Informace pro uchazeče 2021Vážené uchazečky, vážení uchazeči,


dovolujeme si vám předat informace, které se týkají průběhu přijímací zkoušky na 3. lékařskou fakultu UK.


Prohlášení o Vašem aktuálním zdravotním stavu a absenci omezení doc. pdf.

(vyplněný formulář vytisknete, podepíšete a donesete v den písemné části 7. 6. 2021 k odevzdání u prezence, viz bod 1) ve Vaší pozvánce)


 

V případě, že nebudete mít v době konání přijímací zkoušky maturitní vysvědčení, úředně ověřenou kopii odevzdáte až u zápisu do studia.

 


Písemná část


Upozorňujeme vás na to, že do Kongresového centra (KCP) bude povolen vstup pouze uchazečům, kteří se prokáží pozvánkou, přístup ostatním doprovázejícím osobám nebude umožněn.


Protiepidemická opatření:

1) po celou dobu pobytu v KCP musíte mít nasazen vlastní respirátor FFP2 nebo KN95

2) při vstupu do KCP musíte provést dezinfekci rukou – dezinfekční roztok bude k dispozici u každého vstupu, v každém sále i na toaletách.


Prokázání totožnosti:

Vezměte si s sebou platný osobní doklad – tím je výhradně platný občanský průkaz, platný cestovní pas či platné povolení k pobytu – žádný jiný doklad nebude uznán.


Dále budete potřebovat:

vytištěnou pozvánku k přijímací zkoušce. Pozvánku uloženou v mobilním telefonu nelze akceptovat, mobilní telefon musí zůstat v průběhu přijímací zkoušky vypnutý a založený v tašce nebo kabelce. Pozvánku budete v průběhu písemné části potřebovat pro opuštění místnosti v případě potřeby.


Nepovolené prostředky:

V průběhu písemné části není povoleno používat tabulky, kalkulačky. Uchazečům není povoleno používat vlastní psací potřeby – u prezence obdržíte jednorázové kuličkové pero.

Je zakázáno užívání hodinek, ty odložíte do tašky, kapsy, případně si je neberte vůbec. V místnosti běží časomíra a vyučujícími budete informováni o tom, kolik času zbývá.

Mobilní telefony musí zůstat po celou dobu písemné části vypnuté a odložené mimo pracovní plochu (v tašce, kabelce, bundě apod.).

V průběhu písemné části můžete pít a pochopitelně kdykoli odejít na WC.


Ústní část


Upozorňujeme vás na to, že do budovy 3. LF bude povolen vstup pouze uchazečům, kteří se prokáží pozvánkou, přístup ostatním doprovázejícím osobám nebude umožněn.


Protiepidemická opatření:

1) po celou dobu pobytu v budově 3. LF musíte mít nasazen vlastní respirátor FFP2 nebo KN95

2) při vstupu do budovy 3. LF musíte provést dezinfekci rukou – dezinfekční roztok bude k dispozici u vstupu do budovy, u prezence, v učebně určené pro přípravu i na toaletách.


Prokázání totožnosti:

Vezměte si s sebou platný osobní doklad – tím je výhradně platný občanský průkaz, platný cestovní pas či platné povolení k pobytu – žádný jiný doklad nebude uznán.


Dále bude potřebovat:

vytištěnou pozvánku k přijímací zkoušce. Pozvánku uloženou v mobilním telefonu nelze akceptovat, mobilní telefon musí zůstat v průběhu přijímací zkoušky vypnutý a založený v tašce nebo kabelce.


Dovolujeme si vás upozornit, že k písemné ani k ústní části přijímací zkoušky není předepsaný úbor. Oblečte se tak, abyste se cítili pohodlně i vzhledem k počasí.


Těšíme se na vás a přejeme úspěšnou přijímací zkoušku.
Poslední změna: 7. červen 2021 08:57 
print
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor