Studentská vědecká konference 3. LF UK 2021


Zpráva o Studentské vědecké konferenci 2021

V úterý 25. května 2021 byl zahájen letošní ročník Studentské vědecké konference naší fakulty. Konferenci se díky zlepšující se epidemiologické situaci podařilo zorganizovat v hybridní formě a v samotný den zahájení proběhla na fakultě prezenční část v podobě prezentace přednášek z jednotlivých sekcí a vystoupení čestných přednášejících.


Dění celého dne bylo živě přenášeno pro diváky, kteří se nemohli zúčastnit prezenčně, pomocí dvou streamů zajištěných členy organizačního týmu z Trimed Vizuálu.


Diváci měli a stále mají možnost shlédnout 50 studentských prací a v prostředí aplikace, která doposud zaznamenala přes 1026 aktivních uživatelů z 17 zemí světa, mohli navíc práce hodnotit a pokládat jejich autorům dotazy. Webovou aplikaci najdete na svk.trimed.cz


Výsledky hodnocení odborných komisí můžete najít v grafické podobě níže. Všem účastníkům děkujeme za jejich příspěvky a oceněným gratulujeme!


Sborník abstrakt a výsledky konferenceSborník abstrakt
Sborník abstrakt
  Výsledky konference
Výsledky konference
Z průběhu organizace konference

Studentská vědecká konference 3. LF UK se bude konat v úterý 25. května 2021. Část letošní konference je kvůli nynější situaci naplánovaná online a část prezenčně. Tradičně bude rozdělena na přednáškovou a posterovou sekci. Za zlepšení podmínek pandemie COVID-19 se prezentace přednášek uskuteční v prezenční formě na půdě fakulty. V případě že se tak nestane, proběhne online formou. Prezentace posterů proběhne online ve formě předem natočených videí, které budou následně umístěné v aplikaci SVK 2021.


O rozdělení příspěvků do sekcí rozhodne nezávislá odborná komise. Systém pro vkládání abstrakt se otevře dnem 1. 3. 2021 na stránkách SVK (svk.lf3.cuni.cz). Aby bylo možno rozdělit příspěvky do jednotlivých sekcí, nebudou přijímány příspěvky po termínu (deadline) pro odevzdání abstrakt, který je stanoven na 11. 4. 2021.


Kdo do tohoto termínu neodevzdá abstrakt, nebude mu umožněna účast na SVK 2021 a nezíská tudíž zápočet za zapsanou SVA!


Jak bude probíhat a vypadat Studentská vědecká konference 2021?

Podoba SVK 2021 bude stále velmi ovlivněna situací okolo COVID-19, avšak díky příznivějšímu vývoji pandemické situace jsme letos schopni uspořádat Studentskou vědeckou konferenci alespoň částečně prezenčně.


Přednášková sekce proběhne s účastníky, případně jejich školiteli a členy hodnotící komise v úterý 25. května na půdě fakulty za přísných hygienických opatření a z toho důvodu bude veřejnosti nepřístupná. Nemusíte se však bát, že o prezentace prací účastníků přijdete, neboť budou streamovány online. Pokud stream nestihnete, záznamy jednotlivých výstupů účastníků a přednášky čestných hostů následně najdete ve webové aplikaci SVK 2021.


Posterová sekce proběhne ve formě předem nahraných nahrávek prací účastníků, které budou vloženy do aplikace SVK 2021. Tyto výstupy budou po samotné konferenci (tedy v době 25.května - 30. května 2021) pod taktovkou členů hodnotících komisí bodovány nejen na základě příspěvku a jeho provedení, ale i na základě odpovědí na dotazy jednotlivých hodnotitelů v rámci naší webové aplikace. Je tedy ve vlastním zájmu všech účastníků kontrolovat průběžně své příspěvky a na dotazy obratem odpovídat.


V aplikaci tak bude možné nahrávky přednáškové i posterové sekce zhlédnout, ohodnotit v rámci hlasování a v neposlední řadě položit jakýkoliv dotaz.


O přesném datu a podobě vyhlášení výsledků konference Vás budeme ještě informovat. Zatím je v plánu venkovní vyhlášení za možné přítomnosti všech aktivních účastníků, pana děkana a organizátorů SVK. Vše však záleží na aktuální pandemické situaci.


Neváhejte sledovat FB stránky události, kam postupně přidáváme veškeré aktuální informace: https://fb.me/e/Q3eB3gYp


Konkrétní instrukce pro účastníky, včetně návodů pro nahrávání posterů a vytváření prezentací, naleznete na svk.lf3.cuni.cz.


Program

Na co se tedy můžete těšit na letošní SVK v bodech:


 • prezentace přednášek formou streamu v den konání konference a poté nahraných videí v aplikaci

 • prezentace posterů účastníků ve formě předem nahraných videí v aplikaci

 • čestné přednášející

  • prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. - Studium gamet a časného vývoje embrya - co víme o příčinách neplodnosti

  • doc. MUDr. Jiří Skála-Rosenbaum, Ph.D. - Úrazy krční páteře

  • Mgr. Otomar Sláma, Ing. Michal Pohludka, Ph.D., MBA - Start-up z laboratoře

 • hlasování o Cenu diváka

  • návod na to, jak hlasovat a zařadit se tak do slosování naleznete v prostředí webové aplikace

 • udělení Ceny děkana

 • vyhlášení vítězů konference


Organizační tým SVK 2021Poslední změna: 4. únor 2022 15:59 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor