• Studium
 • Univerzita třetího věku

Univerzita třetího věku

V akademickém roce 1993/94 zahájila na 3. LF svoji činnost Univerzita 3. věku. Studium je určeno seniorům, kteří mají zájem získávat nové poznatky ve vybraných oborech. Na 3. LF probíhají dva typy studia:

1. Vybrané kapitoly z filosofie a etiky

Jednoleté studium (2 semestry) se zaměřuje na dějiny filosofie od řecké filosofie po filosofii 20. století v kombinaci s problematikou lékařství a lékařské etiky.


 • Výuku zajišťuje Ústav etiky 3. LF UK

 • Pro uchazeče o studium jsou v době od 15.5. do 15.6. k dispozici přihlášky k osobnímu vyzvednutí na vrátnici budovy děkanátu 3. LF UK na adrese Ruská 87 Praha 10. Přihlášku pro toto studium nelze stáhnout a vyplnit elektronicky.

 • Počet přijatých uchazečů je 30.

 • Po absolvování studia obdrží absolventi osvědčení Univerzity Karlovy.

 • Podrobnější informace podává sekretariát Ústavu etiky a humanitních studií.

 • Poplatek za studium je 150 Kč za akademický rok.


Aktuální informace:


 • Kapacita kurzu pro rok 2017/2018 byla naplněna a přihlášky již nejsou k dispozici na vrátnici 3. LF UK.

 • Vyjádření o přijetí do kurzu obdrží přihlášení účastníci emailem 16. června 2017.

 • Informace k zápisu obdrží přijatí účastníci v první polovině září, nejpozději však do 15. 9. 2017.


2. Zdravý životní styl člověka

Tříleté studium (15 seminářů v akademickém roce) je zaměřeno na problematiku ochrany a podpory zdraví.


 • Senioři se hlásí ke studiu na Ústav hygieny, odd. podpory zdraví dětí

 • Počet přijatých uchazečů je 80-100.

 • Po absolvování každého cyklu obdrží účastníci diplom 3. LF, po absolvování 3 cyklů obdrží osvědčení Univerzity Karlovy.

 • Informace o přihláškách naleznete v instrukcích pro přihlašování, které jsou ke stažení níže.

 • Podrobnější informace podá paní Marta Zezuláková, tel. 267 102 623, e-mail: marta.zezulakova@lf3.cuni.cz, Ústav hygieny, budova děkanátu 6. patro, Ruská 87, Praha

 • Poplatek za studium je 150 Kč za akademický rok.


Informace pro uchazeče o U3V Zdravý životní styl


1 U3V Zdravý životní styl - Informace o studiu
2 U3V Zdravý životní styl - Instrukce k přihlašování
3 U3V Zdravý životní styl - Přihláška


Poslední změna: 21. únor 2018 15:34 
print
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor