Volby do AS 3. LF UK na období 2016-2019


Volby do Akademického senátu 3. lékařské fakulty UK se konaly ve dnech 1. a 2. listopadu 2016

Statistika účasti ve volbách

Kategorie voličů

Počet oprávněných voličů

Počet reálných voličů

% účasti ve volbách

studenti magisterského programu v ČJ

(včetně PGS a bakalářů)

1 743

582

33,4

studenti magisterského programu v AJ

356

116

32,6

zaměstnanci (včetně volících PGS)

579

283

48,9

CELKEM

2 678

981

36,6


Bylo vydáno celkem 981 volebních lístků orazítkovaných razítkem Akademického senátu. Akademičtí pracovníci měli hlasovací lístky a volební urnu v barvě zelené, studenti v barvě bílé. Do volebních uren bylo vhozeno 981 hlasovacích lístků, z toho bylo 9 hlasovacích lístků neplatných.

Výsledky voleb

V příloze níže je ke stažení přehled nových členů Akademického senátu a náhradních kandidátů s uvedením počtu získaných hlasů:


  a. 

z řad akademických pracovníků rozdělený na pracovníky z klinických a teoretických pracovišť,

  b. 

seznam studentů – senátorů – rozdělený podle druhu studia,

  c. 

seznam náhradních kandidátů z řad akademických pracovníků – z klinických a teoretických pracovišť,

  d. 

seznam náhradních kandidátů z řad studentů.


Volby AS 3. LF UK 2016 - protokol o výsledku voleb a výsledky voleb03.11.2016


Podle volebního řádu Akademického senátu 3. lékařské fakulty UK jsou členy nového Akademického senátu 3. LF UK pro období od 1. 12. 2016 do 30. 11. 2019 členové akademické obce fakulty uvedení v příloze č. 1 a v příloze č. 2.


Členové a náhradníci volební komise byli odsouhlaseni Akademickým senátem 3. LF UK. V průběhu voleb nebyly podány žádné stížnosti na jejich průběh.


Členové volební komise

  • MUDr. Iveta Matějovská, CSc.

  • Doc. RNDr. Anna Yamamotová, CSc.

  • Anna Pokorná

  • Monika Perďochová

  • Ondřej Vejdělek


Poslední změna: 21. únor 2018 15:32 
print
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor