• Studium
 • Univerzita třetího věku

Univerzita třetího věku

V akademickém roce 1993/94 zahájila na 3. LF svoji činnost Univerzita 3. věku. Studium je určeno seniorům, kteří mají zájem získávat nové poznatky ve vybraných oborech. Na 3. LF probíhají dva typy studia:

1. Vybrané kapitoly z filosofie a etiky

Jednoleté studium (2 semestry) se zaměřuje na dějiny filosofie od řecké filosofie po filosofii 20. století v kombinaci s problematikou lékařství a lékařské etiky.


 • Výuku zajišťuje Ústav etiky a humanitních studií 3. LF UK.

 • Počet přijatých uchazečů je 30.

 • Po absolvování studia obdrží absolventi osvědčení Univerzity Karlovy.

 • Kurz je možné absolvovat pouze jednou.

 • Podrobnější informace podává sekretariát Ústavu etiky a humanitních studií.

 • Poplatek za studium je 200 Kč za akademický rok.

 • Na akademický rok 2023/2024 bude elektronická přihláška k dispozici od 24. dubna do 29. září 2023.


Elektronická přihláška2. Zdravý životní styl člověka

Tříleté studium (3x15 přednášek v letním semestru) je zaměřeno na ochranu a podporu zdraví.


 • Výuku zajišťuje Ústav hygieny 3. LF UK.

 • Počet přijatých uchazečů je cca 50.

 • Po absolvování 3 cyklů obdrží absolventi osvědčení Univerzity Karlovy.

 • Poplatek za studium je 250 Kč za akademický rok.

 • Podrobnější informace zašle před zahájením výuky paní Marta Zezuláková, tel. 267 102 623, e-mail: .

 • Na akademický rok 2023/2024 bude elektronická přihláška k dispozici od 1.6. do 30.11.2023.


Elektronická přihláška


Podrobné informace o U3V Zdravý životní styl člověka ze dne 22.5.2023Fotografie ze slavnostního zakončení Univerzity třetího věku

Ze slavnostního zakončení U3V byly pořizovány fotografie panem Richardem Novotným.

Tyto fotografie lze objednat na serveru https://www.promoce.cz.

Jistě bude možné si u této firmy případně objednat fotografie i fyzicky.


Poslední změna: 29. srpen 2023 08:07 
print
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor