Studijní informační systém (SIS)

Studijní informační systém 3. LF je součástí Centralizovaného Studijního informačního systému UK. Je určen pro evidenci studijních záležitostí na 3. LF a na UK. Studijní oddělení eviduje základní data o studentech, výuce, předmětech a učitelích  v lokálně nainstalovaných programech - Uchazeč, Student (vše o studentech), Tajemník (vyučované předměty a učitelé).Právě tyto základní informace jsou zpřístupněny prostřednitcvím webových aplikací Studijního informačního systému. Některé moduly jsou určeny pro každého uživatele webu - anonymy. Jiné jsou vázané na přihlášení. Jsou určeny pro zaměstnance- učitele  nebo studenty.


Studijní informační systém nabízí vyučujícím a studentům nejen možnost prohlížet vybraná data, ale i data kontrolovat, interaktivně je opravovat, doplňovat. Opravy se promítnou hned v databázi studijního oddělení.

Provozované webové aplikace na 3. LF

Přihláška ke studiu - pro uchazeče

 • možnost podání přihlášky ke studiu elektronickou formou

 • aplikace je určena pro všechny typy studia, včetně zahraničních studentů

 • vyplnění osobních údajů, možnost podat přihlášku na jeden nebo více oborů, zobrazení přihlášky ke studiu na vysoké škole, možnost editace a smazání, uložení do databáze

 • export do PDF a následně tisk vyplněné přihlášky, kterou uchazeč po případném doplnění, potvrzení a podepsání odešle na studijní oddělení


Průběh přijímacího řízení - pro uchazeče

 • je funkční pouze v období přijímacího řízení.

 • po zadaní identifikačních údajů vypíše termíny přijímacích zkoušek všech přihlášek daného uchazeče

 • zobrazí výsledky přijímacích zkoušek včetně bodů za jednotlivé zkoušky

 • zobrazí pořadí uchazeče


Předměty Online + editace

Anonymní přístup, po přihlášení určeno pro studenty a po přihlášení učitele s možností editace textových položek


 • prohlížení všech předmětů podle názvů, kódů, podle pracovišť, podle jmen vyučujících (garanti). Nabízí informace o tom, zda je předmět vyučován, rozsah v ZS, v LS, způsob zakončení (Z, ZK), počet kreditů, vyučující, garantující pracoviště, anotace k předmětu, sylaby, seznam literatury k předmětu, eventuelně další aktuální informace, které vyučující k předmětu chce uvést. Může být vložen i link na webové stránky pracovišť

 • pro přihlášené uživatele (studenty/vyučující/tajemníky) prohlížení předmětů nabízených v libovolném školním roce, a to jak směrem do minulosti, tak i do budoucnosti

 • jednotný styl formátování sylabů vyučovaných předmětů

 • každému vyučujícímu doplnit a opravit textové informace (sylabus, anotaci, doporučenou literaturu) k předmětům, které učí a které jsou již založené v seznamu předmětů. Nové předměty se mohou zakládat pouze v programu Tajemník.


Výběr práce

Anonymní přístup, po přihlášení určeno pro studenty k výběru práce a po přihlášení učitele pro zadání tématu či k editaci


 • prohlížení a vyhledávání všech nabízených, řešených a obhájených témat diplomových, bakalářských a disertačních prací

 • po přihlášení jako student -  možnost přihlášení se k vypsaným tématům, včetně tisku potvrzení pro školitele

 • po přihlášení jako učitel - možnost vypisování nových témat nebo editace stávajících (změny v názvech), možnost přidělení tématu přímo danéhmu studentovi, možnost připojení dalších textpvách údajů


Hledání studentů (Kdo je kdo) + editace svých osobních údajů (O mě)

Anonymní přístup, po přihlášení určeno pro studenty a učitele pro editaci osobních údajů, či zjištění kontaktů, nastavení e-mailů a nastavení pro zasílání e-mailových upozornění. V rozšířeném hledání - je možnost hledání zapsaných studentů na konkrétní vyučované předměty podle pracovišť


 • vyhledávání informací o studentech - v anonymním přístupu zveřejněny jen velmi omezené informace, pokud student nedal souhlas ke zveřejnění ve svém osobním nastavení (Osobní údaje)

 • zobrazení seznamu studentských prací jako odkazy do aplikace Témata práce

 • po přihlášení jako student - opravovat své osobní údaje a kontaktní údaje on-line pro potřeby studijní oddělení, určovat jaká data se o jeho osobě mohou zveřejnit (souhlas se zveřejněním), vyhledávat kontaktní údaje o ostatních studentech - pokud jsou povolena ke zveřejnění, vytisknout evidenční list studenta (v pdf formátu), nastavit zasílání upozornění o změně výsledků zkoušek, zasílání upozornění o vypsání nového termínu, ukládání profilů

 • po přihlášení jako učitel - vyhledávat studenty podle kruhů, ročníků, druhů studia, zapsané na daný předmět či zapsané na všechny předměty učitele, jejichž učitel je školitelem nebo vedoucím diplomové práce apod., zjistit e-mailový kontakt na studenta, nebo studentům nalezených podle daného kritéria poslat hromadný e-mailem - přímo ze systému. Současně editovat osobní údaje o učiteli, včetně kontaktních údajů, nastavit zasílání oznámení při přihlášení studenta k jeho práci, ukládání profilů, apod.

 • V rozšířeném hledání zjistit jací studenti jsou zapsaní na předměty daného pracoviště.


Výsledky zkoušek

Zobrazí se pouze po přihlášení učitele


 • zobrazení seznamu studentů, kteří mají zapsaný daný předmět

 • zapisování výsledků zkoušek, zápočtů z daného předmětu a to až ve čtyřech režimech: hromadně zápočet z jednoho předmětu, hromadně zkoušku z jednoho předmětu, po jednotlivých studentech, všechny studenty najednou v editačním režimu; vše s kontrolami konsistence dat

 • zapisování výsledků zkoušek, zápočtů pro vybraný termín zkoušení (opět ve čtyřech režimech)

 • zapisování výsledků zkoušek, zápočtů pro rozvrhový lístek (ve třech režimech)

 • zapisování výsledků zkoušek, zápočtů pro grupíkové skupiny

 • možnost výstupu CSV ("Comma Separated Value" ) pro načtení např.do MS Excel, ...

 • zobrazení seznamů studentů s výsledky zkoušek, zápočtů pro různé akad. roky

 • zobrazení počtu a různých seznamů studentů

 • zobrazení seznamu studentů i s předběžným zápisem

 • modul umožňuje podle nastavení a výběru role omezit předměty, pro které uživatel smí vyplňovat výsledky, lze taky omezit množinu studentů, která se má zobrazit


Výsledky zkoušek - přehled

Zobrazí se pouze po přihlášení studenta


 • zobrazit přehled vlastních studijních výsledků v libovolném akademickém roce

 • vytisknout přehled vlastních studijních výsledků v posledním akademickém roce a seznam předmětů zapsaných pro příští rok


Termíny zkoušek

Po přihlášení určeno pro studenty a po přihlášení učitele - určeno pro vypisování termínů zkoušek a přihlašování se k nim


 • vyhledávat podle předmětů, kateder či vyučujících vypsané termíny ke zkouškám - anonymní přístup

 • po přihlášení jako učitel

  • po přihlášení jako učitel

  • vypisování termínů zkoušek, zápočtů, termín lze vypsat pro více předmětů

  • zobrazení seznamu termínů zkoušek podle předmětu, katedry, vyučujícího

  • zobrazení seznamu studentů přihlášených na termín , resp.termíny

  • přihlášení, resp. odhlášení studenta na termín resp.z termínu

  • poslání hromadného mailu studentům

  • založit nový termín/kopii některého stávajícího termínu

  • zobrazit všechny termíny, vypsané do dané místnosti (bez omezení)


 • po přihlášení jako student

  • zobrazit seznam vypsaných termínů zkoušek a zápočtů pro předměty, které mám zapsané v indexu

  • přihlašovat se na ně, škrtat se z termínu, 'přehlašovat' se z termínu na termín

  • kontroly, zda není překročen limit termínu; data (datum), zda se lze přihlásit, odhlásit; zda, nejsem přihlášen na už stejný předmět,..


Poslední změna: 21. únor 2018 15:36 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor