Volby do Rady vysokých škol 2015-2017

Výsledky voleb

Akademický senát 3. LF UK zvolil z navržených kandidátů tajnou volbou pro volební období 2015 – 2017 do Rady vysokých škol MUDr. Jana Trnku, Ph.D., do Studentské komory Rady vysokých škol byl v tajné volbě zvolen Jakub Polách, student 5. ročníku všeobecného lékařství, náhradníkem pak David Megvinet, student 2. ročníku všeobecného lékařství.


Předseda AS 3. LF UK Mgr. Marek Vácha, Ph.D. děkuje tímto dosavadnímu zástupci 3. LF UK v Radě vysokých škol doc. MUDr. Václavu Báčovi, Ph.D. za práci pro fakultu v minulém funkčním období Rady vysokých škol a všem nově zvoleným přeje hodně elánu a síly v zastupování zájmů 3. lékařské fakulty UK.


Ing. Ludmila Sádecká

tajemník AS 3. LF UK


Vyhlášení voleb do Rady vysokých škol 2015-2017

Dovoluji si upozornit, že návrh kandidátů z řad akademických pracovníků na zástupce 3. lékařské fakulty UK do Rady vysokých škol a z řad studentů do Studentské komory Rady vysokých škol trvá už pouze do 20. října včetně – návrhy zasílejte na e-mailovou adresu tajemnice Akademického senátu 3. LF UK ludmila.sadecka@lf3.cuni.cz (nejlépe po předchozím projednání s navrhovaným).


Mgr. Marek Vácha, Ph.D. předseda AS 3. LF UK

10.10.2014


 

Děkan 3. lékařské fakulty UK prof. MUDr. Michal Anděl, CSc., a předseda Akademického senátu 3. lékařské fakulty UK Mgr. Marek Vácha, Ph.D.se obracejí na všechny členy Akademické obce 3. lékařské fakulty UK, aby do 20. října (včetně) zasílali na e-mailovou adresu ludmila.sadecka@lf3.cuni.cz:


  a. 

návrhy kandidátů na zástupce 3. LF UK do Rady vysokých škol (z řad pedagogů),

  b. 

návrhy kandidátů za zástupce fakulty do Studentské komory Rady vysokých škol (z řad studentů).


O došlých návrzích, které by měly být předem přinejmenším konzultovány s navrhovanými kandidáty, budou v tajných volbách hlasovat senátorky a senátoři Akademického senátu 3. LF UK. Bude vybrán jeden delegát fakulty z řad pedagogických pracovníků do Rady vysokých škol a jeden, případně dva (s náhradníkem) studenti do Studentské komory Rady vysokých škol. Volební období je 2015 – 2017.


Za správnost: Ing. Sádecká, tajemník AS 3. LF UK

7. 10. 2014


Poslední změna: 21. únor 2018 15:32 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojení



Jak k nám


Váš názor