Členové Akademického senátu

XIII. volební období od 1.12. 2019 do 30. 11. 2022


Předseda AS 3. LF

Mgr. Marek Vácha, Ph.D.

přednosta Ústavu etiky a humanitních studií

e-mail:Místopředseda - pedagogická komora

doc. MUDr. Felix Votava, Ph.D.

Klinika dětí a dorostu 3. LF UK a FNKV

e-mail:Místopředsedkyně - studentská komora

Kateřina Grygarová

studentka oboru Všeobecného lékařství

e-mail:Sekretariát AS 3. LF

e-mail:


Pedagogická komora

Pracoviště klinická

Toušek Petr

prof., MUDr., Ph.D.

Kardiologická klinika 3. LF UK a FNKV

Votava Felix

doc., MUDr., Ph.D.

Klinika dětí a dorostu 3.LF UK a FNKV

Havrda Martin

MUDr.

Interní klinika 3. LF UK a FNKV

Džupová Olga

doc., MUDr., Ph.D.

Klinika infekčních nemocí 3. LF UK a FNB

Gojda Jan

doc., MUDr., Ph.D.

Interní klinika 3. LF UK a FNKV

Bankovská Motlová Lucie

prof., MUDr. Ph.D.

Klinika psychiatrie a lékařské psychologie 3. LF UK a NÚDZ,

Novák Jan

doc., MUDr., Ph.D.

Ústav imunologie a klinické biochemie 3. LF UK

Hajer Jan

MUDr., Ph.D.

Interní klinika 3. LF UK a FNKV


Pracoviště teoretická

Vácha Marek

Mgr. et Mgr., Ph.D.

Ústav etiky a humanitních studií 3. LF UK

Bernášková Klára

MUDr., CSc.

Ústav patofyziologie 3. LF UK

Svobodová Hana

PhDr., Ph.D.

Ústav ošetřovatelství 3. LF UK

Dáňová Jana

MUDr., Ph.D.

Ústav epidemiologie a biostatistiky 3. LF UK

Čelko Alexander, Martin

doc. MUDr., CSc.

Ústav epidemiologie a biostatistiky 3. LF UK

Rambousková Jolana

doc., MUDr., CSc.

Ústav hygieny 3. LF UK

Fontana Josef

MUDr., Ph.D.

Ústav biochemie, buněčné a molekulární biologie 3. LF UK

Trnka Jan

doc., MUDr., Ph.D.

Ústav biochemie, buněčné a molekulární biologie 3. LF UK


Studentská komora AS

Za studenty jsou do AS zvoleni vždy dva zástupci z každého oboru studia a pak 8 dalších studentů s nejvyšším počtem hlasů. Obsazení AS je dále doplňováno podle počtu hlasů získaných ve volbách v jednotliých oborech studia. Pokud v jednotlivých oborech již není náhradník, nastupuje na jeho místo student s nejvyšším počtem získaných hlasů bez ohledu na obor studia.


Magisterský studijní obor v českém jazyce


 • Tomáš Sychra

 • David Lauer


Magisterský studijní obor v anglickém jazyce


 • Paulo Manuel Sousa Palma

 • Jason Justin Kolesar


Bakalářské programy


 • Kateřina Vernerová

 • Kateřina Koudelková


Doktorský studijní program


 • MUDr. Jakub Fuksa

 • MUDr. Tereza Pinkasová


Další studenti s nejvyšším počtem hlasů


 • Kateřina Grygarová

 • Metoděj Renza

 • Stanislav Skamene

 • Martin Horák

 • Ondřej Cieslar

 • Anora Atakhanova

 • Filip Hrdlička

 • Shmuel Kagasov


Zvolení zástupci do AS Univerzity Karlovy za 3. LF UK

Akademičtí pracovníci

 • prof. MUDr. Zuzana Moťovská, PhD.

 • Doc. MUDr. Jan Gojda, Ph.D.

Studentská komora

 • Martina Horáková

 • Veronika Viktoria Matraszek


Zvolení zástupci 3. LF UK do Rady vysokých škol

Volební období 2021-2023


 • MUDr. Josef Fontana, Ph.D.


Poslední změna: 12. leden 2022 17:45 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor