Studentská vědecká konference 3. LF UK 2021Studentská vědecká konference 3. LF UK se bude konat v úterý 25. května 2021. Část letošní konference je kvůli nynější situaci naplánovaná online a část prezenčně. Tradičně bude rozdělena na přednáškovou a posterovou sekci. Za zlepšení podmínek pandemie COVID-19 se prezentace přednášek uskuteční v prezenční formě na půdě fakulty. V případě že se tak nestane, proběhne online formou. Prezentace posterů proběhne online ve formě předem natočených videí, které budou následně umístěné v aplikaci SVK 2021.


O rozdělení příspěvků do sekcí rozhodne nezávislá odborná komise. Systém pro vkládání abstrakt se otevře dnem 1. 3. 2021 na stránkách SVK (svk.lf3.cuni.cz). Aby bylo možno rozdělit příspěvky do jednotlivých sekcí, nebudou přijímány příspěvky po termínu (deadline) pro odevzdání abstrakt, který je stanoven na 11. 4. 2021.


Kdo do tohoto termínu neodevzdá abstrakt, nebude mu umožněna účast na SVK 2021 a nezíská tudíž zápočet za zapsanou SVA!


Pro více informací sledujte stránky svk.lf3.cuni.cz, kde najdete bližší instrukce k tvorbě abstraktu a aktuální informace o konferenci.Poslední změna: 1. březen 2021 17:09 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor