Informace k výuce

Důležité odkazy


  

  

Pracovištěm vyučované předměty evidované v SIS

Výuka - databáze výukových jednotek

Ostatní fakultní informační systémy a službyDoporučené podklady k výuce:


Doporučená literatura (publikace i periodika):

 • Balint, M.: Lékař, pacient a jeho nemoc. Grada, Praha, 1994

 • Baštecký, J., et al. (eds.): Pschosomatická medicína. Grada, Praha, 1993

 • Beneš, V., Seifert, B., Struk, P.: Lékařských slovník, Verlag Dashöfer 2003 - 2004

 • Honzák, R.: Komunikační pasti v medicíně. Galén, Praha, 1997

 • Seifert, B., Býma, S., Všeobecné praktické lékařství, Galén, Praha, 2019

 • Jones R et al. Oxford Textbook of Primary Medical Care, Oxford University Press, 2006

 • Rakel, R., Rakel D., Texbook of Family Medicine, Elsevier, USA, Wisconsin, 2011

 • Katič M., Švab I. et al. Family Medicine, Medicinska naklada, Zagreb, 2017

Periodika:

 • Practicus

 • Bulletin Sdružení praktických lékařů ČR

 • Praktický lékař


Doporučené internetové odkazy:

Poslední změna: 11. květen 2021 10:27 
print
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor