• Studium
 • Univerzita třetího věku

Univerzita třetího věku

V akademickém roce 1993/94 zahájila na 3. LF svoji činnost Univerzita 3. věku. Studium je určeno seniorům, kteří mají zájem získávat nové poznatky ve vybraných oborech. Na 3. LF probíhají dva typy studia:

1. Vybrané kapitoly z filosofie a etiky

Jednoleté studium (2 semestry) se zaměřuje na dějiny filosofie od řecké filosofie po filosofii 20. století v kombinaci s problematikou lékařství a lékařské etiky.


 • Výuku zajišťuje Ústav etiky a humanitních studií 3. LF UK

 • Počet přijatých uchazečů je 30.

 • Po absolvování studia obdrží absolventi osvědčení Univerzity Karlovy.

 • Kurz je možné absolvovat pouze jednou.

 • Podrobnější informace podává sekretariát Ústavu etiky a humanitních studií.

 • Poplatek za studium je 200 Kč za akademický rok.


Aktuální informace:


 • Kapacita kurzu "Vybrané kapitoly z filozofie a etiky" pro akademický rok 2019-2020 je zcela naplněna.

 • Informace k zápisu obdrží přijatí účastníci v první polovině září, nejpozději však do 18. 9. 2019

 • Elektronická přihláška na akademický rok 2020/2021 bude k dispozici od května do června 2020


2. Zdravý životní styl člověka

Tříleté studium (3x15 přednášek v letním semestru) je zaměřeno na ochranu a podporu zdraví.


 • Výuku zajišťuje Ústav hygieny 3. LF UK.

 • Počet přijatých uchazečů je 80 - 100.

 • Po absolvování 3 cyklů obdrží absolventi osvědčení Univerzity Karlovy.

 • Poplatek za studium je 150 Kč za akademický rok.

 • Elektronická přihláška do studia bude k dispozici od května do 30. 11. 2019

 • Podrobnější informace zašle před zahájením výuky paní Marta Zezuláková, tel. 267 102 623, e-mail: .


Podrobné informace o U3V Zdravý životní styl


U3V Zdravý životní styl 2018 - Informace o studiuFotografie ze slavnostního zakončení Univerzity třetího věku

Ze slavnostního zakončení U3V byly pořizovány fotografie panem Richardem Novotným.

Tyto fotografie lze objednat na serveru https://www.promoce.cz.

Jistě bude možné si u této firmy případně objednat fotografie i fyzicky.


Poslední změna: 27. červen 2019 11:12 
print
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor