Studentská vědecká konference 3. LF UK 2013

Základní informace

Vážené kolegyně a kolegové,


dovolujeme si vás srdečně pozvat na Studentskou vědeckou konferenci 3. lékařské fakulty Univerizy Karlovy v Praze. Letošní ročník konference je výjimečný tím, že se koná k příležitosti 60. výročí 3. LF UK v Praze.


Konference bude zahájena dne 14. 5. 2013 od 8:00 slavnostním zahájením a úvodní přednáškou prof. MUDr. Cyrila Höschla, DrSc. na téma Logika vědeckého zkoumání v Syllabově posluchárně v budově děkanátu 3. LF UK v Praze. Následně bude konference pokračovat v jednotlivých sekcích ve všech posluchárnách děkanátu 3. lékařské fakulty až do odpoledních hodin. Po zhodnocení odbornými komisemi budou vyhlášeni a oceněni autoři nejlepších prací a to ve večernícho hodinách, již tradičně, v Bowlingbaru v Ruské ulici, kam zveme všechny účastníky konference. Těšíme se na vaší účast a všem studentů připomínáme, že i za pasivní účast na konferenci mají omlovenou výuku.


Pro vítěze jednotlivých sekcí jsou jako vždy připravené zajímavé odměny. Těšíme se na vaše příspěvky a všem aktivním účastníkům přejeme hodně zdaru při prezentaci.

Program konference a sborník abstrakt

Informace pro aktivní účastníky konference

Pro aktivní účast na konferenci je třeba se mezi 11. 3 a 14. 4. přihlásit prostřednictvím formuláře na této stránce. Samotná prezentace by měla mít trvání o délce 10 minut, následně proběhne diskuze o délce 5 minut.


Instrukce pro vypracování abstraktu

Abstrakt vaší práce by měl obsahovat všechny spoluautory práce (vč. jejich ak. titulů) a také všechny školitele (vč. všech jejich ak. titulů) a celého názvu jejich pracoviště. Vzhledem k tomu, že příspěvky budou zařazeny do sborníku abstrakt bez redakčních úprav, dbejte prosím na tyto zásadní informace, případné chyby v abstraktu budou vaší špatnou prezentací. Abstrakt by měl mít jasně označené části – úvod, cíl práce, metodika, výsledky a závěr. Snažte se prosím dodržet uvedená označení pro uniformitu jednotlivých příspěvků. Jako předloha vám může sloužit vzorový abstrakt.

Plakát


Poslední změna: 21. únor 2018 15:35 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor