• Studium
  • Dětská a juniorská univerzita

Dětská a juniorská univerzita


Cyklus Dětské univerzity je projekt, který byl zahájen v zimním semestru 2016/2017 na 3. LF UK jako na první lékařské fakultě v ČR.


Cílem tohoto projektu, iniciovaného na UK v roce 2015 Filozofickou fakultou, je seznámit žáky základních škol s některými tématy vyučovanými na naší fakultě. Fakulta oslovila všechny základní školy v Praze a v Středočeském kraji.


Letní semestr 2017/2018 - Juniorská univerzita

3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy nabízí studentům posledních dvou ročníků gymnázií v letním semestru akademického roku 2017-2018 přednášky v rámci projektu Juniorská univerzita. Účast v projektu je bezplatná. Podrobnosti naleznete zde.


Minulé semestry

Reporty společně s fotografiemi z minulých semestrů


- 2017 zimní semestr - žáci 1. stupně ZŠ

- 2017 letní semestr - žáci 2. stupně ZŠ

- 2016 zimní semestr - žáci 1. stupně ZŠ
Tisková zpráva

http://www.lf3.cuni.cz/3LF-477.html?news=3577&locale=CZ


Ohlasy v médiích


Poslední změna: 27. únor 2018 13:41 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor