Archiv aktualit

16. března 2022

Šance pro mladé vědce založit si skupinu: Soutěž Primus posedmé

Využijte jedinečnou možnost, jak založit novou vědeckou skupinu či laboratoř na Univerzitě Karlově! 1. března odstartoval 7. ročník soutěže PRIMUS, který si klade za cíl podporu vědeckých pracovníků, zvýšení dynamiky vědecké práce včetně mobility i rozvoj mladých vědeckých pracovníků. Přihlášky podávejte do 20. dubna 2022.


16. března 2022

Vyhlášení 1. VS programu NAKI III na léta 2023 až 2030

Ministerstvo kultury České republiky vyhlašuje dnem 14. března 2022 první veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích o účelovou podporu projektů programu NAKI III, což je program na podporu aplikovaného výzkumu v oblasti národní a kulturní identity na léta 2023 až 2030 je zaměřen na aplikovaný výzkum v humanitních oborech. Kompletní návrhy projektů se podávají do oddělení administrativy vědy a výzkumu nejpozději 20. 4. 2022 do 12.00 hod. pouze v elektronické podobě.


14. března 2022

Přihlášky do programu Donatio Facultatis Medicae Tertiae do 31.3.

Do 31. 3. 2022 je možno podávat přihlášky do programu Donatio Facultatis Medicae Tertiae (DFMT). Program DFMT je určen na rozjezd projektů nadějných budoucích vědců. Částka činí v případě udělení 1 mil. Kč za rok a do soutěže se mohou hlásit budoucí školitelé se studenty, kteří se chystají letos přihlásit do prvního ročníku postgraduálního studia. Pro bližší podrobnosti vizte Opatření děkana 04/2018.


14. března 2022

Vyhlášení GAČR 2023

Grantová agentura ČR vyhlásila veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu standardních, EXPRO, JUNIOR STAR, POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP INCOMING/OUTGOING a mezinárodních (bilaterálních) grantových projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2023. Úplné žádosti se podávají do oddělení administrativy vědy a výzkumu a to nejpozději 31. 3. 2022 do 12.00 hod. pouze v elektronické podobě (PDF) na e-mail jaromir.chlapec@lf3.cuni.cz v kopii na katerina.cenkerova@lf3.cuni.cz


30. listopadu 2021

Mladí akademičtí a vědečtí pracovníci mohou žádat o startovací byt

Mladí akademičtí a vědečtí pracovníci Univerzity Karlovy si mohou podat žádost o přidělení startovacích bytů v centru Krystal na Praze 6. Žádost musí schválit vedení fakulty, a proto je nutné odevzdat vyplněný formulář do 7.1.2022 na sekretariát děkana. Podrobnosti k této nabídce a formuláře jsou v příloze tohoto oznámení. Odpovědná osoba: doc. MUDr. M. Arenbergerová, PhD.


1. září 2021

Vyhlášení GAUK 2022

Dovolujeme si upozornit, že bylo vyhlášeno 19. kolo Grantové agentury Univerzity Karlovy pro rok 2022. Přihlášky nových projektů lze podávat průběžně, a to počínaje dnem 1. října 2021. Lhůta pro podávání přihlášek na 3. lékařské fakultě končí dnem 2. listopadu 2021.


17. května 2021

Vyhlášení veřejné soutěže – AZV ČR na léta 2021-2025

Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo dne 13. 5. 2021 jednostupňovou veřejnou soutěž o účelovou podporu MZ na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje naplňujících Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2020 – 2026. Zahájení řešení vybraných projektů je 1. 5. 2022. Ukončení řešení projektů nejpozději do 31. 12. 2025. Předpokládaná délka trvání řešení projektů je 44 měsíců. Podávání žádostí na Oddělení VaV do 17. června 2021 do 12.00 hod.


7. dubna 2021

COOPERATIO – přihlašování se k vědním oborům

V tomto roce skončí univerzitní výzkumné programy PROGRES a budou nahrazeny novou podobou institucionální podpory vědy na UK – univerzitními výzkumnými programy COOPERATIO. Každý akademický pracovník se musí přihlásit nejméně k jednomu vědnímu oboru a tím se zároveň přihlásí do příslušné vědní oblasti.


7. dubna 2021

Vyhlášení grantové výzvy nadačního fondu UK

Nadační fond Univerzity Karlovy vyhlašuje při příležitosti výročí založení univerzity svou historicky první výzvu k zasílání žádostí o grantovou podporu: Studenti proti pandemii.


26. února 2021

Vyhlášení GAČR 2022

Grantová agentura ČR vyhlásila veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu standardních, JUNIOR STAR, POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP a mezinárodních (bilaterálních) grantových projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2022. Úplné žádosti se podávají do oddělení administrativy vědy a výzkumu a to nejpozději 14. 4. 2021 do 12.00 hod. pouze v elektronické podobě (PDF) na e-mail jaromir.chlapec@lf3.cuni.cz v kopii na katerina.cenkerova@lf3.cuni.cz


15. června 2020

Program START - pozvánka na informační schůzku

Pro uchazeče o podporu z programu START (studenty doktorského studia) se uskuteční dne 17. června 2020 v místnosti 220 od 12:00 hod. informační schůzka na které budou uchazeči informováni o způsobu předkládání návrhů projektů na 3. LF UK.


14. května 2020

Vyhlášení veřejné soutěže – AZV ČR na léta 2021-2024

Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo dne 13. 5. 2020 jednostupňovou veřejnou soutěž o účelovou podporu MZ na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje naplňujících Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2020 – 2026. Zahájení řešení vybraných projektů je 1. 5. 2021. Ukončení řešení projektů nejpozději do 31. 12. 2024. Předpokládaná délka trvání řešení projektů je 44 měsíců. Podávání žádostí na Oddělení VaV do 17. června 2020 do 12.00 hod.


12. března 2020

Vyhlášení GAČR 2021-2023

Grantová agentura ČR vyhlásila veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu standardních, juniorských a mezinárodních grantových projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2021. Úplné žádosti se podávají do oddělení administrativy vědy a výzkumu a to nejpozději 28. 4. 2020 do 12.00 hod. pouze v elektronické podobě (PDF) na e-mail jaromir.chlapec@lf3.cuni.cz v kopii na kveta.lanska@lf3.cuni.cz


27. ledna 2020

Žádost o MINIGRANTY 4EU+ do 28.2.2020

Rádi bychom Vás informovali, že bylo právě zveřejněno Opatření rektora 4/2020 "Minigranty na podporu projektů 4EU+ v roce 2020". Akademičtí pracovníci rozvíjející spolupráci s kolegy na partnerských institucích v Alianci 4EU+ (minimálně tři zapojené univerzity - Charles University, Heidelberg University, Sorbonne University, University of Copenhagen, University of Milan, University of Warsaw) mohou žádat o podporu v maximální výši 300 000 Kč.


3. ledna 2020

Vyhlášení soutěže SVV 2020-2022

Lhůta pro předložení návrhů projektů SVV v souladu s Dlouhodobým záměrem 3. lékařské fakulty UK se stanovuje na 23. ledna 2020. Projety se předkládají v elektronické podobě na email jaromir.chlapec@lf3.cuni.cz do odd. adm. vědy a výzkumu 3. LF UK


17. května 2019

Vyhlášení veřejné soutěže – AZV ČR na léta 2020-2023

Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo dne 15. 5. 2019 jednostupňovou veřejnou soutěž o účelovou podporu MZ na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje naplňujících Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2020 – 2026. Zahájení řešení vybraných projektů je 1. 5. 2020, ukončení řešení projektů nejpozději do 31. 12. 2023, předpokládaná délka trvání řešení projektů je 44 měsíců. Podávání žádostí na Oddělení VaV do 19. 6. 2019 do 12.00 hod.


14. května 2019

Studentská vědecká konference 3. LF UK 2019

Konference se bude konat v úterý 21. května 2019. Podobně jako v loňském roce bude rozdělena na přednášky a posterovou sekci s tím, že většina prezentací bude v podobě posterů. O rozdělení příspěvků do sekcí rozhodne nezávislá odborná komise. V rámci posterové sekce proběhne řízená diskuse s 5-minutovou prezentací soutěžícího.


5. března 2019

Vyhlášení GA ČR 2020 - 2022

Grantová agentura ČR vyhlašuje veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu standardních, juniorských a mezinárodních grantových projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2020. Úplné žádosti se podávají do oddělení administrativy vědy a výzkumu a to nejpozději 2. 4. 2019 do 12.00 hod. pouze v elektronické podobě (PDF) na e-mail jaromir.chlapec@lf3.cuni.cz v kopii na kveta.lanska@lf3.cuni.cz


5. března 2019

Vyhlášení 4. kola soutěže Primus - podpora vědeckých pracovníků

Využijte jedinečnou možnost, jak založit novou vědeckou skupinu či laboratoř na Univerzitě Karlově! Odstartoval již čtvrtý ročník soutěže PRIMUS, který si klade za cíle podporu vědeckých pracovníků, zvýšení dynamiky vědecké práce včetně mobility pracovníků a v neposlední řadě také rozvoje mladých vědeckých pracovníků. Úplné žádosti se podávají do oddělení administrativy vědy a výzkumu nejpozději 9. 4. 2019 do 12.00 hod.


28. února 2019

Nový doktorský studijní program Kardiovaskulární vědy

Termín podání přihlášek na děkanát 3. LF UK je nejpozději do 30. 4. 2019. Program je zaměřen na celou šíři kardiovaskulárního (KV) výzkumu. Z klinických oborů jsou jeho součástí kardiologie, dětská kardiologie, kardiochirurgie, angiologie, cévní chirurgie, vaskulární neurologie - a rovněž související obory teoretické i preklinické resp. jejich části zabývající se kardiovaskulárním výzkumem - anatomie, biologie, embryologie, histologie, fyziologie a patofyziologie, lékařská chemie a biochemie, patologie, farmakologie, mikrobiologie, lékařská imunologie, preventivní lékařství a epidemiologie).


27. února 2019

Valentýn je pryč, teď se píšou grantové žádosti – máme pro Vás inspiraci!

Máte do vědy zapáleného šesťáka nebo šesťačku, ale chce Vám odejít za lepším do jiné laborky? Čekáte, jak dopadne grant a nevíte, z čeho rozjet PhD projekt? Tak právě pro Vás je tu Donatio Facultatis Medicae Tertiae (DFMT) s uzávěrkou nyní prodlouženou do 31.3.2019.23. října 2018

Výsledky Studentské vědecké konference lék. fakult ČR a SR 2018

Dne 17. 10. 2018 se na naší fakultě konala tradiční Studentská vědecká konference lékařských fakult ČR a SR 2018, ze které nyní zveřejňujeme výsledky a fotografie.


18. října 2018

Mezinárodních výzvy ERA-NET Cofund v rámci programu Horizont 2020

Výzva v rámci CHIST-ERA III Cofundu, s názvem Call 2018, podpoří projekty zaměřené na informační a komunikační vědy a technologie (ICST). Výzva byla vyhlášena 15. října 2018 a termín pro příjem zkrácené verze návrhů projektů (pre-proposals) je dle harmonogramu výzvy stanoven na 15. ledna 2019 (17:00 CET). Projekty budou podávány prostřednictvím mezinárodního systému.


11. října 2018

Vyhlášení GAUK 2019

Opatřením rektora č. 26/2018 bylo vyhlášeno 16. kolo Grantové agentury Univerzity Karlovy pro rok 2018. Přihlášky nových projektů lze podávat průběžně, a to počínaje dnem 9. října 2018 prostřednictvím aplikace přístupné ze stránek Grantové agentury UK. Lhůta pro podávání přihlášek na 3. lékařské fakultě končí dnem 12. listopadu 2018.


25. července 2018

Vyhlášení vnitřní soutěže o udělení projektů v tematických okruzích pro roky 2019 - 2020 na 3. LF UK

Na základě Aktualizace Dlouhodobého záměru pro oblast vysokých škol pro rok 2019 a Vyhlášení institucionálního programu pro VVŠ pro roky 2019-2020 a Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro rok 2019, vyhlašuji vnitřní soutěž o udělení projektů v tematických okruzích pro roky 2019-2020.


16. dubna 2018

Purkyňův nadační fond vypisuje soutěž pro mladé autory

Purkyňův nadační fond vyhlašuje třetím rokem cenu za publikaci v časopise s nejvyšším impakt faktorem (IF) publikovanou či k publikaci přijatou v roce 2017. Udělení ocenění je spojeno s finanční odměnou 50 000 Kč, která bude rozdělena mezi 3 až 5 autorů, přičemž minimální částka jednoho nadačního příspěvku bude činit 10 000 Kč. Návrhy zasílejte prostřednictvím on-line formuláře nejpozději do 31. května 2018.


5. dubna 2018

Vyhlášení 3. kola soutěže Primus - podpora vědeckých pracovníků

Využijte jedinečnou možnost, jak založit novou vědeckou skupinu či laboratoř na Univerzitě Karlově! Odstartoval již třetí ročník soutěže PRIMUS, který si klade za cíle podporu vědeckých pracovníků, zvýšení dynamiky vědecké práce včetně mobility pracovníků a v neposlední řadě také rozvoje mladých vědeckých pracovníků. Mezní termín pro podání přihlášky je 16. dubna 2018.


26. března 2018

Mladí akademičtí a vědečtí pracovníci mohou žádat o startovací byt

Mladí akademičtí a vědečtí pracovníci Univerzity Karlovy si mohou podat žádost o přidělení startovacích bytů v centru Krystal na Praze 6. Žádost musí schválit vedení fakulty, a proto je nutné odevzdat vyplněný formulář do 20.4.2018 na sekretariát děkana. Podrobnosti k této nabídce a formuláře jsou v příloze tohoto oznámení. Odpovědná osoba: doc. MUDr. M. Arenbergerová, PhD.


22. března 2018

Nadační fond Neuron zahájil proces nominací na Cenu Neuron 2018

Smyslem Ceny Neuron je motivovat vědce a vědkyně v naší zemi ke špičkové vědecké práci. NF Neuron zásadně změnil způsob oceňování vědců a bude peníze spjaté s Cenou Neuron nově převádět přímo na osobní účet odměňovaných, kteří prostředky mohou využít zcela podle svého vlastního uvážení. Nominace na Cenu Neuron probíhají elektronicky do 31. března 2018.


2. března 2018

Studentská vědecká konference 3. LF UK 2018

Konference se bude konat v úterý 22. května 2018. Podobně jako v loňském roce bude rozdělena na přednášky a posterovou sekci s tím, že většina prezentací bude v podobě posterů. O rozdělení příspěvků do sekcí rozhodne nezávislá odborná komise. V rámci posterové sekce proběhne řízená diskuse s 5-minutovou prezentací soutěžícího. Formulář pro abstrakta se otevře dnem 5. 3. 2018 na stránkách konference. Deadline pro odevzdání abstrakt je 8. 4. 2018. Další informace jsou rovněž k dispozici na facebookové stránce konference.


24. listopadu 2017

Zpráva z SVK lékařských fakult ČR a SR 2017 v Olomouci

Ve dnech 14. a 15. listopadu 2017 se konala na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Studentská vědecká konference lékařských fakult ČR a SR. Naší fakultu reprezentovali se svými prezentacemi v nelékařské sekci Bc. Pavlína Hrdinová, v preklinické (teoretické) sekci Jan Rambousek (3. místo) a v klinické sekci MUDr. David Šilhán (3. místo v soutěži diváků). Všem studentům gratulujeme! Jako členové komisí se zúčastnili PhDr. Hana Svobodová, prof. Romana Šlamberová a doc. Jan Polák.


22. listopadu 2017

GAMA UK - vyhlášení 5. kola interní soutěže

Ke dni 20. listopadu 2017 otevřel rektor Univerzity Karlovy páté kolo páté kolo interního výběrového řízení do projektu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA UK, jehož cílem je podpořit na UK proces praktického využití výsledků výzkumu a vývoje v praxi a nalézt pro ně i komerční využití. Termín ukončení přihlašování do výběrového řízení je 23. ledna 2018.


17. listopadu 2017

MUDr. Karel Kieslich získal Cenu Josefa Hlávky na zámku v Lužanech

Dne 16. listopadu 2017 byla MUDr. Karlu Kieslichovi předána Cena Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy pražských veřejných vysokých škol, brněnské techniky a mladé talentované pracovníky Akademie věd České republiky na zámku Josefa Hlávky v Lužanech u Přeštic.


20. října 2017

Vyhlášení GAUK 2018

Opatřením rektora č. 42/2017 bylo vyhlášeno 15. kolo Grantové agentury Univerzity Karlovy pro rok 2018. Přihlášky nových projektů lze podávat průběžně, a to počínaje dnem 9. října 2017 prostřednictvím aplikace přístupné ze stránek Grantové agentura UK. Lhůta pro podávání přihlášek na 3. lékařské fakultě končí dnem 15. listopadu 2017.


5. října 2017

MUDr. Karel Kieslich obdrží Cenu Josefa Hlávky na zámku v Lužanech

Cena Josefa Hlávky je, na uctění památky známého českého architekta, stavitele a mecenáše, každoročně předávána na jeho zámku v Lužanech u Přeštic, v předvečer oslav státního svátku 17. listopadu. Letos tuto cenu získá i MUDr. Karel Kieslich z Ústavu anatomie 3. LF UK. Slavnostního předání se v sále Českého kvarteta lužanského zámku účastní členové správní rady Nadání, zástupci vysokých škol a Akademie věd ČR. Součástí slavnostního odpoledne je koncert v zámecké kapli a pohoštění pro hosty.


3. října 2017

Vyhlášení 20. ročníku Ceny Wernera von Siemense

Cena Wernera von Siemense má za cíl oceňovat nejlepší diplomové, doktorské a vědecké práce a nejlepší pedagogy vysokých škol se zaměřením na technické obory a přírodní vědy – hledáme a oceňujeme nejlepší studenty, mladé vědce a pedagogy. Pokud se rozhodnete podat přihlášku, prosím o zaslání informace o jejím podání na odd. vědy 3. LF UK k rukám paní Skálové.


22. září 2017

Do 30. 9. 2017 je možno žádat o Pamětní grant Martiny Roeselové

O udělení nadačního příspěvku známého jako Pamětní grant Martiny Roeselové mohou žádat výlučně fyzické osoby, a to Ph.D. studenti a studentky nebo postdoktorandky a postdoktorandi, kteří pečují o dítě předškolního věku a zároveň se aktivně věnují vědecké práci v oboru přírodních věd na univerzitě či neuniverzitním vědeckém pracovišti v České republice. Příspěvek se uděluje na jeden kalendářní rok, a to v celkové výši 120 000 Kč. Žádosti o grant pro následující rok se přijímají vždy do 30. září běžícího roku.


4. září 2017

Workshop k psaní ERC Starting/Consolidator grantů

Dne 2. října 2017 v prostorách TC AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6 se uskuteční workshop k psaní ERC Starting/Consolidator grantů. Workshop je určen pouze žadatelům o ERC Starting/Consolidator grant, kteří již mají konkrétní projektový záměr, který chtějí podat v aktuální výzvě pracovního programu ERC pro rok 2018.


22. srpna 2017

Nominace na cenu The Brain Prize

Ocenění je každoročně udělováno The Lundbeck Foundation jednomu či více vědcům za mimořádný přínos evropské neurovědě. Jedná se zejména o originální či převratný pokrok ve výzkumu mozku. Nominovaní mohou být jakékoliv národnosti, ale výzkum, za který jsou nominováni musí být prováděn v Evropě nebo ve spolupráci s evropskými vědci. Odměna spojená s touto cenou je 1 milion Eur. Více informací na http://www.thebrainprize.org/, uzávěrka je do 15. září 2017.


18. srpna 2017

Expedice Neuron 2017

Oznamujeme vyhlášení dalšího ročníku projektu Nadačního fondu Neuron na podporu vědy Expedice Neuron. Přihlásit se mohou jednotlivci i týmy s projekty vědeckých expedic. Odborná porota vybírá z přihlášených projektů vítěze, který získá finanční prémii až 1 000 000,-Kč na realizaci výzkumné expedice.


26. června 2017

Baillet Latour Health Prize

Baillet Latour Health Prize – belgické ocenění, které se uděluje za výsledky dosažené v biomedicínském výzkumu. Současná hodnota ocenění dosahuje výše 250 000 €. Téma pro rok 2018 je „Rakovina“. Témata na následující roky jsou „Kardiovaskulární onemocnění“, „Poruchy metabolismu“, „Infekční onemocnění“, „Neurologická onemocnění“. Uzávěrka nominací je 30. 9. 2017.


13. června 2017

Vyhlášení veřejné soutěže - AZV ČR na léta 2018- 2021

Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo dne 29. 5. 2017 jednostupňovou veřejnou soutěž o účelovou podporu MZ na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje naplňujících Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 – 2022. Zahájení řešení vybraných projektů je 1. 5. 2018, ukončení řešení projektů nejpozději do 31. 12. 2021, předpokládaná délka trvání řešení projektů je 44 měsíců. Podávání žádostí na Oddělení VaV do 26. 6. 2017 do 23:59 hod.


16. května 2017

Zveme Vás na letošní Studentskou vědeckou konferenci 3. LF UK

Konference se bude konat v úterý 23. května 2017. Zahájení konference Syllabova posluchárna v 9:45. V letošním roce máme přihlášeno celkem 81 soutěžících a to jak studentů magisterského studia, tak i doktorandů a bakalářů. Vedle přednášek a posterových prezentací studentů se nám podařilo zajistit velice poutavé přednašeče z řad pedagogů a hostů. V rámci naší SVK proběhne na naší fakultě historicky první ročník Science Slam na Univerzitě Karlově. Podrobné informace o konferenci naleznete na webové stránce SVK a rovněž na Facebooku SVK.


12. května 2017

Prof.  E. Zvěřina, DrSc. obdržel Stříbrnou medaili UK

Prof.  E. Zvěřina 27. dubna 2017 obdržel z rukou rektora UK, prof. T. Zimy, Stříbrnou medaili Univerzity Karlovy za vynikající výsledky v pedagogické a vědecké činnosti a za zásluhy o rozvoj lékařských věd v oboru neurochirurgie.


4. dubna 2017

GAMA UK - vyhlášení 4. kola interní soutěže

Ke dni 30. března otevřel rektor Univerzity Karlovy pravděpodobně poslední, 4. kolo soutěže interní soutěže GAMA UK, jehož cílem je podpořit na UK proces praktického využití výsledků výzkumu a vývoje v praxi a nalézt pro ně i komerční využití.


23. března 2017

Vyhlášení 7. ročníků soutěže Neuron Impuls 2017

Cílem soutěže je podpořit originální a odvážné projekty základního vědeckého výzkumu v oborech: biologie, fyzika, chemie, matematika, medicína, společenské vědy a letos poprvé také computer science. Termín vložení přihlášek do soutěže je nejpozději do 31. března 2017


7. března 2017

Podávání žádostí o přidělení startovacích bytů 2017

Komise pro přidělování startovacích bytů RUK stanovila termín pro podávání žádostí o přidělení startovacích bytů pro mladé akademické a vědecké pracovníky UK a to do 24. 3. 2017 do 12:00 hodin. Termín odevzdání na 3. lékařskou fakultu je stanoven na 15. 3. 2017 do 17:00 hodin. Zájemci vhodí žádost v obálce s nápisem "Startovací byt - žádost děkanovi" do schránky "Sekretariát děkana" číslo 20, umístěné v přízemí děkanátu naproti podatelně.


14. února 2017

Studentská vědecká konference 3. LF UK 2017

Konference se bude konat v úterý 23. května 2017. Podobně jako v loňském roce bude rozdělena na přednášky a posterovou sekci s tím, že většina prezentací bude v podobě posterů. O rozdělení příspěvků do sekcí rozhodne nezávislá odborná komise. V rámci posterové sekce proběhne řízená diskuse s 5-minutovou prezentací soutěžícího. Formulář pro abstrakta se otevře dnem 1. 3. na stránkách konference. Deadline pro odevzdání abstrakt je 9. 4. 2017.


12. ledna 2017

Přihlášování k programům PROGRES. Termín je do 23. 1. 2017

Dnem 31. 12. 2016 skončily na Univerzitě Karlově výzkumné programy PRVOUK a od 1. 1. 2017 byly nahrazeny výzkumnými programy PROGRES. Přihlášení pracovníků a PGS studentů do programů PROGRES je nejpozději do 23. 1. 2017. Veškeré informace naleznete zde.


6. ledna 2017

Staff training week for research support officers

Vážení kolegové,

v dubnu 2017 proběhne na rektorátu UK Staff Training Week pro Research Support Officers. Pokud spolupracujete na výzkumu se zajímavou zahraniční univerzitou a měli byste zájem pozvat své kolegy na pozici Research Support Officers, zašlete jim prosím jim následující pozvánku: http://www.cuni.cz/UKEN-580.html. Případné dotazy zodpoví pí Jiroudková z RUK: adela.jiroudkova@ruk.cuni.cz.

Za kancelář Erasmus+ M. Bendová


12. prosince 2016

Problematika predátorských časopisů v pořadu rádia Wave

Na radiu Wave byl odvysílán díl pořadu Universum, který se tentokrát věnoval výběru časopisu pro odborné publikování a problematice predátorských časopisů. V pořadu vystoupila Tereza Simandlová z Ústavu vědeckých informací 1. LF UK


9. prosince 2016

Vyhlášení 6. ročníku soutěže Nejlepší spolupráce roku 2016

Sdružení pro zahraniční investice – AFI vyhlašuje šestý ročník ocenění Nejlepší spolupráce roku. Soutěž uděluje ocenění v oblasti spolupráce mezi výzkumnou a aplikační sférou, která vede k inovacím, a úspěšných transferů technologií a znalostí. V rámci soutěže jsou vyhodnoceny nejlepší projekty roku v oblasti výzkumu, vývoje a inovací realizované v období od 1. 1. 2016 a 31. 12. 2016 ve spolupráci výzkumné organizace a aplikační sféry.


8. prosince 2016

Vyhlášení soutěže SVV - 2017 na UK

Dovolujeme si Vás informovat, že dne 1. 12. 2016 vyhlášeno nové kolo SVV a to Opatřením rektora č. 35/2016. Zároveň byly na stránce SVV zveřejněny informace o důležitých datech nadcházejícího ročníku a formuláře jak závěrečných zpráv roku 2016, tak návrhů pro rok 2017. Podrobné informace jsou zde k dispozici ke stažení.


5. prosince 2016

Nově jmenovaní profesoři MUDr. Moťovská a MUDr. Vyklický

Jmenování a předání dekretů profesorce Zuzaně Moťovské a profesoru Ladislavu Vyklickému se uskuteční v pondělí 19. prosince 2016 od 14,30 hodin ve Velké aule Karolina Univerzity Karlovy, Ovocný trh 5, Praha 1. K získání titulu srdečně gratulujeme!


28. listopadu 2016

Student 3. LF Karel Kieslich získal 1. místo v klinické sekci SVK ČR a SR

Ve dnech 22. – 23. 11. 2016 se na Lékařské fakultě Masarykovy Univerzity v Brně konala Studentská vědecká konference lékařských fakult České a Slovenské republiky. Reprezentujícími studenty za naší fakultu byli zástupci, kteří se umístili na prvních místech v rámci fakultní Studentské vědecké konference. V klinické sekci získal 1. místo Karel Kieslich


22. listopadu 2016

V Lužanech byly uděleny Medaile a Ceny Josefa Hlávky

Cenu Josefa Hlávky v roce 2016 získalo celkem 11 studentů a mladých pracovníků Univerzity Karlovy. Oceněným se stal i MUDr. Jakub Polách z 3. lékařské fakulty.


21. listopadu 2016

Prof. Petr Widimský patří dle Clarivate Analytics mezi nejcitovanější Čechy

Na letošním seznamu 3000 nejvíce citovaných výzkumných pracovníků z 21 oborů včetně sociálních věd, který zveřejnila společnost Clarivate Analytics, je i pět vědců z České republiky. Mezi nimi se řadí i mezinárodně uznávaný kardiolog Petr Widimský, přednosta III. interní-kardiologické kliniky 3. LF UK a FNKV


7. listopadu 2016

Zpráva ze 3. ročníku studentské vědecké konference Stárnutí 2016

Ve dnech 21. a 22. 10. 2016 proběhl díky podpoře 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (260278/SVV/2016) již 3. ročník Gerontologické mezioborové studentské vědecké konference Stárnutí. Organizátorka a předsedkyně vědeckého výboru PhDr. Hana Štěpánková, Ph.D. připravila zprávu z této akce.


8. září 2016

Vyhlášení GAUK 2017

Dovolujeme si Vás informovat, že bylo vyhlášeno 14. kolo Grantové agentury Univerzity Karlovy pro rok 2017. Přihlášky nových projektů lze podávat průběžně, a to počínaje dnem 1. září 2016. Lhůta pro podávání přihlášek na 3. lékařské fakultě končí dnem 16. listopadu 2016. Podrobné informace jsou k dispozici v detailu aktuality.


24. srpna 2016

Vyhlášení veřejné soutěže programu INTER-EXCELLENCE, podprogramů INTER-INFORM, INTER-TRANFSFER a INTER-VECTOR

Dne 22. 8. 2016 vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy první veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER-INFORM (LTI17), INTER-TRANSFER (LTT17) a INTER-VECTOR (LTV17) pro podání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji. Soutěžní lhůta, ve které je možné podávat návrhy projektů, je od 23. 8. 2016 do 4. 10. 2016.


5. srpna 2016

Informace o zápisu studentů doktorského studia do ak. roku 2016/2017

Zápis do 1. ročníku se bude konat ve dnech 26. – 29. září 2016 a do vyšších ročníků ve dnech 12.  -  29.  září  2016 na odd. vědy 3. LF UK. Zápis je možný po domluvě na odd. vědy i v jiném termínu.


17. května 2016

Vyhlášení veřejné soutěže - AZV ČR na léta 2017 - 2020

Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo dne 16. 5. 2016 jednostupňovou veřejnou soutěž o účelovou podporu MZ na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje naplňujících Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 – 2022. Zahájení řešení vybraných projektů je 1. 4. 2017, ukončení řešení projektů nejpozději do 31. 12. 2020, předpokládaná délka trvání řešení projektů je 45 měsíců.


27. dubna 2016

Ubytování na Hlávkově koleji - žádosti do 5. 5. 2016

V souladu s nadační listinou „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“ a příslušnou smlouvou, uzavřenou mezi touto nadací a ČVUT, bude pro Univerzitu Karlovu v Praze vyhrazeno v tomto roce 60 míst na Hlávkově koleji. Tato místa jsou určena pro studenty doktorských studijních programů nebo mladých akademických či vědeckých pracovníků (i těch, kteří pracují v ústavech Akademie věd ČR), kteří dle výše zmíněné smlouvy dosahují výborných studijních nebo vědeckých a pedagogických výsledků, jsou nemajetní, nemají byt v Praze a nejsou podnikateli.


11. dubna 2016

Podávání žádostí o přidělení startovacích bytů 2016

Komise pro přidělování startovacích bytů RUK stanovila termín pro podávání žádostí o přidělení startovacích bytů pro mladé akademické a vědecké pracovníky UK a to do 29. 4. 2016 do 14:00 hod. Termín odevzdání na 3. lékařskou fakultu je stanoven na 21. 4. 2016 do 9:00 hodin do schránky na interní poštu (přízemí děkanátu naproti podatelně), číslo schránky 45, Oddělení lékařské psychologie, k rukám prof. MUDr. Lucie Bankovské Motlové, PhD.


21. března 2016

Přehled udělených cen studentům a absolventům UK v letech 2013-2015

V přehledu udělených cen se 3. lékařská fakulta umístila na prvním místě z lékařských oborů a celkově na druhém místě v rámci Univerzity Karlovy v posledních třech letech.


25. února 2016

Vyhlášení GAČR 2017-2019

Grantová agentura ČR vyhlašuje veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu standardních, juniorských a mezinárodních grantových projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2017. Úplné žádosti se podávají do oddělení administrativy vědy a výzkumu a to nejpozději 23. 3. 2016 do 12.00 hod. pouze v elektronické podobě (PDF) na e-mail jaromir.chlapec@lf3.cuni.cz v kopii na kveta.lanska@lf3.cuni.cz


3. prosince 2015

Doc. Moťovská a dva naši studenti převzali Cenu ministryně školství

V úterý 1. prosince byly slavnostně předány ceny ministryně MŠMT 2015. Cenu za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací za rok 2015 převzala jako jediná lékařka doc. MUDr. Zuzana Moťovská, PhD., FESC. V kategorii vynikajících studentů a absolventů studia obdrželi cenu studenti z naší fakulty Bc. Jana Smažíková a Julius Lukeš. Celá akce probíhala v krásné budově Senátu Parlamentu ČR ve Valdštejnském paláci.


23. listopadu 2015

V Lužanech byly uděleny Medaile a Ceny Josefa Hlávky

V předvečer studentského svátku 17. listopadu převzali rodinní příslušníci předních akademických pracovníků Univerzity Karlovy a mladí vědci z této univerzity ocenění Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových. Slavnostní vyhlášení proběhlo už tradičně na zámku v Lužanech u Přeštic a cenu Josefa Hlávky obdržel z celkem 13 oceněných studentů Univerzity Karlovy i student 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze MUDr. Matěj Patzelt. Blahopřejeme!


12. listopadu 2015

Udělené ceny MŠMT 2015 pro vynikající studenty z naší fakulty

Cenu ministryně školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy studia ve studijním programu obdrží mimo jiné i dva studenti 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Cena jim bude předána dne 1. 12. 2015


8. října 2015

Vyhlášení GAUK 2016

Dnem 1. září 2015 bylo Opatřením rektora č. 36/2015 vyhlášeno 13. kolo Grantové agentury Univerzity Karlovy v Praze pro rok 2016. Přihlášky nových projektů lze podávat průběžně, a to počínaje dnem 6. října 2015. Lhůta pro podávání přihlášek na 3. lékařské fakultě končí dnem 11. listopadu 2015. Více informací naleznete na stránkách UK http://www.cuni.cz/UK-6870.html


4. září 2015

Vyhlášení 22. ročníku Bolzanovy ceny

Rektor Univerzity Karlovy v Praze vyhlásil 22. ročník soutěže Bolzanovy ceny. Bolzanova cena je prestižní cenou Univerzity Karlovy a uděluje se studentům za mimořádně objevné práce s vynikajícím tvůrčím obsahem a zpravidla s interdisciplinárním tematickým přesahem. Jedná se o soutěž o nejlepší práci bez ohledu na stupeň studijních programů (bakalářský, magisterský, doktorský). Cena je udělována ve třech kategoriích podle oborových oblastí.


30. července 2015

Vyhlášení Ceny ministryně školství 2015

MŠMT vyhlašuje Cenu ministryně školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací za rok 2015. Návrh na udělení Ceny se všemi náležitostmi je třeba dodat na Oddělení administrativy vědy a výzkumu do 3. 9. 2015


29. července 2015

Cena Františka Běhounka 2015 - vyhlášení výzvy k nominacím

MŠMT vyhlašuje Cenu Františka Běhounka za propagaci a popularizaci české vědy a šíření dobrého jména České republiky v Evropském výzkumném prostoru. Cenu lze udělit vědci nebo vědkyni, kteří splňují stanovené podmínky. Návrh na udělení Ceny je třeba dodat na oddělení administrativy vědy a výzkumu do 14. 8. 2015.


15. července 2015

Vyhlášení Centralizovaného rozvojového programu pro rok 2016 a Institucionálního plánu na roky 2016-2018

Na základě Aktualizace Dlouhodobého záměru pro oblast vysokých škol pro rok 2016 a Vyhlášení institucionálního programu pro VVŠ pro roky 2016 - 2018 a Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro rok 2016, které byly uveřejněny na webových stránkách MŠMT, se stanovuje postup na 3. lékařské fakultě UK k předkládání a administraci Institucionálního plánu a Centralizovaného rozvojového projektu za Univerzitu Karlovu pro rok 2016 (2016-2018).


15. července 2015

Vyhlášení vnitřní soutěže o udělení projektů v tematických okruzích pro roky 2016 - 2018 na 3. LF UK

Na základě Aktualizace Dlouhodobého záměru pro oblast vysokých škol pro rok 2016 a Vyhlášení institucionálního programu pro VVŠ pro roky 2016 - 2018 a Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro rok 2016, vyhlašuji vnitřní soutěž o udělení projektů v tematických okruzích pro roky 2016- 2018.


22. června 2015

Podávání žádostí o přidělení startovacích bytů 2015

Komise pro přidělování startovacích bytů RUK stanovila termín pro podávání žádostí o přidělení startovacích bytů pro mladé akademické a vědecké pracovníky UK a to do 30.09.2015 do 14:00 hod. Termín odevzdání na 3. lékařskou fakultu je stanoven na 10.9.2015 do 8:00 hodin do schránky na interní poštu (přízemí děkanátu naproti podatelně), číslo schránky 45, Oddělení lékařské psychologie, k rukám prof. MUDr. Lucie Bankovské Motlové, PhD.


3. června 2015

Soutěž Česká hlava 2015

Společnost Česká hlava spolu s Úřadem vlády ČR vyhlašuje soutěž o nejprestižnější české ocenění za vědu a výzkum,které mohou vědci v naší zemi dosáhnout. V rámci soutěže se udělují ceny v pěti kategoriích - Národní cena vlády Česká hlava, Cena Invence, Cena Industrie, Cena Doctorandus za technické vědy, Cena Doctorandus za přírodní vědy. Více o podmínkách a termínech nominací...


18. května 2015

Vyhlášení 2. veřejné soutěže AZV na léta 2016 - 2019

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZ“) vyhlásilo dne 15. 05. 2015 v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) Jednostupňovou veřejnou soutěž o účelovou podporu MZ na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje naplňujících Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 – 2022


18. května 2015

Vyhlášení 3. veřejné soutěže TAČR - OMEGA

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 14. května 2015 třetí veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji (dále jen veřejná soutěž) pro Program na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA (dále jen Program OMEGA), a to dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací 2014/C 198/01 a dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014.


14. května 2015

Zajištění kvality vědecko-výzkumné činnosti na 3. LF UK

Směrnice děkana č. 3/2015


14. května 2015

4. ročník Discovery Award 2014

Výroční cena Discovery Award je udělována společností Novartis mladým vědcům do 40 let v oblasti medicíny a farmacie, kteří svým inovativním přístupem přispěli k rozvoji těchto vědních oborů v České republice. Společnost vyhlašuje soutěž o prestižní ceny za rok 2014. Maximální částka pro udělení ceny je 100 000 Kč. Celkový finanční rámec pro udělení cen pro rok 2014 je 200 000 Kč.


14. května 2015

Studentská vědecká konference 2015

Každoročně se na půdě 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy koná Studentská vědecká konference (SVK). „Tato konference je veřejnou prezentací tudentských prací vzniklých v rámci jejich studentské vědecké aktivity (v případě pregraduálních studentů) a prezentací dílčích výsledků doktorandů v průběhu jejich postgraduálního studia,” říká koordinátorka akce prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D. Konference se uskuteční 19. května v prostorách 3. LF a zahajujeme ji tradičně v Syllabově posluchárně hlavní budovy děkanátu.


28. dubna 2015

Stanovení termínu pro podávání žádostí o přidělení startovacích bytů 2015

Komise pro přidělování startovacích bytů RUK stanovila termín pro podávání žádostí o přidělení startovacích bytů pro mladé akademické a vědecké pracovníky Univerzity Karlovy v Praze a to do 11. 5. 2015. Termín odevzdání na 3. lékařskou fakultu je 7. 5. 2015 do 8:00 hodin do schránky na interní poštu (přízemí děkanátu naproti podatelně), číslo schránky 45, odd.lékařské psychologie, k rukám prof. MUDr. Lucie Bankovské Motlové, PhD.


24. dubna 2015

Termín nové výzvy Agentury pro zdravotnický výzkum ČR (AZV ČR)

Očekávaný termín nové výzvy Agentury pro zdravotnický výzkum ČR (AZV ČR, dříve IGA MZd) pro období se zahájením řešení v roce 2016 je druhá polovina května 2015.


23. dubna 2015

Nominujte kandidáta na Medaili Josefa Hlávky

Jako každý rok máme možnost navrhnout vhodné kandidáty na ocenění Medailí Josefa Hlávky Nadace "Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových". Prosíme o zaslání Vašich nominací nejpozději do 15. května 2015.


15. dubna 2015

Nominace kandidátů na cenu Dimitris N. Chorafas Prize

Nadace Dimitrise N. Chorafase ve spolupráci s izraelským Weizmannovým vědeckým institutem přijímá nominace na udělení prestižní izraelské ceny Dimitris N. Chorafas Prize. Cena je určena studentům inženýrských věd, přírodních věd a medicíny, kteří obdrželi/obdrží svůj doktorát v průběhu roku 2015, nebo v období od 1. července 2014 do 30. června 2015, a kteří nepřekročili věk 32 let. Ocenění je spojeno s finanční odměnou 5000 $.


19. března 2015

Cena Alberta Schweitzera za lékařství 2015

ílem Ceny Alberta Schweitzera za lékařství 2015, kterou společně pořádají společnost Pierre Fabre Médicament, s.r.o. a Francouzské velvyslanectví v České republice, je odměnit nejlepší výzkumné práce, včetně jejich klinických a epidemiologických aspektů, realizované českými studenty magisterského či doktorského stupně nebo mladými českými lékaři. Jednotlivé univerzity a vysoké školy zapojené do projektu mohou do celostátní soutěže přihlásit všechny uchazeče, o nichž si myslí, že si to zaslouží. Kandidáti musí doručit kompletní dokumentaci přihlášky do soutěže v tištěné podobě nejpozději 30.04.2015 na odd. Vědy k rukám paní Jany Skálové.


19. března 2015

Veřejná soutěž o získání stipendií Nadace Josefa Hlávky 2015

Rada NÚJH vypisuje veřejnou soutěž o získání individuálního nadačního příspěvku (stipendia) k vytvoření nebo dokončení původních badatelských prací, které překračují rámec již dosažených poznatků o českém národním hospodářství, jeho historických i společenských souvislostech a problémech s ním souvisejících.


12. března 2015

Studentská vědecká konference 3. LF UK 2015

Milí studenti, jak už bylo avizováno v 1. informaci, v letošním roce bude probíhat Studentská vědecká konference v několika sekcích. Kromě tradičních sekcí ústních: teoretická, klinická, bakalářská a postgraduální, přibudou ještě dvě sekce posterové: pregraduální a postgraduální. Formuláře na zasílání abstrakt jsou již k dispozici na webu svk.lf3.cuni.cz.

Více...


17. února 2015

GA ČR - Veřejné soutěže na podporu standardních, juniorských a mezinárodních projektů 2016

Grantová agentura České republiky vyhlašuje veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu standardních, juniorských a mezinárodních grantových projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2016. Úplné žádosti se podávají do Oddělení administrativy vědy a výzkumu, a to nejpozději 20.3.2015 do 12.00 hod. v elektronické podobě (PDF) na email jaromir.chlapec@lf3.cuni.cz


10. února 2015

Nadační fond NEURON vyhlásil soutěž pro mladé vědce do 40 let

I letos byly vyhlášeny NEURON IMPULSY 2015, jejichž cílem je podpořit projekty základního vědeckého výzkumu. Cílovou skupinou jsou mladí vědci působící v České republice a úspěšní čeští vědci, kteří se rozhodnou pro návrat ze zahraničí, aby v České republice realizovali svůj výzkum. Žádost o nadační příspěvek může podat vysokoškolsky vzdělaný odborník do 40 let, který má české státní občanství. Žádosti je nutné podat do nadačního fondu do 31.3. 2015, z toho důvodu je stanoven termín na odevzdání návrhů na fakultu NEJPOZDĚJI do 16. 3. 2015 k rukám paní Kateřiny Sojkové. Další informace jsou na http://impuls.nfneuron.cz


6. února 2015

Cena Miloslava Petruska 2014

V souladu se statutem se Cena Miloslava Petruska uděluje za pozitivní počin, který má významný dopad na vytváření obrazu Univerzity Karlovy v Praze u široké veřejnosti a může být udělena jednot-livci, případně skupině jednotlivců, bez ohledu na příslušnost k akademické obci univerzity. Statut ceny (Opatření rektora č. 4/2013) je k dispozici na webu Univerzity Karlovy na http://www.cuni.cz/UK-4909.html


2. února 2015

Cena MUDr. Jana Bureše za rok 2014

Cenu uděluje Alzheimer nadační fond za nejlepší odbornou publikaci mladých autorů, zaměřenou na problematiku Alzheimerovy nemoci a demencí v oblasti neurologie, psychiatrie, geriatrie a neurověd. Vítěz soutěže bude odměněn částkou 30 000 Kč. Uchazeče prosíme o přihlášení do 25. 03. 2015 přes oddělení Administrativy vědy a výzkumu 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze na e-mail jana.skalova@lf3.cuni.cz.


2. února 2015

Cena Neuron Prima ZOOM: 100 000 korun pro nejlepší vědecké video

Výzva k soutěži o Cenu Neuron a Prima Zoom 2015 – za nejlepší vědecké video. Uzávěrka pro přihlašování videí je 28. února 2015. Soutěžní videa je možné nahrávat od 27. ledna do 28. února 2015 na adrese http://neuron.zoom.iprima.cz. Případné účastníky prosíme o zaslání oznámení účasti v soutěži na odd. administrativy vědy a výzkumu na e-mail jana.skalova@lf3.cuni.cz


14. ledna 2015

Bolzanovu cenu získal MUDr. Viktor Kočka, Ph.D.

Bolzanovu cenu v lékařské kategorii získal MUDr. Viktor Kočka, Ph.D. – odborný asistent III. interní-kardiologické kliniky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady za disertační doktorskou práci: Ischemická choroba srdeční – od patofyziologie ischemické mitrální regurgitace k perkutánní koronární intervenci. Pro informace informace o 21. ročníku (2013–2014) Bolzanovy ceny navštivte univerzitní stránky a fotografie spolu s videoreportáží naleznete na stránkách univerzitního časopisu iForum.


29. prosince 2014

Studentská vědecká konference 3. LF UK 19.5.2015

Milí studenti, rádi bychom Vás informovali o změnách v organizaci Studentské vědecké konference oproti předchozím letům. Konference se bude konat v úterý 19. května 2015. Vzhledem k narůstajícímu počtu zájemců o SVA bude v letošním roce kromě přednášek zařazena i posterová sekce. Podrobné informace o SVK 2015 naleznete na stránkách konference.


3. prosince 2014

Letošní cenu Česká hlava získal MUDr. Ondřej Gojiš, Ph.D.

MUDr. Ondřej Gojiš, Ph.D. pracuje jako lékař na Gynekologicko-porodnické klinice Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Kromě toho se věnuje výzkumu karcinomu prsu, díky kterému vyhrál společné 1. místo Ceny Skupiny ČEZ. Ve své vědecké práci se zabýval možností ovlivnění biologického chování konkrétního typu karcinomu. Ocenění Česká hlava pro vědeckou a technickou inteligenci jsou udělována ve spolupráci státu, akademické sféry a soukromých firem. Organizátoři usilují o to, aby se jejich projekt zapsal do povědomí veřejnosti jako „česká Nobelova cena“.


20. října 2014

Vyhlášení soutěže o účast na konferenci ADPD 2015

Alzheimer nadační fond vyhlašuje soutěž o cestovní grant ve výši 50 000Kč na konferenci AD/PD 2015 - The Alzheimer's & Parkinson's Conference, která se koná ve dnech 18. - 22.3. 2015 ve Nice ve Francii. Alzheimer NF hradí kongresový poplatek, ubytování a letenku. Podpora se týká mladých autorů do 40 let, kteří se konference zúčastní aktivně formou ústního nebo posterového sdělení.


19. září 2014

Zlatá medaile Evropské kardiologické společnosti

Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc. obdržel na posledním výročním kongresu Evropské kardiologické společnosti (ESC) v Barceloně nejvyšší ocenění této společnosti – zlatou medaili. Získal ji spolu s jedním z nejproslulejších světových kardiochirurgů prof. A. Carpentierem z Hôspital Européen Georges Pompidou v Paříži, který je „otcem“ umělých biologických chlopní (např. Carpentierovy-Edwardsovy protézy, Carpentierova prstence pro plastiku mitrální chlopně aj.) a dále s faktickým zakladatelem randomizovaných studií ve světě profesorem sirem R. Collinsem z Univerzity v Oxfordu.

Poslední změna: 21. únor 2018 15:35 
print
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor