Studentská vědecká konference 3. LF UK 2012

Základní informace

Vážení kolegové,


dovolujeme si Vás srdečně pozvat na Studentskou vědeckou konferenci 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, která se uskuteční dne 10.5. 2012 od 8:00 hodin. Konference bude slavnostně zahájena v Syllabově posluchárně panem děkanem, prof. MUDr. Michalem Andělem, DrSc. a přednáškou prof. MUDr. Vladimíra Vonky, DrSc. na téma: Vakcína proti lidským papillomavirům: co jí předcházelo, jaká je a co nás čeká v budoucnosti.


Následně, od 9:15 hodin, začnou probíhat přednášky v jednotlivých sekcích: teoretické, klinické a postgraduální, ve všech posluchárnách v přízemí děkanátu 3.LF UK.Po skončení programu a vyhodnocení výsledků proběhne ve večerních hodinách slavnostní vyhlášení výsledku s posezením v Bowling baru v Ruské ulici.V programu na Vás čeká množství kvalitních vědeckých prací a proto neváhejte a přijďte se podívat, těšíme se na Vás.

Program konference a sborník abstrakt

Informace pro aktivní účastníky konference

Prosíme aktivní účastníky konference, aby se dostavili na oficiální zahájení konference v Syllabově posluchárně v 8:00 hodin 10. 5. 2012.Je důležité, aby byla Vaše prezentace připravená v počítači v posluchárně před začátkem jednotlivých částí konference, tzn. dle programu. O přestávkách bude možné připravit a vyzkoušet si prezentaci v PC, proto prosíme, čtěte pozorně program konference a dbejte na to, abyste byli v posluchárně, ve které přednášíte, nejpozději o přestávce (dle programu) před Vašim vystoupením. Mezi jednotlivými přednáškami přestávky nejsou.


Samotná prezentace by měla mít trvání o délce 10 minut, následně proběhne diskuze o délce 5 minut. Prosíme o striktní dodržování časových limitů. Prezentující, u kterých příspěvky budou přesahovat určený časový limit, budou požádáni o bezodkladné ukončení prezentace moderátorem sekce.


Pro vítěze jednotlivých sekcí jsou připravené zajímavé odměny.


Těšíme se na Vaše příspěvky a všem aktivním účastníkům přejeme hodně zdaru při prezentaci.

Plakát


Poslední změna: 21. únor 2018 15:35 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor