Kde hledat pomoc

Helpedesk

Nahlašování problémů a požadavkůOblasti spravované Výpočetní střediskem

 • Počítačová síť

 • Správa serverů a datových úložišť

 • Bezdrátový WiFi přístup na internet, EDUROAM

 • Počítačové učebny, PC v posluchárnách

 • Webové stránky fakulty

 • Tiskový a kopírovacího systém pro studenty SafeQ - správa serveru a podpora pro uživatele

 • Poštovní server pro zaměstnance a studenty

 • Centrální autentizační služba UK (CAS) - administrace za 3. LF, řešení problémů s přihlašováním

 • Studijní informační systém (SIS) a systém Uchazeč - administrace za 3. LF

 • Elektronický rozvrh 3. LF

 • Telefonní ústředna

 • Kartový systém a kontrola vstupu

 • Kamerový systém

 • Podpora uživatelů a koncových stanic

 • Nákupy hardware a licencí

 • Programování a provoz informačních systémů:

  • Výuka

  • Poplatky - poplatky zahraničních studentů - převedeno do SIS

  • Smlouvy - evidence smluv

  • Stáže FNKV - evidence studentů a jejich přístupů k aplikaci UNIS

  • INIS - INterní Informační Systém


Oblasti spravované Střediskem vědeckých informací (SVI)

 • Elektronické zdroje (EZB), vzdálený přístup k elektronickým zdrojům (Onelog) - Středisko vědeckých informací - Miroslava Plecitá, místnost č. 532

 • Knihovnický systém Aleph - Středisko vědeckých informací - Oldřiška Jonáková, místnost č. 110

 • Digitální repozitář UK - digitální archiv vysokoškolských kvalifikačních prací - Digitool - Středisko vědeckých informací, PhDr. Martina Hábová (547)

 • INIS - granty a projekty - datová podpora (Jaromír Chlapec - granty a projekty místnost č. 206)

 • OBD - evidence publikací - technická podpora PhDr. Martina Hábová (SVI místnost č. 547),  a PhDr. Vladimír Musil - publikace, místnost č. 534)Poslední změna: 10. listopad 2021 13:45 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor