FB stránky události, kam postupně přidáváme veškeré aktuální informace.


Konkrétní instrukce pro účastníky, včetně návodů pro nahrávání posterů a vytváření prezentací, naleznete na svk.lf3.cuni.cz.


Organizační tým SVK 2022Poslední změna: 29. duben 2022 09:04 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor