Dětská univerzita


Cyklus Dětské univerzity je projekt, který byl zahájen v zimním semestru 2016/2017 na 3. LF UK jako na první lékařské fakultě v ČR.


Cílem tohoto projektu, iniciovaného na UK v roce 2015 Filozofickou fakultou, je seznámit žáky základních škol s některými tématy vyučovanými na naší fakultě. Fakulta oslovila všechny základní školy v Praze a v Středočeském kraji.


Letní semestr 2019/2020

3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy nabízí žákům 5. – 9. třídy základní školy v letním semestru akademického roku 2019-2020 přednášky v rámci projektu Dětská univerzita.


Účast v projektu je bezplatná.Přihlašování

  • Přihlášení bude probíhat pouze elektronicky na adrese http://detskauniverzita.lf3.cuni.cz

  • Přihlašování bude spuštěno v úterý 22. 1. 2020 ve 14 hodin.

  • Přijato bude prvních 28 dětí.

Poslední změna: 13. leden 2020 14:00 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor