Studentská vědecká konference 3. LF UK 2017


Studentská vědecká konference 3. LF UK se bude konat v úterý 23. května 2017.

Zahájení konference Syllabova posluchárna v 9:45


V letošním roce máme přihlášeno celkem 81 soutěžících a to jak studentů magisterského studia, tak i doktorandů a bakalářů. Vedle přednášek a posterových prezentací studentů se nám podařilo zajistit velice poutavé přednašeče z řad pedagogů a hostů.


Jako čestného hosta uvítáme hned po zahájení v 10 hodin prof. MUDr. Bohuslava Ošťádala, DrSc., významného odborníka v oblasti kardiovaskulární fyziologie. Jsem přesvědčena, že jeho přednáška nazvaná „Jak se liší mužské a ženské srdce“ zaujme nejen studenty, ale i akademické pracovníky.


Druhou z přednášek, na kterou obyčejně zveme některého z našich mladších významných pedagogů, bude mít prof. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D., nedávno jmenovaná profesorka z III. Interní kliniky naší fakulty. Přednáška, která bude od 13:30 hodin opět v Syllabově posluchárně má poutavý název „Od SVK po Hotlines (nadšení, pracovitost, vědecká "poctivost").“


V rámci naší SVK proběhne na naší fakultě historicky první ročník Science Slam na Univerzitě Karlově. Kolo, které u nás proběhne je věnováno lékařských vědám. Co je Science Slam? Science Slam je formát, který má pomoci popularizovat vědu a výzkum. Je to soutěž, při níž vědci formou “stand up” výstupu představují své zajímavé vědecké a výzkumné projekty a to vše jen v délce trvání 3 minuty. Tato soutěž bude probíhat v Burianově posluchárně mezi 14-16 hodinou. Více informací na https://www.facebook.com/ScienceSlamCUNI/.


Podrobné informace o konferenci naleznete na webové stránce SVK https://inis17.lf3.cuni.cz/svk/ a rovněž na Facebooku SVK https://www.facebook.com/SVKlf3/. Program a sborník jsou ke stažení i níže:Sborník abstrakt
Sborník abstrakt
  Program konference
Program konferenceZa organizační výbor SVK

prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D.

Proděkanka pro postgraduální doktorská studia a pro studentskou vědeckou činnost

Koordinátorka SVK
Poslední změna: 21. únor 2018 15:35 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor