Tutorský systém

Tutorský sbor slouží pro všechny studenty fakulty magisterského i bakalářského studia bez ohledu na jazyk a na ročník, ve kterém či který aktuálně studují. Úkoly tutorů stanovené kolegiem děkana jsou následující:


  1. V průběhu I. cyklu pomáhají studentům v adaptaci na vysokoškolské prostředí a na způsob výuky v rámci integrovaného programu.

  2. V případě potřeby zprostředkovávají kontakt mezi studenty a věcně příslušným proděkanem či jiným funkcionářem 3. LF. Zajišťují i základní orientaci studentů v nabídce sociálních a psychologických služeb poskytovaných věcně příslušnými organizacemi, v případě akutně vzniklé potřeby zprostředkují pomoc v oblasti zdravotní či psychologické péče..

  3. Zajišťují, nebo zprostředkovávají studentům poradenství zejména při vzniku problémů, týkajících se průběhu či organizace studia či při vzniku obtížné sociální situace.

  4. Aktivně informují studenty o možnostech studentské vědecké aktivity a studentských volitelných kurzů.

  5. Podílejí se na analýze výstupů z evaluace výuky na 3. LF.

  6. V průběhu II. a III. cyklu zajišťují "pomoc" studentům s ohledem na výběr specializace a (ve III.cyklu) zaměstnání.


Stručně řečeno – sbor tutorů slouží k rychlému a pružnému řešení problémů studentů a to v oblasti bezprostředně studijní, v oblasti „sociálně-organizační“ a v oblasti uplatnění studentů v rámci vědecko-výzkumných aktivit a jejich uplatnění na trhu práce.


Tutoři jsou k dispozici studentům k osobnímu jednání zpravidla po předcházející domluvě, ideálně prostřednictvím e-mailu. V případě potřeby projednání neodkladné záležitosti je možno kontaktovat telefonicky koordinátora tutorů MUDr. Davida Marxe, Ph.D. (+420 724 292 312).


Poslední změna: 21. únor 2018 15:36 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojení



Jak k nám


Váš názor