• Kalendář akcí

Kalendář akcí

Program START - pozvánka na informační schůzku

 

Program Start je novým programem na podporu vědy na UK, jehož řešiteli se mohou stát studenti doktorského studijního programu na UK. Program je realizován v rámci projektu OP VVV CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016935 s názvem Zvyšování kvality interních grantových schémat na VŠ. Administraci projektů na 3. LF UK bude zajišťovat Odd. adm. vědy a výzkumu. 


Předpokládané termíny


termín

proces

koho se týká

15. 09. 2020 – 30. 10. 2020

podání návrhů projektů

hlavní řešitelé

02. 11. 2020 – 06. 11. 2020

1. kolo hodnocení – formální stránka

univerzitní referent

23. 11. 2020 – 06. 12. 2020

2. kolo hodnocení

externí hodnotitelé

14. 12. 2020 - 29. 01. 2021

3. kolo hodnocení

komise zpravodajů

01. 02. 2021 – 26. 02. 2021

vyhlášení výsledků

univerzitní referent

01. 04. 2021 – 31. 03. 2023

řešení projektů

01. 04. 2023 – 30. 04. 2023

předložení závěrečných zpráv

hlavní řešitelé

01. 05. 2023 – 31. 05. 2023

hodnocení závěrečných zpráv

komise zpravodajů

30. 06. 2023

ukončení realizace celého projektu

 

Soutěžní podmínky


  • návrh projektu si může podat student doktorského studia na UK ve standardní době studia.

  • dalšími členy řešitelského týmu mohou být také pouze doktorandi.

  • maximální počet členů řešitelského týmu je 5 doktorských studentů (včetně hlavního řešitele).

  • každý projekt musí mít kromě řešitelského týmu obsazenou také pozici mentor - odborníka z řad zaměstnanců UK, který odborně podporuje tým i jeho výzkum, ale sám není jeho součástí.


Bližší podrobnosti o soutěžních podmínkách, procesu hodnocení i průběhu realizace úspěšných návrhů jsou obsaženy v Opatření rektora č. 19/2020 - Zásady Programu Start


Pro uchazeče o podporu z programu START (studenty doktorského studia) se uskuteční dne 17. června 2020 v místnosti 220 od 12:00 hod. informační schůzka na které budou uchazeči informováni o způsobu předkládání návrhů projektů na 3. LF UK.Začátek akce 17. června 2020 v 12:00
Konec akce 17. června 2020 v 13:00
Místo konání akce Místnost 220, Budova děkanátu 3. LF UK
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor