Ubytování a stravování na UK

Ubytování

Informace o ubytování na UK naleznete na stránkách Kolejí a menzUbytování na Hlávkově koleji

Podobně jako v minulých letech, v souladu s nadační listinou „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“ a příslušnou smlouvou, uzavřenou mezi touto nadací a ČVUT, bude pro Univerzitu Karlovu vyhrazeno v tomto roce 60 míst na Hlávkově koleji. Tato místa jsou určena pro studenty doktorských studijních programů nebo mladých akademických či vědeckých pracovníků (i těch, kteří pracují v ústavech Akademie věd ČR), kteří dle výše zmíněné smlouvy dosahují výborných studijních nebo vědeckých a pedagogických výsledků, jsou nemajetní, nemají byt v Praze a nejsou podnikateli. Zároveň lze předkládat i žádosti o ubytování, které se týkají studentů magisterských a bakalářských studijních programů (v tomto případě je třeba výborný prospěch doložit výpisem studijních povinností, včetně hodnocení). Počet zahraničních žadatelů nesmí překročit 10 % z počtu podaných žádostí. Více o ubytování v roce 2023 zde...

Flat Buddy Program

Chceš zažít příští semestr nová dobrodružství? Chceš si zlepšit angličtinu a být v každodenním kontaktu s rodilými mluvčími? A co navíc bydlet zadarmo v centru Prahy? Pojď se seznámit s Flat Buddy Programem a organizací CIEE. CIEE je nezisková organizace, která funguje pod záštitou Univerzity Karlovy. Studenti amerických vysokých škol a univerzity mohou skrze CIEE strávit jeden až dva semestry studiem v Praze. Protože našim cílem je propojit americkou a českou kulturu, vytvořili jsme Flat buddy program. Flat buddy je student Univerzity Karlovy či AMU, který sdílí byt či kolej s americkými studenty v centru Prahy. Flat buddy asistuje při příjezdu studentů, orientaci a adaptaci na evropské prostředí. Jako kulturní ambasador představuje českou kulturu, naše tradice a zvyky. Tento program je perfektní příležitostí jak bydlet zdarma v centru Prahy, zlepšit si anglický jazyk s rodilými mluvčími, získat americké přátele na celý život, ale i vystoupit ze své komfortní zóny a rozšířit si obzory. Pro více informací navštiv webové stránky www.cieeprague.cz.


Stravování

Stravování v menzách

Studenti se mohou stravovat ve studentských menzách. Více informací naleznete na www adrese: http://www.kam.cuni.cz/KAM-4.html


Přehled menz na UK naleznete rovněž na stránkách Kolejí a menz


Stravování v závodní jídelně FNKV (Informace od Stravovacího provozu FNKV) 

Studenti i zaměstnanci 3. LF UK mají rovněž možnost stravovat se ve stravovacím pavilonu Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Studentům v tomto případě přispívá UK – Koleje a menzy na jedno hlavní jídlo částkou, která je na každý kalendářní rok stanovena MŠMT ČR. Rozdíl mezi cenou oběda a touto dotací platí studenti přímo v jídelně FNKV prostřednictvím speciální čipové karty. Bližší informace podá studijní oddělení fakulty.


Na základě složené vratné zálohy ve výši 200,-- Kč obdrží na studijním oddělení čipovou kartu strávníka. Tuto kartu si ve vestibulu závodní jídelny FNKV „nabijí“ penězi a dále ji budou používat k úhradě odebrané stravy. Vydané Karty jsou nepřenosné a na 1 kartu nelze v průběhu 24 hodin odebrat více než 1 dotované jídlo. Odběr nedotované stravy v jídelně FNKV není omezen. Jídelna je v provozu denně od 7.00 hodin. Doba výdeje oběda je od 11.00 do 14.00 hodin, večeře je od 17.00 do 19.00 hodin.Rekreace


Univerzita Karlova nabízí pro své zaměstnance, studenty i širokou veřejnost možnost rekreace ve vlastních objektech. Jsou to zařízení určená pro výuku a soustředění posluchačů UK a rekreaci zaměstnanců a další akce. Nacházejí se v nejkrásnějších místech České republiky.


Všechna zařízení jsou vybavena hřišti pro provozování různých sportů (např. tenis, fotbal, kulečník), ale také pro chvíle odpočinku. Výcviková střediska jsou vhodná pouze pro letní rekreaci, chaty v Krkonoších jsou vhodné pro celoroční rekreaci.


Více informací o objektech a cenách naleznete na stránkách UK http://www.cuni.cz/UK-305.html

Poslední změna: 23. únor 2023 14:06 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor