Volby děkana na funkční období 2018-2022

Výsledky voleb

Členové Akademického senátu 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy zvolili dne 25. 10. 2017 na svém 2. mimořádném zasedání kandidáta na děkana 3. lékařské fakulty na období 1. 2. 2018 – 31. 1. 2022


Kandidátem byl zvolen

Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc.,

přednosta III. interní kardiologické kliniky a proděkan pro vědu a akademické postupy.


Mgr. Marek Vácha, Ph.D., v.r

předseda AS 3. LF UKKandidátní listina pro 1. kolo volby

Kandidátní listina pro 1. kolo volby kandidáta na funkci děkana 3. lékařské fakulty UK, která se bude konat dne 25. 10. 2017:


1. Prof. MUDr. Lucie BANKOVSKÁ MOTLOVÁ, Ph.D.,

vedoucí oddělení lékařské psychologie Kliniky psychiatrie a lékařské psychologie,

proděkanka 3. LF UK pro vnější vztahy, rozvoj akademické obce a sociální záležitosti,


2. Prof. MUDr. Petr WIDIMSKÝ, DrSc., FESc.

přednosta III. interní kardiologické kliniky,

proděkan 3. LF UK pro vědu a akademické postupy.

Fotografie z představení kandidátů

Vystoupení kandidátů na funkci děkana 3. lékařské fakulty UK. /Candidates for the position of the Dean of the 3rd Medical Faculty of Charles University will introduce themselves.

Zveřejnil(a) 3. lékařská fakulta UK - Third Faculty of Medicine dne 18. říjen 2017

Harmonogram volby kandidáta na děkana 3. LF UK


pro funkční období od 1. 2. 2018 do 31. 1. 2022


Vyhlášení volby kandidáta na děkana

Akademický senát 3. LF UK na svém zasedání dne 13. června 2017 vyhlásil v souladu s §27, odst. 1, písm. g) zákona č. 111/98 Sb., čl. 10, odst. 1, písm. g) Statutu 3. LF a s čl. 19 Volebního a jednacího řádu AS 3. LF volbu kandidáta na děkana fakulty.Návrhy kandidátů na funkci děkana:


- kdo může podat návrh, komu a jaké náležitosti musí návrh mít.

Mohou být podávány písemně ode dne vyhlášení voleb u zapisovatele AS 3. LF (Ing. Sádecká, děkanát – podatelna, dveře č. 107):

1.

  a. 

kterýmkoliv členem AS,

  b. 

skupinou nejméně 20 členů Akademické obce.


Návrh kandidáta na funkci děkana musí být podán písemnou formou a musí obsahovat:

  a. 

jméno kandidáta včetně titulů,

  b. 

pracoviště kandidáta,

  c. 

jména a podpisy dokumentující splnění podmínek podle odstavce 1.


Návrh musí být podán spolu s:

  a. 

písemným souhlasem navrhovaného s kandidaturou,

  b. 

stručným životopisem navrhovaného s charakteristikou jeho působení na univerzitě,

  c. 

stručnými tezemi volebního programu navrhovaného.

do 25. 9. 2017 včetně

(do 15,00 hodin)

Rozeslání písemných materiálů o kandidátech senátorům

Zajišťuje zapisovatel AS 3. LF UK písemnou formou min. 21 dní před volbami.

Nejpozději do

do 4. 10. 2017

Vyhlášení termínu vystoupení navržených kandidátů na funkci děkana

Senát může vyzvat navržené, aby vystoupili na veřejném jednání senátu a představili sebe a své volební programy, nejpozději však sedm dní před volebním jednáním.

Zasedání Senátu 3. LF UK

13. června 2017

Představení kandidátů – volební kampaň

Zasedání Akademické obce – místo – Syllabova posluchárna


Představení přihlášených kandidátů.


Tento den se příkazem děkana č. 28/2017 v době od 14,00 – 17,00 hod. ruší veškerá výuka.

úterý

17. 10. 2017

14,30

Syllabova posluchárna

Termín a místo volby kandidáta na děkana

Zasedání AS 3. LF UK v konferenčním sále Radany Königové č. 223, 1. patro. Děkanát a poradová místnost v prostorách děkanátu – konkrétní volba.

středa

25. 10. 2017

Funkční období děkana

1. 2. 2018 – 31. 1. 2022
Mgr. Marek Vácha, Ph.D. v.r.

předseda AS 3. LF UKPoslední změna: 21. únor 2018 15:32 
print
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor