Průkazy UK, ISIC, ITIC


 1. Průkazy vydané Univerzitou Karlovou používá 3. LF jako jediné průkazy osob (pro studenty, zaměstnance, ev. externí uživatele služeb) na 3. LF.

 2. Průkazy UK pro zaměstnance a studenty, personalizované Průkazy UK pro externí uživatele služeb se vydávají pouze ve Výdejních centrech UK .

 3. Nepersonalizované Průkazy UK pro externí uživatele služeb (pouze pro služby knihovny) jsou vydávány také v SVI 3. LF. 

 4. Vlastnictví Průkazu UK umožňuje mimojiné nositeli přístup do informačních systémů a aplikací UK a 3. LF a pro studenty i přístup k výpočetní technice.


Spolu s průkazem UK získáte ve výdejních centrech i ověřené heslo pro centrální autentizační službu UK (CAS). Bližší informace o systému CAS, o heslech, nastavení hesla a přehled informačních systémů a aplikací, do kterých se pomocí tohoto hesla dostanete - najdete na stránce k CAS.


Pro výdejny průkazů se přebírají data o pracovním poměru, pracovním úvazku či studiu on-line z personálního systému a studijního informačního systému 3. LF. Kompletní informace o průkazech, podmínkách vydávání karet, cenách duplikátů, časté otázky k licencím ISIC a ITIC a průkaům UK, slevám pro ISIC a ITIC, fakultním kuponům, k jízdenkách k Dopravním podniku Praha  naleznete na stránkách UK.


Typy průkazů

Průkaz studenta UK - zelené barvy

Každý student, i když studuje na více fakultách UK,  má pouze jeden Průkaz studenta UK. Jsou určeny pro studenty pregraduálních a postgraduálních studijních programů. Jsou vydávány i s licencí ISIC (za poplatek).

Průkaz zahraničního studenta UK - žluté barvy

Tento průkaz používají zahraniční studenti studujícím na UK v rámci výměnných, stipendijních nebo dalších pobytů, např. program Erasmus.

Průkaz zaměstnance UK - oranžové barvy

Nárok na zaměstnanecký průkaz má každý zaměstnanec 3. LF, který má s UK uzavřenou dohodu o pracovní činnosti, bez ohledu na výši úvazku. Nárok na zaměstnanecký průkaz s licencí ITIC má pouze akademický pracovník od úvazku 0,3.

Průkaz externího uživatele služeb UK - červené barvy

Na 3. LF jsou používány 2 typy červených karet:


 • Personalizované červené karty (s fotografií) hrazené fakultou jsou určeny pouze pro zahraniční studenty přípravného studia - premedical course. Hradí je fakulta. Vydávají je pouze výdejní centra UK. 

 • Personalizované červené karty (s fotografií) nehrazené fakultou jsou určeny pro externí uživatele služeb UK. Může si o ně požádat externí uživatel, který chce používat služeb UK. Vydávají je pouze výdejní centra UK.

 • Nepersonalizované červené karty (bez fotografie) jsou určeny pro externí uživatele služeb. V současné době jsou používány pouze v knihovně 3.LF. Vydávají je pracovnice knihovny 3.LF. 

 


Vrácení Průkazů UK

Při ukončení pracovního poměru nebo studia - nejprve se ujistěte, že máte všechny závazky a pohledávky vůči všem oddělením 3. LF vyrovnány !!!


 • Průkazy zaměstnance UK - 3. LF - oranžové barvy - vraťte na personální oddělení.

 • Průkazy studenta UK - zelené barvy - pregraduální studium, v případě že nepokračujete v postgraduálním studiu - vraťte na studijní oddělení. Nejprve však vyrovnejte své pohledávky v SVI a ujistěte se, že máte vyčerpaný kredit pro kopírování a tisk (je vratný).

 • Průkazy studenta UK - zelené barvy - postgraduální studium - vraťte na odělení administrativy vědy a výzkumu.

 • Průkazy zahraničního studenta UK - žluté barvy - vraťte na studijní oddělení.

 • Průkazy externího uživatele služeb UK - červené barvy (personalizované i nepersonalizované) - vraťte do SVI.

Můžete také jakýkoliv typ Průkazu UK po vyrovnání všech pohledávek vrátit přímo do Výdejny průkazu UK.

Ztráta průkazu UK

V případě ztráty nebo odcizení Průkazu studenta / zaměstnance UK


 1. Při ztrátě či odcizení Průkazu UK vyplňte oznámení o ztrátě průkazu pro výdejní centrum

 2. Na základě tohoto Vámi zaslaného oznámení bude Vaše karta zablokována ve všech systémech UK a 3. LF. V případě dodatečného nalezení ztracené karty však takto zablokovanou kartu již zpětně nelze odblokovat.

 3. Pro vydání náhradního duplikátního Průkazu studenta UK či zaměstnance UK se obraťte na Výdejní centrum UK.

 4. Vydání duplikátu Průkazů se řídí vnitřními předpisy - platné pro studenty a platné pro zaměstnance.

 5. Vydání duplikátů Průkazu UK je obvykle zpoplatněno.


Poslední změna: 11. červenec 2019 16:48 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor