Volby do Akademického senátu 3. LF UK na období 2022-2025


Výsledky voleb

Volební komise zveřejnila výsledky voleb do Akademického senátu 3. LF UK na období 2022-2025, které proběhly na 3. LF ve dnech 1. a 2. 11. 2022.


Volby AS 3. LF UK 2022 - výsledky voleb a složení nového senátu03.11.2022
Volby AS 3. LF UK 2022 - výsledky voleb a složení nového senátu03.11.2022


Na základě počtů hlasů bylo sestaveno nové složení Akademického senátu:

Akademičtí pracovníci

Hlasy

Celé jméno 

Pracoviště

133

prof. MUDr. Petr Toušek, Ph.D.

Kardiologická klinika 3. LF UK a FNKV

121

doc. MUDr. Jan Gojda, Ph.D.

Interní klinika 3. LF UK a FNKV

121

doc. MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, Ph.D., MBA

Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FNKV

110

MUDr. Petr Klézl, MBA

Urologická klinika 3. LF UK a FNKV

102

doc. MUDr. Felix Votava, Ph.D.

Klinika dětí a dorostu 3. LF UK a FNKV

100

doc. MUDr. Olga Džupová, Ph.D.

Klinika infekčních nemocí 3. LF UK a FNB

98

prof. MUDr. Michael Halaška, Ph.D.

Gynekologicko-porodnická klinika 3. LF UK a FNKV

97

doc. MUDr. Jan Novák, Ph.D.

Ústav imunologie a klinické biochemie 3. LF UK

93

MUDr. Jana Malinová, Ph.D., MBA

Klinika pracovního a cestovního lékařství 3. LF UK a FNKV

92

PhDr. Hana Svobodová, Ph.D.

Ústav ošetřovatelství 3. LF UK

88

RNDr. Jana Fauknerová Matějčková, Ph.D.

Ústav biochemie, buněčné a molekulární biologie 3. LF UK

84

MUDr. Klára Bernášková, CSc.

Ústav patofyziologie 3. LF UK

83

prof. MUDr. Robert Gürlich, CSc.

Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV

82

doc. MUDr. Jan Hajer, Ph.D.

Interní klinika 3. LF UK a FNKV

82

PhDr. Marie Zvoníčková

Ústav ošetřovatelství 3. LF UK

78

doc. MUDr. Miloslav Franěk, Ph.D.

Ústav fyziologie 3. LF UK

Studenti

Hlasy

Celé jméno

Ročník/obor

429

Kateřina Grygarová

6. ročník všeobecného lékařství - ČJ

382

Dominika Kubátová

5. ročník všeobecného lékařství - ČJ

345

MUDr. David Lauer

3. ročník PGS Neurovědy

340

MUDr. Tomáš Sychra

2. ročník PGS Experimentální chirurgie

292

Kassandra Beltran

5. ročník všeobecného lékařství - AJ

287

MUDr. Bc. Kateřina Koudelková

1. ročník Fyziologie a patofyziologie člověka

276

Kamila Kočí

5. ročník všeobecného lékařství - AJ

270

Andrej Jasovský

3. ročník všeobecného lékařství - ČJ

262

Lucie Hrubá

4. ročník všeobecného lékařství - ČJ

262

MUDr. Viktor Šebo

3. ročník Fyziologie a patofyziologie člověka

230

Kryštof Kupčík

5. ročník všeobecného lékařství - ČJ

222

Anna Krejčová

4. ročník všeobecného lékařství - ČJ

215

MUDr. Lukáš Malý

6. ročník Preventivní medicína a epidemiologie

212

Aline Lukene Pinto Veiga

5. ročník všeobecného lékařství - AJ

123

Štěpán Mikula

2. ročník bakalářského studia Všeobecné ošetřovatelství

119

Adéla Haňurová

2. ročník bakalářského studia Fyzioterapie
Informace k vyhlášení voleb

Akademický senát 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (dále jen „AS 3. LF UK“) vyhlašuje volby do AS 3. LF UK pro funkční období 1. 12. 2022 – 30. 11. 2025. Volby se budou konat elektronicky. Kandidátní listina ke stažení níže.

Termín voleb

Volby se uskuteční

 • v úterý 1. 11. 2022 (9:00 – 16:00 hodin)

 • ve středu 2. 11. 2022 (9:00 – 15:00 hodin)


V případě nutnosti volby opakovat

 • 8. 11. 2022 – úterý ( 9:00 – 16:00 hodin),

 • 9. 11. 2022 – středa ( 9:00 – 15:00 hodin),


Případně

 • 15. 11. 2022 – úterý ( 9:00 – 16:00 hodin),

 • 16. 11. 2022 – středa (9:00 – 15:00 hodin).


Volební komise

Volební komise, která bude volby řídit a dohlížet na jejich průběh, byla stanovena hlasováním na červnovém jednání AS 3. LF UK.


AKADEMICI členové

 • doc. RNDr. Anna Yamamotová, CSc. Ústav fyziologie

 • doc. MUDr. Zdeněk Šubrt, Ph.D. Chirurgická klinika as.

 • MUDr. Alexander Kolský, CSc. Klinika dětí a dorostu

 • MUDr. Peter Riško, Ph.D. Klinika pracovního a cestovního lékařství

 • MUDr. Karolína Krátká, Ph.D. Interní klinika

 • RNDr. Zdeněk Musil, Ph.D. Ústav anatomie

 • MUDr. Petr Potměšil, Ph.D. Ústav farmakologie


AKADEMICI náhradníci

 • Mgr. Eva Šilhánová Ústav jazyků

 • doc. MUDr. Jan Polák, Ph.D., MBA Ústav patofyziologie

 • Mgr. Přemysl Vlček, Ph.D. Klinika rehabilitačního lékařství

 • MUDr. Petr Potměšil, Ph.D. Ústav farmakologie


STUDENTI členové

 • Tomáš Matouš

 • Tereza Entlerová

 • Miroslav Folber

 • Mária Vranovská

 • Amálie Dostalíková

 • Ivona Toroková


STUDENTI náhradníci

 • Laura Nemčičová

 • Anita Nechvátalová

 • Zuzana Slavíčková

 • Valerie Hovadíková


Zapisovatelka:

Radka Tichá, tajemnice AS 3. LF UK, , tel. 267 102 235.


Komise na svém prvním zasedání zvolí předsedu z řad pedagogů a místopředsedu z řad studentů.


Návrhy na kandidáty podávají členové akademické obce elektronicky nejpozději do 9:00 hodin dne 25. října 2022 na adrese https://volby.lf3.cuni.cz/volba/as-3lfuk-2022-2025


Voleni do AS 3. LF UK nemohou být: děkan, proděkani a tajemník fakulty – takovéto návrhy proto nepodávejte.


Volby členů Akademického senátu 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy upravuje Volební řád Akademického senátu 3. LF UK.


Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D., v. r.

předseda AS 3. LF UK

Za správnost: Radka Tichá,

tajemnice AS 3. LF UKPoslední změna: 7. listopad 2022 11:18 
print
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor