eFEES - evidence plateb studentů anglického studia

Výpočetní středisko 3. LF vytvořilo na zakázku pro studijní oddělení 3. LF program pro evidenci poplatků za studium zahraničních studentů. Program přebírá informace o studentech ze studijního informačního systému – jména studentů, jejich aktuální studijní stav v daném akademickém roce. Informace o došlých platbách jsou dávkově importovány z ekonomického systému 3. LF podle výpisů z České obchodní banky. Program on-line stahuje kurzy měn ze serveru ČNB pro umožnění rychlého náhledu přepočtu USD,EUR v Editačním přístupu. Ke každému studentu je přiřazena jeho platná smlouva pro akademický rok a nastaveny správné parametry konkrétní smlouvy (způsob platby – jednorázová částka, částka ve dvou splátkách, výše příslušné částky, termín zaplacení).


Podle všech výše uvedených parametrů je vytvořen algoritmus pro porovnání a pro výpočet aktuálního studentského finančního virtuálního účtu, který se týká problematiky plateb „školného“.


Program automaticky vypočítává dlužné částky a event. výše penále, vzniklé z nezaplacením nebo pozdním zaplacením částky, vypočítává přeplatky a umožňuje zasílat informativní e-maily přímo studentům.


Evidencí poplatků je pověřeno studijní oddělení 3. LF. V systému jsou zaevidovaná řádná data od akademického roku 2008/2009. Pro správnou identifikaci platby musí mít u platby uvedeno číslo INDEXU - přiděluje studijní oddělení

Nastavení přístupů k programu

Program je dostupný online na adrese http://poplatky.lf3.cuni.cz


  • Editační přístup do programu mají pouze pověřené pracovnice ze studijního oddělení, vedoucí studijního oddělení a administrátoři systému (pracovníci Výpočetní střediska a vedoucí SVI)

  • Režim prohlížení plateb všech studentů je nastaven pro ekonomické oddělení, tajemníka fakulty a pro pracovnici interního auditu 3. LF UK

  • Režim prohlížení pouze svého účtu je nastaven pro každého studenta magisterského studia AVSEOB

Přihlášení do programu:

Pro přihlášení potřebujete mít platný Průkaz studenta UK nebo v případě pracovníků 3. LF platný Průkaz zaměstnance 3. LF UK a platné heslo do CAS. Přihlášení probíhá prostřednictvím CAS autentizace (stejný způsob přihlášení jako do SIS nebo dalších fakultních nebo univerzitních systémů).


Přihlašovací jméno (NetID): číslo osoby pod fotografií na průkazu UK

Heslo (Password): nastavené heslo v systému CAS


Průkaz studenta či zaměstnance UK vydávají pouze výdejní centra UK.


Heslo do systému CAS si může nastavit, prodloužit nebo změnit každý sám přes webové rozhraní na adrese: https://ldap.cuni.cz nebo zprostředkovaně přes fakultního správce CAS.


Po přihlášení každý student studijního programu AVSEOB uvidí a může si vytisknout aktuální stav svého 'konta' - všechny došlé platby, aktuální dluh/přeplatek a eventuelní průběh penalizace. Dále si student může prohlížet a tisknout kopie e-mailů odeslané studijním oddělením přes program eFEES do jeho e-mailové přihrádky.


Při technických problémech - přístup do programu, ovládání programu - kontaktujte výpočetní středisko (dv. č.535) -


Poslední změna: 21. únor 2018 15:37 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor