Centrální autentizační služby UK

Chcete mít jedno univerzální login a heslo, pomocí kterého se dostanete do většiny aplikací, které provozuje UK a 3. LF? Napojte se na systém Centrální autentizace UK (CAS)


Co je to

Centrální autentizační služba (CAS) slouží k ověření totožnosti uživatelů pomocí přihlašovacího jména (vaše osobní číslo, které je vytištěno na identifikačním průkazu UK pod fotografií) a hesla (standardně jsou počáteční hesla generována při návštěvě výdejního centra průkazů) při přístupu do aplikací nebo informačních systémů, které jsou provozovány na UK a 3. LF. Více informací o hesle viz níže.

Proč?

 • Mnoho informačních systémů, které provozuje nebo buduje UK a 3. LF slouží pouze pro přihlášené uživatele. Informační systém musí nějak poznat - ověřit, že uživatel může do systému vstoupit.

 • Každý systém chce své vlastní heslo a své přihlašovací jméno a kdo si to má všechno pamatovat.

Proto

 • se snaží UK a postupně i 3. LF všechny systémy napojovat na jeden autentizační zdroj (Centrální autentizační službu UK - CAS), do kterého se přenášejí aktuální data o všech studentech a všech zaměstnancích ze všech fakult. Data jsou přenášena on-line nebo v pravidelných časových intervalech. Tím je zajištěna aktuálnost.

 • pokud vše se napojí na tento autentizační zdroj stačí pak pouze jediné login a heslo, které lze použít pro vstup do všech fakultních či univerzitních aplikací - (neplatí pro e-maily)

Co k tomu potřebuji

 • mít platný Průkaz UK

 • a vybrat si jaký typ hesla chci nastavit – čili kam všude budu vstupovat

Ověřené a neověřené heslo

Ověřené heslo je takové heslo, které

 • vám přidělí výdejní centrum a vy si je do 10 dnů změníte na své na adrese http://ldap.cuni.cz podle správného postupu

 • nebo OSOBNĚ zajít za správcem CAS 3. LF (Jaroslav Valdauf, místnost 535, e-mail: ), změna hesla přes email nebo po telefonu není možná!

Toto heslo umožňuje přístup do všech systémů na UK i na 3. LF.


Neověřené heslo je takové heslo, které si můžete nastavit sami přes web na adrese http://ldap.cuni.cz - protože jste heslo například nikdy přes výdejnu nedostali nebo jste je zapomněli. Toto heslo nemusí fungovat pro vstup do všech systémů, ale pro mnohé uživatele může být plně dostačující.

Kdy je nutné mít a používat pouze ověřené heslo v případě 3. LF

 • pro napojení na bezdrátovou síť Eduroam

Ostatní napojené systémy fungují i na neověřená hesla.

První přihlášení na stránky CAS

 • Při prvním přihlášení nezapomeňte také vyplnit Váš e-mail. Na tuto e-mailovou adresu systém posílá upozornění o končící době platnosti hesla

 • Změňte si heslo. Heslo má platnost 365 dnů.

Když heslo zapomenu nebo nemám heslo

pro nastavení ověřeného hesla - je funkční všude - toto heslo nutné pro studenty 3. LF a pro zaměstnance využívající bezdrátovou síť Eduroam

 • musíte jít do výdejního centra a nechat si vygenerovat nové heslo a do 10 dnů jej změnit na stránce CAS - http://ldap.cuni.cz

 • nebo zajít či napsat správci CAS 3. LF (Jaroslav Valdauf, místnost 535, e-mail: )


pro nastavení neověřeného hesla - je funkční někde - v mnoha případech je toto heslo naprosto dostačující pro zaměstnance 3. LF

 • Na stránkách CAS - https://ldap.cuni.cz - najděte záložku pro změnu hesla přes web a podle popsaného postupu si heslo můžete sami nastavit. Najdete zde i poradnu nebo FAQ, pokud budete mít se zadáváním či změnou hesla problémy.

Seznam aplikací napojených na CAS

Nyní je možnost přistupovat přes login a heslo z CAS na tyto aplikace:


a) Bezdrátový internet pro akademickou síť v ČR a zahraničí


b) Věda a výzkum


c) Studijní a sociální záležitosti, přístup k počítačům pro studenty


d) Webové stránky 3. LF a intranet 3. LF

 • Přístup do redakčního systému k webovým stránkám 3. LF a do intranetu 3. LF


e) Knihovnické aplikace


f) Další aplikace LF3


Poslední změna: 10. listopad 2021 13:48 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor