MUDr. Jaroslava Urbančíková


MUDr. Jaroslava Urbančíková


Pregraduální vzdělání:

• FVL UK Praha, promoce 1982


Postgraduální vzdělání a kvalifikace:

• atestace ze všeobecného praktického lékařství 1987


Zaměstnání:

• 1982 – 2016: praktická lékařka pro dospělé


Pedagogická činnost:

• Spolupráce s 1. i 2. LF UK na výuce mediků do r. 2016

• 1998 – 2016: školitelka v oboru všeobecné praktické lékařství

• Předseda SPL ČR v Praze 4 – Modřanech do r. 2016, organizace regionálních vzdělávacích seminářů

• Od r. 2018 pedagog na KVL IPVZ


Členství v lékařských organizacích:

• ČLK

• SVL JEP

• SPL ČR


Zájmy odborné:

• Kompatibilita EBM a tzv. alternativní medicíny; overdiagnosis a overtreatment

• Medicínské problémy a resilience vystresovaných HR ve společnosti výkonnosti a informační přesycenosti


Zájmy obecné:

• společenský tanec, turistika, literatura, zahradničení a vnuci
Poslední změna: 11. červen 2020 10:47 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor