Aktuality

Informační odpoledne pro zájemce o všeobecné praktické lékařství

5.5.2022


V návaznosti na konání informačního odpoledne pro zájemce o obor VPL vám přinášíme prezentace přednášejících:

Všeobecné praktické lékařství 21. století: rozvíjející se klinický a akademický obor

Venkovské lékařství

Zakládání vlastní ordinace

Specializační příprava v oboru VPL pohledem mladého praktika

Specializační příprava v oboru VPL z pohledu IPVZ

Kdo jsou Mladí praktici?


Ohlasy na pilotní ročník projektu Šumavský doktor

11.03.2022


V obdbobí od 31.1.2022 do 12.2.2022 dostali vybraní studenti 5. ročníku možnost zúčastnit se pilotního ročníku projektu Šumavský doktor. V průběhu dvou týdnů strávili studenti pracovní dny v ordinacích spolupracujících šumavských praktických lékařů na české i německé straně hranice, během večerů probírali své zážitky a nově nabyté zkušenosti a o víkendech se účastnili dalších doplňujících seminářů.


Po těchto intenzivních čtrnácti dnech jsme je požádali o zpětnou vazbu, ze které vám nyní rádi sdílíme několik úryvků:

  • "Celkově akci hodnotím velmi pozitivně, velmi mi to pomohlo v tom si urovnat a propojit s praxí teoretické znalosti a klinické dovednosti jako vyšetření a odběr anamnézy. Velmi cením možnost víc pracovat s ultrazvukem, zvlášť vzhledem k tomu, jak rychle se tato metoda v současnosti rozvíjí."

  • "Nejvíce si vážím možnosti poznat organizaci primární péče v Německu, která se výrazně liší jak v efektivitě, tak i spektru pacientů. Na rozdíl od českých praktiků je v Německu větší pestrost úkonů a vyšetření, na které si praktický/rodinný lékař dovolí sáhnout. Jelikož se v dnešní době výrazně mění pravomoci praktických lékařů, troufám si tvrdit, že jsem díky těmto stážím měl možnost vidět minimálně z části budoucnost praktického lékařství u nás v České republice."

  • "Moc se mi líbily večerní semináře a nápad s večerními kazuistikami byl také obohacující. Podobně bych se i v budoucnu rád setkával se svými kolegy a projednával nejsložitější případy. Také jsem rád, že jsem se dostal na domácí návštěvu k několika pacientům, zde (na menším městě) mi to přišlo přirozenější než například v Praze."

  • "Viděl jsem jaké je to praktikovat medicínu v malé české vesničce bez velkých vymožeností až po plně vybavené ordinace na druhé straně hranic. Pomohlo mi to uvědomit si jak je tato práce důležitá a cenit si lidí, kteří jí vykonávají."

  • "Každý den jsme jezdili na návštěvy domů a to bylo též velmi přínosné. "Můj" pan doktor byl velmi akční, takže pokud zrovna nebyl pacient, tak jsem byla zkoušena z různých medicínských problematik. Zároveň jsem se každý den učila s UZ, neboť podle pana doktora je to standart, který musím bezpodmínečně umět."

  • "Byla to opravdu nabitá stáž každý den. Měla jsem možnost být 2 týdny u německého praktického doktora. To beru jako hlavní pozitivum, že je možnost být jak na německé, tak české straně hranice. Německá praxe je pak skvělá příležitost pro německy mluvící studenty. "

  • "Co se praktických dovedností týče, byla to obrovská škola - odběry krve, očkování, fyzikální vyšetření, hodnocení EKG, POCT metody, odběr anamnézy, ABI, diagnostické rozvahy, výběr a nastavení terapie, předpisy léčebných pomůcek,... Paní doktorka se velice snažila přiblížit mi i některé "kurioznější" případy ze své praxe, takže i ve dny plné preventivních prohlídek a vstupních prohlídek do zaměstnání jsem se nenudila a studovala jsem karty zajímavých pacientů. "

  • "Program na 14 dní byl opravdu nabitý a velmi přínosný a jsem velmi rád, že si pan doktor dal práci s tím tento projekt zorganizovat. Pan doktor se mi nad míru věnoval – v ordinaci a také během návštěv u pacientů jsem získal plno praktických dovedností a měl jsem možnost se obohatit také v teoretických znalostech. Víkendové semináře hodnotím také kladně – například seminář pana doktora Kahouna se mi, jako budoucímu absolventovi, zdál velmi praktický."


Děkujeme všem zúčastněným za spolupráci a těšíme se na další ročník!

Informace o předmětu Praktické lékařství II pro studenty 6. ročníku

06.09.2021


Vážení studenti, veškeré informace byste nyní měli mít v emailu. Pokud Vám žádný email nedorazil, naleznete Průvodní dopis s informacemi a další přílohy v souborech předmětu v SISu.


Komunikace v paliativní péči pro praktické lékaře - záznam webináře

06.09.2021


Vzdělávací centrum neziskové organizace Cesta domů připravilo webinář určený praktickým lékařům a všem, kteří při své práci přicházejí do kontaktu s nevyléčitelně nemocnými pacienty. Jeho záznam si můžete zhlédnout na následujícím odkazu: https://youtu.be/6pdOkQ3AQEo


Zpětná vazba po absolvování výukového týdne našeho předmětu Praktické lékařství

02.06.2021


Jsme velice potěšeni jakoukoliv zpětnou vazbou, které se nám od studentů dostane, protože právě ta je pro nás ideálním způsobem, jak výuku ještě lépe přizpůsobit potřebám budoucích lékařů. V přiloženém souboru si můžete přečíst shrnutí jednoho ze studentů, který hodnotí jak svou stáž u praktického lékaře, tak celý náš výukový týden.

Zpráva o stáži VPL 5. ročník


Kouzlo práce všeobecného praktického lékaře ve 21. století. - prezentace MUDr. Seiferta z konference Mladých lékařů

27.04.2021


V období 6.3.2021 - 25.4.2021 probíhala konference Mladých lékařů. V příloze si můžete prohlédnout prezentaci vedoucího Kabinetu praktického lékařství MUDr. Martina Seiferta.

Konference ML 2021 MS


Vasco da Gama Movement spouští nový projekt

31.03.2021


Vasco da Gama Movement, platforma pro mladé lékaře, spouští projekt Bridge pro mediky a mladé lékaře. Informace a přihlašovací formulář v přiloženém letáku.

VdGM Bridge Project

Zajímavé podcasty zaměřené (nejen) na lékařskou komunikaci

10.03.2021


Přinášíme vám tipy na zajímavé anglické podcasty o komunikaci v ordinacích:

https://media.qmplus.qmul.ac.uk/channel/The+Clin+Comm+Podcast/162031521

https://www.bbc.co.uk/sounds/play/m000synh


Praktičtí lékaři a očkování proti nemoci Covid-19

03.03.2021


Předseda Sdružení praktických lékařů MUDr. Petr Šonka v rozhovoru pro Český rozhlas mluví o situaci praktických lékařů v době očkování proti nemoci Covid-19:

https://plus.rozhlas.cz/prakticti-lekari-zvladnou-ockovat-proti-covidu-milion-lidi-mesicne-tvrdi-sef-8438829

Konference Mladých lékařů 2021

26.02.2021


Každý víkend od 6.3-7.3. až do konce dubna Vás čekají přednášky a rozhovory se zajímavými osobnostmi českého lékařského prostředí. Videa budou přidávána postupně a budou dostupná po celou dobu konference, a pak až do konce května tak, aby Vám žádné neuniklo. On-line konferenci tak můžete sledovat kdykoliv a kdekoliv Vám to bude vyhovovat.

Víkend 17.4.-18.4. bude věnován praktickému lékařství. V případě, že byste měli nějaké dotazy, můžete je zaslat na náš email kpl@lf3.cuni.cz a tyto budou v průběhu programu zodpovězeny.

Veškeré informace naleznete na adrese https://konference.mladilekari.cz/


Článek o výuce praktického lékařství v týdeníku 5plus2

23. 10. 2020


V čísle 39. ročníku IX týdeníku 5plus2 vyšel na straně 9 článek o výuce praktického lékařství. Vedoucí Kabinetu praktického lékařsřví MUDr. Martin Seifert byl osloven, aby pro článek stručně představil výuku na 3. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Digitální vydání týdeníku lze přečíst na následujícím odkazu.

https://www.5plus2.cz/?e=XA-PRAHA&d=23.10.2020


Reportáž z výuky praktického lékařství v pořadu České televize Studio 6 Víkend

20.10.2020


Dne 17.10.2020 odvysílala Česká televize reportáž o výuce praktického lékařství na 3. Lékařské fakultě Univerzity karlovy. V reportáži lze zhlédnout záběr ze simulační výuky, prostor k vyjádření dostal i jeden ze studentů 5. ročníku. Reportáž lze nalézt na níže uvedeném odkazu od času 3:51:47

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10441287766-studio-6-vikend/220411010121017


Podzím v ordinaci praktického lékaře: rozhovor s vedoucím KPL MUDr. Martinem Seifertem pro Český rozhlas 2

12. 10. 2020


V pondělí 12. 10. 2020 byl MUDr. Martin Seifert, vedoucí Kabinetu praktického lékařství, hostem pořadu Káva o čtvrté. Moderátorka pokládala různé otázky ohledně praxe praktických lékařů stejně jako o změnách, které přinesla současná epidemie nemoci COVID-19. Záznam pořadu lze přehrát na následujícím odkazu.

https://dvojka.rozhlas.cz/podzim-v-ordinaci-praktickeho-lekare-8338344


Vedoucí Kabinet praktického lékařství MUDr. Martin Seifert hostem pořadu České televize Studio 6

07. 10. 2020


Dne 06. 10. 2020 byl MUDr. Martin Seifert, vedoucí Kabinetu praktického lékařství, hostem vysílání pořadu Studio 6. Přepis rozhovoru si můžete přečíst v přiloženém souboru. Záznam vysílání je k dispozici na webu České televize.

Rozhovor MUDr. Martina Seiferta pro Studio 6


Reportáž ze setkání školitelů a přátel Kabinetu praktického lékařství

14. 07. 2020


Fakulta zveřejnila v aktualitách reportáž o našem setkání včetně fotografií. K přečtení zde.

Mimořádná příloha měsíčníku Practicus ke 40letému výročí vzniku Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP

10. 07. 2020


Měsíčník Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP "Practicus" vydal mimořádnou přílohu Historie Společnosti všeobeného lékařství Cěské lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkně 1980 - 2020. Úvod mimořádné přílohy obstaral prof. MUDr. Štěpán svačina, DrSc.


Practicus mimořádná příloha


Celá mimořádná příloha k přečtení zde: Historie Společnosti všeobecného lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně 1980 – 2020

V dubnovém Practicusu hned dva články od pracovníků našeho kabinetu!

24. 04 .2020


V novém vydání měsíčníku Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP "Practicus" naleznete představení Kabinetu praktického lékařství od jeho vedoucího MUDr. Martina Seiferta a navíc článek asistenta MUDr. Pavla Martínka "Nový koronavirus v Německu: z čeho si vzít ponaučení a na co si dát pozor".

Celé vydání ke stažení zde:

Practicus 04/20


Personální výpomoc zdravotníkům a zdravotnickým zařízením

23. 04 .2020


Studenti 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy organizují výpomoc pro zdravotníky a zdravotnícká zařízení. Pokud byste takovou pomoc chtěli využít, přihlašte se vyplněním následujícícho formuláře: https://forms.gle/gE2aZAAdRoTX3udm7Jak se pracuje v době krize

21. 04. 2020


V reportáži německo-francouzské stanice Arte.tv promluvil náš asistent MUDr. Pavel Martínek, který pracuje jako praktický lékař v Německu, o tom, jakým způsobem na jeho pracovní i soukromý život dolehla současná situace a uzavření hranic.

Reportáž je ke zhlédnutí v německém a francouzském jazyce na odkazu https://www.arte.tv/de/videos/091205-006-A/re-weitermachen-in-der-krise/Založení Kabinetu praktického lékařství

1. 04. 2020


Dne 1. 4. 2020 byl oficiálně založen Kabinet praktického lékařství, který od školního roku 2020/2021 zprostředkuje studentům 5. ročníku výuku předmětu Praktické lékařství.
Poslední změna: 26. květen 2022 11:55 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor