Členové Akademického senátu

XII. volební období od 1.12. 2016 do 30. 11. 2019


Předseda AS 3. LF

Mgr. Marek Vácha, Ph.D.

přednosta Ústavu etiky a humanitních studií

e-mail:Místopředseda - pedagogická komora

doc. MUDr. Felix Votava, Ph.D.

Klinika dětí a dorostu 3. LF UK a FNKV

e-mail:Místopředseda - studentská komora

David Lauer

student oboru Všeobecného lékařství

e-mail:Sekretariát AS 3. LF

Ing. Ludmila Sádecká

tel: 267 102 170

e-mail: ,


Pedagogická komora

Pracoviště klinická

Arenberger Petr

prof. MUDr., DrSc., MBA

Dermatovenerologická klinika

Duška František

doc. MUDr., Ph.D.

Klinika anesteziologie a resuscitace

Džupa Valér

prof. MUDr., CSc.

Ortopedicko traumatologická klinika

Gürlich Robert

prof. MUDr., CSc.

Chirurgická klinika

Hajer Jan

MUDr., Ph.D.

II. interní klinika

Toušek Petr

doc. MUDr., Ph.D.

III. interní-kardiologická klinika

Rychlík Ivan

prof. MUDr., CSc.

I. interní klinika

Votava Felix

doc. MUDr., Ph.D.

Klinika dětí a dorostu


Pracoviště teoretická

Bernášková Klára

MUDr., CSc.

Ústav normální, patologické a klinické fyziologie

Rambousková Jolana

doc. MUDr., CSc.

Ústav hygieny

Novák Jan

doc. MUDr., Ph.D.

Ústav imunologie

Polák Jan

doc. MUDr., Ph.D.

Ústav pro studium obezity a diabetu

Rosina Jozef

prof. MUDr., Ph.D., MBA

Ústav lékařské biofyziky a informatiky

Svobodová Hana

PhDr., Ph.D.

Ústav ošetřovatelství

Trnka Jan

doc. MUDr., Ph.D.

Ústav biochemie, buněčné a molekulární biologie

Vácha Marek

Mgr., Ph.D.

Ústav etiky a humanitních studií

Studentská komora AS

Za studenty jsou do AS zvoleni vždy dva zástupci z každého oboru studia a pak 8 dalších studentů s nejvyšším počtem hlasů. Obsazení AS je dále doplňováno podle počtu hlasů získaných ve volbách, bez ohledu na obor studia.


Magisterské studium - čeština

LAUER David

všeobecné lékařství - ČJ

RENZA Metoděj

všeobecné lékařství - ČJ


Magisterské studium - angličtina

BELAL Joud

všeobecné lékařství - AJ

LÉIRFALL Yngve Andreas

všeobecné lékařství - AJ


Bakalářské studium

DUS Daniel

všeobecná sestra

PECHALOVÁ Lucie

ošetřovatelství


Doktorské studium PGS

KROUPA Josef, MUDr.

HUGO Jan, MUDr.


8 dalších studentů s nejvyšším počtem hlasů:

SYCHRA Tomáš

všeobecné lékařství - ČJ

BARABÁŠ Ivo

všeobecné lékařství - ČJ

FUKSA Jakub

všeobecné lékařství - ČJ

ŠUBRTOVÁ Kateřina

všeobecné lékařství - ČJ

MEGVINET CHUCESOV David

všeobecné lékařství - ČJ

KANTOROVÁ Alžběta

všeobecné lékařství - ČJ

SLEZÁK Jakub

všeobecné lékařství - ČJ

MICHENKA Petr

všeobecné lékařství - ČJ


Zvolení zástupci do AS Univerzity Karlovy za 3. LF UK

Akademičtí pracovníci

  • prof. MUDr. Valér Džupa, CSc.

  • prof. MUDr. Zuzana Moťovská, PhD.

Studentská komora

  • Miroslav Kyselica


Zvolení zástupci 3. LF UK do Rady vysokých škol

Volební období 2015 – 2017


Akademický pracovník

  • doc. MUDr. Jan Trnka, Ph.D.

Studentská komora

  • David Megvinet, všeobecné lékařství


Poslední změna: 16. listopad 2017 13:52 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor