Volby do Rady vysokých škol 2021-2023


Vážené a milé kolegyně, vážení a milí kolegové,


Byli jsme požádáni předsedou AS UK panem prof. ing. Františkem Zahálkou, Ph.D. na  základě dopisu předsedy Rady vysokých škol prof. Ing. Milana Pospíšila, CSc.,  o nominaci jedné delegátky nebo jednoho delegáta za naši fakultu do Rady vysokých škol. Nominace na naší fakultě má proběhnout podle čl. IV. odst. 1 písm. b) Statutu RVŠ, vztahuje se na období let 2021 až 2023 a musí být potvrzena plénem Akademického senátu Univerzity Karlovy.


Volba delegátky či delegáta proběhne na zasedání AS 3. LF UK dne 8. prosince 2020. Prosíme, abyste Vaše návrhy delegátky či delegáta posílali na adresu tajemnice Senátu, paní Radomíry Tiché do 7. prosince 2020.


S mnoha pozdravy a s díky


Marek Vácha

Předseda AS 3. LF UKPoslední změna: 19. listopad 2020 13:32 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor