• Studium
  • Cyklus Dětské univerzity

Cyklus Dětské univerzity


Cyklus Dětské univerzity je projekt, který byl zahájen v zimním semestru 2016/2017 na 3. LF UK jako na první lékařské fakultě v ČR.


Cílem tohoto projektu, iniciovaného na UK v roce 2015 Filozofickou fakultou, je seznámit žáky základních škol s některými tématy vyučovanými na naší fakultě. Fakulta oslovila všechny základní školy v Praze a v Středočeském kraji.


Zimní semestr 2017/2018

3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy nabízí žákům 2. – 5. třídy 1. stupně základní školy v zimním semestru akademického roku 2017-2018 přednášky v rámci projektu Dětská univerzita. Účast v projektu je bezplatná. Přihlášení bude probíhat pouze elektronicky. Přihlašování bude spuštěno 7. 9. 2017 v 16:00 hodin. Přijato bude prvních 26 dětí. Podrobnosti naleznete zde.


Minulé semestry

Reporty společně s fotografiemi z minulých semestrů


- 2017 letní semestr - žáci 2. stupně ZŠ

- 2016 zimní semestr - žáci 1. stupně ZŠ

Tisková zpráva

http://www.lf3.cuni.cz/3LF-477.html?news=3577&locale=CZ


Ohlasy v médiích


Poslední změna: 5. září 2017 09:17 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor