E-mail

Fakultní e-mailové adresy

Vznik e-mailové adresy

Fakultní e-mailovou získává každý zaměstnanec automaticky po nástupu do zaměstnání. Adresa je vždy ve tvaru jmeno.prijmeni@lf3.cuni.cz. Vyjímkou je případ, že jsou na fakultě zaměstnanci se stejným jménem a příjmením. V tomto případě se bude jeden odlišovat číslovkou za příjmením.


Po ukončení pracovního poměru bude adresa zaměstnance ještě po nějakou dobu funkční a automaticky se poté smaže. Zaměstnanec, který to bude nutně potřebovat, například kvůli publikacím, může si požádat o dlouhodobější přesměrování pošty na jinou adresu.

Přihlašovací údaje

Přihlašování ke schránce je pomocí jména a hesla stejného jako do CAS (Centrální autentifikační služba UK). Přihlašovacím jménem bude výhradně osobní číslo. Každý zaměstnanec, aby se mohl přihlásit k poštovnímu serveru, bude muset mít nejdříve vystavenou zaměstnaneckou kartu UK a nastavené heslo v CAS.


Pro otestování přístupu k poštovní schránce a pro zjištění tvaru přidělené oficiální mailové adresy lze použít stránku http://mailadmin.lf3.cuni.cz, kde uvidíte všechny evidované tvary (aliasy) Vaší e-mailové schránky.


U osob, kteří již měli před příchodem na naší fakultu nějaký pracovní nebo studijní vztah k jiné instituci v rámci Univerzity Karlovy, se sice CAS přihlašovací údaje nijak nemění, ale kvůli synchronizaci hesla do fakultního e-mailu je nezbytné, aby si nastavili v CAS heslo znovu. Heslo si můžete nastavit stejné, nemusíte ho pro tento účel měnit na jiné. Heslo se do fakultního e-mailu synchronizuje po uložení v CAS.

Webové rozhraní e-mailové schránky

Poštovní server má webové rozhraní na adrese https://webmail.lf3.cuni.cz kde lze vyzvedávat poštu pomocí webového prohlížeče odkudkoliv.

Limity

Datový limit pro odchozí e-maily je 30Mb.

Přesměrování, automatické odpovědi v nepřítomnosti

Na adrese http://mailadmin.lf3.cuni.cz lze nastavovat jak přeposílání došlých mailů na jinou adresu, tak nastavit automatickou odpověď na všechny příchozí e-maily s možností nastavení doby platnosti od - do. Za doručení přesměrovaných e-mailů fakulta neručí.


Rovněž je zde k dispozici informace o všech vašich evidovaných e-mailových adresách a informace o přihlašování do webového rozhraní e-mailové schránky.


Parametry pro nastavení poštovních klientů

Pokud potřebujete nastavit poštovní klienty jako je třeba Thunderbird, Outlook apod. níže naleznete potřebné parametry.


Vyzvedávání pošty


protokol

adresa serveru

porty

zabezpečení

dostupnost

IMAP

imap.lf3.cuni.cz

993

vyžadováno zabezpečené SSL připojení

odkudkoliv


Odesílání pošty


protokol

adresa serveru

porty

zabezpečení

dostupnost

SMTP

smtp.lf3.cuni.cz

25

bez autentizace, vyžadováno zabezpečené SSL připojení

pouze z lokální sítě fakulty

SMTP AUTH

smtp.lf3.cuni.cz

587

vyžadováno jméno a heslo a zabezpečené SSL připojení

odkudkoliv

Univerzitní e-mailová adresa v Microsoft 365

Univerzita Karlova v roce 2023 rozhodla o širším nasazení cloudového prostředí Microsoft 365 v rámci rektorátu UK a některých fakult UK. V rámci toho RUK prosazuje automatické zakládání emailových adres všem zaměstnancům a studentům UK ve tvaru osobnicislo@o365.cuni.cz.


Ze se strany RUK je posílání zpráv na tyto e-mailové účty v Microsoft 365 aktivně využíváno! Tím vzniká pro zaměstnance a studenty nutnost sledovat tyto emailové schránky.


Zároveň RUK nenabízí fakultním administrátorům možnost globálního přesměrování těchto cloudových schránek na fakultní e-mailové adresy. Přesměrování na fakultní emailovou adresu si tedy musí každý uživatel provést sám po přihlášení do Microsoft 365.


Postupy a informace o přesměrování z Microsoft 365 naleznete zde.Informace pro studenty

  • Studentům se stejně jako u zaměstnanců zakládají e-mailové adresy automaticky a platí pro ně stejné výše uvedené podmínky a informace. Podmínkou pro automatické zřízení e-mailové adresy je absolvování přijímacího řízení.


  • O zřízení studentské fakultní e-mailové adresy pro studenty starších ročníků, nebo těch kteří neprošli přijímacím řízením, kontaktujte MUDr. Tomáše Kostrhuna.Poslední změna: 4. leden 2024 10:44 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor