Členové Akademického senátu

XIV. volební období od 1.12. 2022 do 30. 11. 2025


Předseda AS 3. LF

Doc. MUDr. Jan Gojda, Ph.D.

Interní klinika 3. LF UK a FNKV

   

Místopředseda - pedagogická komora

prof. MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, Ph.D., MBA

Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FNKV

   

Místopředseda - studentská komora

MUDr. Viktor Šebo

student oboru Fyziologie a patofyziologie člověka

   

Sekretariát AS 3. LF

Radka Tichá

   Pedagogická komora

Teoretické ústavy

RNDr. Jana Fauknerová Matějčková, Ph.D.

Ústav biochemie, buněčné a molekulární biologie 3. LF UK

MUDr. Klára Bernášková, CSc.

Ústav patofyziologie 3. LF UK

doc. MUDr. Miloslav Franěk, Ph.D.

Ústav fyziologie 3. LF UK

MUDr. Lucie Nováková, Ph.D.

Ústav histologie a embryologie


Interně zaměřená klinická pracoviště

prof. MUDr. Petr Toušek, Ph.D.

Kardiologická klinika 3. LF UK a FNKV

doc. MUDr. Jan Gojda, Ph.D.

Interní klinika 3. LF UK a FNKV

doc. MUDr. Felix Votava, Ph.D.

Klinika dětí a dorostu 3. LF UK a FNKV

doc. MUDr. Olga Džupová, Ph.D.

Klinika infekčních nemocí 3. LF UK a FNB

MUDr. Jana Malinová, Ph.D., MBA

Klinika pracovního a cestovního lékařství 3. LF UK a FNKV

doc. MUDr. Jan Hajer, Ph.D.

Interní klinika 3. LF UK a FNKV


Chirurgicky zaměřená klinická pracoviště

MUDr. Petr Klézl, MBA

Urologická klinika 3. LF UK a FNKV

prof. MUDr. Michael Halaška, Ph.D.

Gynekologicko-porodnická klinika 3. LF UK a FNKV


Ostatní pracoviště

prof. MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, Ph.D., MBA

Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FNKV

doc. MUDr. Jan Novák, Ph.D.

Ústav imunologie a klinické biochemie 3. LF UK

PhDr. Hana Svobodová, Ph.D.

Ústav ošetřovatelství 3. LF UK

PhDr. Marie Zvoníčková

Ústav ošetřovatelství 3. LF UK

Studentská komora AS

Bakalářský studijní program

Přemysl Piskoř

3. ročník bakalářského studia Fyzioterapie

Adam Lešuk

1. ročník bakalářského studia Fyzioterapie


Magisterský studijní program v českém jazyce

Dominika Kubátová

5. ročník všeobecného lékařství - ČJ

Andrej Jasovský

3. ročník všeobecného lékařství - ČJ

Lucie Hrubá

4. ročník všeobecného lékařství - ČJ

Kryštof Kupčík

5. ročník všeobecného lékařství - ČJ

Anna Krejčová

4. ročník všeobecného lékařství - ČJ


Magisterský studijní program v anglickém jazyce

Kassandra Beltran

5. ročník všeobecného lékařství - AJ

Kamila Kočí

5. ročník všeobecného lékařství - AJ

Aline Lukene Pinto Veiga

5. ročník všeobecného lékařství - AJ

Nadine Kawash

5. ročník všeobecného lékařství - AJ


Doktorský studijní program

MUDr. David Lauer

3. ročník PGS Neurovědy

MUDr. Tomáš Sychra

2. ročník PGS Experimentální chirurgie

MUDr. Bc. Kateřina Koudelková

1. ročník Fyziologie a patofyziologie člověka

MUDr. Viktor Šebo

3. ročník Fyziologie a patofyziologie člověka

MUDr. Lukáš Malý

6. ročník Preventivní medicína a epidemiologie


Zvolení zástupci do AS Univerzity Karlovy za 3. LF UK

Akademičtí pracovníci


  • prof. MUDr. Zuzana Moťovská, PhD.

  • Doc. MUDr. Jan Gojda, Ph.D.


Studentská komora


  • Tereza Entlerová

  • Jonáš Vala

Zvolení zástupci 3. LF UK do Rady vysokých škol

Volební období 2021-2023

  • MUDr. Josef Fontana, Ph.D.


Členové AS 3. LF UK k únoru 2023

Členové AS únor 2023Poslední změna: 21. květen 2024 13:46 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor