MUDr. Helena Hovorová


MUDr. Helena HovorovaNarodila se 11.6.1953 v Praze, v r. 1969 strávila rok v Kanadě, kde navštěvovala střední školu a měla možnost získat znalosti z angličtiny.Otec MUDr. Hovorové zde pracoval na Simon Fraser University - BC jako profesor entomologie, zabýval se patologií hmyzu.


Absolvovala Fakultu Všeobecného lékařství 1. LF UK v Praze v r. 1978, během studií se stihla vdát. Mezi třetím a čtvrtým ročníkem na medicíně se jí narodil syn a v roce 1979 dcera. V r. 1982 složila atestaci I. stupně ze Všeobecného lékařství. Od r. 1982 pracovala jako praktická lékařka v OUNZ Praha 4, v roce 1988 složila atestaci II. stupně ze Všeobecného lékařství a vedla odd. všeobecného lékařství na Jižním městě. V roce 1992 úspěšně prošla konkurzem na místo asistenta pro výuku všeobecného lékařství na 1. LF UK, kde významně pomáhala při zakládání Ústavu všeobecného lékařství 1. LF UK.


V roce 1993 se stala jednou z prvních soukromých praktických lékařek v Praze a spolu s manželem, který je zubař, vybudovali společnou ordinaci. V roce 1995 zahájila práci v Matra projektu, což byla spolupráce 3. LF UK s Oddělením rodinného lékařství university v holandském Leidenu. Tím začala výuka rodinného lékařství na 3. LF UK, které bylo součástí Centra preventivního lékařství.V roce 2014 byla výuka na čas přerušena, ale nyní s mladou krví se začíná znova a Dr. Hovorová se těší,že bude součástí nového týmu.


Ordinací MUDr. Hovorové prošly desítky studentů v pregraduální i postgraduální výuce, práce praktického lékaře je krásná a to se vždy snažila předat svým studentům. Diferenciální diagnostika,to je její láska,takový malý,ale někdy i velký detektivní příběh.


Medicina není jediná láska, druhá největší je olejomalba a hudba, to jsou kamarádi, ke kterým utíká, když má potřebu si vyčistit hlavu.


Poslední změna: 11. červen 2020 10:48 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor