Informace pro uchazeče 2020Vážené uchazečky, vážení uchazeči,


dovolujeme si vám zaslat informace, které se týkají průběhu písemné části přijímací zkoušky na 3. lékařskou fakultu UK.

Upozorňujeme vás na to, že do Kongresového centra (KCP) bude povolen vstup pouze uchazečům, kteří se prokáží pozvánkou, přístup ostatním doprovázejícím osobám nebude umožněn.


Protiepidemická opatření:

1) po celou dobu pobytu v KCP musíte mít nasazenu vlastní ústenku,

2) při vstupu do KCP si musíte provést dezinfekci rukou ruce – dezinfekční roztok bude k dispozici u každého vstupu, v každém sále i na toaletách.


Prokázání totožnosti:

Vezměte si s sebou platný osobní doklad – tím je výhradně platný občanský průkaz, platný cestovní pas či povolení k pobytu – žádný jiný doklad nebude uznán.


Dále bude potřebovat:

1) čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, které je k dispozici ke stažení zde a které rovněž obdržíte do svého mailu. Toto prohlášení předložíte u prezence před sálem, kde budete konat písemný test.

2) vytištěnou pozvánku k přijímací zkoušce. Pozvánku uloženou v mobilním telefonu nelze akceptovat, mobilní telefon musí zůstat v průběhu přijímací zkoušky vypnutý a založený v tašce nebo kabelce. Pozvánku budete v průběhu písemné části potřebovat pro opuštění místnosti v případě potřeby.


Nepovolené prostředky

V průběhu písemné části není povoleno používat tabulky, kalkulačky. Uchazečům není povoleno používat vlastní psací potřeby – u prezence obdržíte jednorázové kuličkové pero.

Je zakázáno užívání hodinek, ty odložte do tašky, kapsy, případně si je neberte vůbec. V místnosti běží časomíra a vyučujícími budete informováni o tom, kolik času zbývá.

Mobilní telefony musí zůstat po celou dobu písemné části vypnuté a odložené mimo pracovní plochu (v tašce, kabelce, bundě apod.).

V průběhu písemné části můžete jíst a pít a pochopitelně kdykoli odejít na WC.


Dovolujeme si vás upozornit, že k písemné ani k ústní části přijímací zkoušky není předepsaný úbor. Oblečte se tak, abyste se cítili pohodlně i vzhledem k počasí.


Těšíme se na vás a přejeme úspěšnou přijímací zkoušku.Poslední změna: 2. říjen 2020 13:06 
print
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor