• Studium
  • Dětská a juniorská univerzita

Dětská a juniorská univerzita


Cyklus Dětské univerzity je projekt, který byl zahájen v zimním semestru 2016/2017 na 3. LF UK jako na první lékařské fakultě v ČR.


Cílem tohoto projektu, iniciovaného na UK v roce 2015 Filozofickou fakultou, je seznámit žáky základních škol s některými tématy vyučovanými na naší fakultě. Fakulta oslovila všechny základní školy v Praze a v Středočeském kraji.


Zimní semestr 2018/2019 - Dětská univerzita

3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy nabízí žákům 2. stupně základní školy a studentům 8mi letých gymnázií v zimním semestru akademického roku 2018/2019 přednášky v rámci projektu Dětská univerzita. Účast v projektu je bezplatná.


Přihlášení bude probíhat pouze na adrese http://detskauniverzita.lf3.cuni.cz. Spuštěno bude dne 27. 6. 2018 v 15:00 hodin. Přijato bude prvních 30 zájemců. Podrobnosti naleznete zde.Poslední změna: 11. říjen 2018 15:44 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor