Dětská univerzita


Cyklus Dětské univerzity je projekt, který byl zahájen v zimním semestru 2016/2017 na 3. LF UK jako na první lékařské fakultě v ČR.


Cílem tohoto projektu, iniciovaného na UK v roce 2015 Filozofickou fakultou, je seznámit žáky základních škol s některými tématy vyučovanými na naší fakultě. Fakulta oslovila všechny základní školy v Praze a v Středočeském kraji.


Letní semestr 2023/2024

3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy nabízí žákům 5. – 9. tříd základních škol/víceletých gymnázií v letním semestru akademického roku 2022-2023 přednášky v rámci projektu Dětská univerzita.


Účast v projektu je bezplatná.


Podmínkou účasti na výuce bude dodržování aktuálních protiepidemiologických opatření, o kterých budou všichni studenti informováni před první přednáškou na webových stránkách fakulty.


Přihlašování

  • Přihlášení bude probíhat pouze elektronicky na adrese http://detskauniverzita.lf3.cuni.cz

  • Přihlašování bude spuštěno v úterý 30. 1. 2024 ve 14 hodin.

  • Přijato bude prvních 25 dětí.


Veškeré podrobnosti naleznete zde.Poslední změna: 14. červen 2024 07:35 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor