E-mail

Informace pro zaměstnance

  • Fakultní e-mailovou získává každý zaměstnanec automaticky po nástupu do zaměstnání. Adresa je vždy ve tvaru jmeno.prijmeni@lf3.cuni.cz. Vyjímkou je případ, že jsou na fakultě zaměstnanci se stejným jménem a příjmením. V tomto případě se bude jeden odlišovat číslovkou za příjmením.

  • Po ukončení pracovního poměru bude adresa zaměstnance ještě po nějakou dobu funkční a automaticky se poté smaže. Zaměstnanec, který to bude nutně potřebovat, například kvůli publikacím, může si požádat o dlouhodobější přesměrování pošty na jinou adresu.

  • Přihlašování ke schránce bude pomocí jména a hesla stejného jako do CAS (Centrální autentifikační služba UK). Přihlašovacím jménem bude výhradně osobní číslo. Každý zaměstnanec, aby se mohl přihlásit k poštovnímu serveru, bude muset mít nejdříve vystavenou zaměstnaneckou kartu UK a nastavené heslo v CAS.

  • Pro otestování přístupu k poštovní schránce a pro zjištění tvaru přidělené oficiální mailové adresy lze použít stránku http://mailadmin.lf3.cuni.cz

  • Limit pro odesílání pošty je 30Mb.

  • Adresy a přístupy na poštovní server jsou následující:


Vyzvedávání pošty


protokol

adresa serveru

porty

zabezpečení

dostupnost

IMAP

imap.lf3.cuni.cz

993

vyžadováno zabezpečené SSL připojení

odkudkoliv


Odesílání pošty


protokol

adresa serveru

porty

zabezpečení

dostupnost

SMTP

smtp.lf3.cuni.cz

25

bez autentizace, vyžadováno zabezpečené SSL připojení

pouze z lokální sítě fakulty

SMTP AUTH

smtp.lf3.cuni.cz

587

vyžadováno jméno a heslo a zabezpečené SSL připojení

odkudkoliv


Webové rozhraní - webmail


  • Poštovní server má webové rozhraní na adrese webmail.lf3.cuni.cz kde lze vyzvedávat poštu pomocí webového prohlížeče odkudkoliv.


Nastavení přesměrování, nebo automatické odpovědi v nepřítomnosti


Na adrese http://mailadmin.lf3.cuni.cz lze nastavovat jak přeposílání došlých mailů na jinou adresu, tak nastavit automatickou odpověď na všechny příchozí e-maily s možností nastavení doby platnosti od - do. Rovněž je zde k dispozici informace o všech vašich evidovaných e-mailových adresách a informace o přihlašování do webového rozhraní e-mailové schránky.Informace pro studenty

  • Od roku 2011 se studentům stejně jako u zaměstnanců zakládají e-mailové adresy automaticky a platí pro ně stejné výše uvedené podmínky a informace. Podmínkou pro automatické zřízení e-mailové adresy je absolvování přijímacího řízení.

  • O zřízení studentské fakultní e-mailové adresy pro studenty starších ročníků, nebo těch kteří neprošli přijímacím řízením, kontaktujte ing. Petra Bitzana.Poslední změna: 28. srpen 2020 13:01 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor