Volby do Rady vysokých škol 2018-2020

Výsledky volby

Zástupcem fakulty do Rady vysokých škol na období 2018 - 2020 byl v tajné volbě členy Akademického senátu 3. LF UK dne 13. listopadu 2018 zvolen MUDr. Josef Fontana.Kandidátní lístek pro volbu zástupce 3. LF UK do Rady vysokých škol na období 2018 – 2020

S navrženou kandidaturou souhlasili (podle abecedy):


1.

prof. MUDr. Markéta DUŠKOVÁ, CSc.

Klinika plastické chirurgie

2.

MUDr. Josef FONTANA

Ústav biochemie, buněčné a molekulární biologie

3.

Prof. MUDr. Robert GÜRLICH, CSc.

Chirurgická klinika

4.

MUDr. Tomáš NOVÁK, Ph.D.

NÚDZ, Klinika psychiatrie

5.

Prof. MUDr. Lukáš ROB, CSc.

Gynekologicko - porodnická klinikaVšichni kandidáti dostanou možnost prezentovat svůj program před senátorkami a senátory na jednání Akademického senátu 3. LF UK dne 13 listopadu 2018. Poté senátorky a senátoři zvolí tajnou volbou zástupce fakulty do RVŠ na uvedené období.Za správnost: Ing. Ludmila Sádecká, tajemník AS 3. LF UK

Poslední změna: 15. listopad 2018 14:48 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor