Slavnostní sliby

Imatrikulační slib


„Slibuji, že budu řádně vykonávat práva a plnit povinnosti člena akademické obce Univerzity Karlovy. Slibuji, že uchovám v úctě slavnou humanistickou a demokratickou tradici Univerzity Karlovy, budu dbát jejího dobrého jména a budu studovat tak, aby má činnost přinášela všestranný užitek.“


Slib mlčenlivosti


„Slibuji, že budu zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, zejména týkajících se pacientů, které se dozvím v souvislosti se získáváním znalostí potřebných pro dosažení akademického titulu na 3. lékařské fakultě.“Poslední změna: 21. únor 2018 15:36 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor