Elektronická výuka

Možnosti náhradní výuky v době platnosti zvláštních omezení dle nařízení vlády a rektora UK (viz. 1, 2).

  • Všechny učebny v budově děkanátu 3. LF UK jsou vybaveny potřebným hardware, rezervace učeben (v budově A) pro vytvoření záznamu přednášky se provádní přes aplikace elektronického rozvrhu

  • Informování studentů a zveřejňování odkazů na živé přenosy či záznamy výuky probíhá přes aplikaci elektronického rozvrhu (http://rozvrh.lf3.cuni.cz)

  • Aktualizované studijní materiály se vkládají do aplikace Výuka (http://vyuka.lf3.cuni.cz)

Meet 3. LF UK

  • Nová přímá komunikační platforma pro vedení seminářů s přimou (hlasovou) komunikací se studenty, sdílení obrazovky a diskuze.

  • Jednoduché založení/spuštění jedním kliknutím z aplikace elektronického rozvrhu.

  • Studenti se k probíhající výuce připojí pomocí odkazu v aplikaci elektronického rozvrhu (jeden klik na odkaz).

  • více informací:

Streaming YouTube Live

Webináře Adobe Connect

Záznam přednášky pomocí OBS Studio

Moodle

Odesílání videozáznamů výuky ke zpracování

  • Videozáznamy výuky vytvořené pomocí apikace OBS Studio lze odeslat ke zpracování a publikaci na streaming serverech UK.

  • Každému zájemci/pracovišti bude na požádání ( ) vytvořena separátní stránka pro upload velkých souborů chráněná heslem.

  • Po zpracování a uložení videa na streaming servery UK bude autor informován a bude mu předán odkaz na zveřejněné video, tento odkaz pak může autor podle vlastního uvážení použít v sekci "záznam výuky" elektronikého rozvrhu či jako odkaz na studijní materiál v aplikaci Výuka.
Poslední změna: 20. březen 2020 13:09 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor