Podmínky přijímacího řízení


V celouniverzitním Studijním informačním systému naleznete veškeré podmínky přijímacího řízení všech studijních programů. Níže jsou přímé odkazy na jednotlivé studijní programy:


Magisterské studium

 • Všeobecné lékařství – písemný test z biologie, fyziky a chemie – počet otázek je 30 z každého předmětu, minimální počet bodů za 1. kolo je 0, maximální počet bodů je 90.

  Čas potřebný k vykonání písemné části přijímací zkoušky je 3 hodiny.

 • Intenzivní péče - navazující studium - písemný test z anatomie, fyziologie, patofyziologie, ošetřovatelství a základů intenzivní péče. Test má celkem 50 otázek, minimální počet bodů za 1. kolo je 0, maximální počet bodů je 50.

  Čas potřebný k vykonání písemné části přijímací zkoušky je 1 hodin a 45 minut.Bakalářské studium

 • Fyzioterapie - písemný test z biologie a fyziky – počet otázek je 30 z každého předmětu, minimální počet bodů za 1. kolo je 0, maximální počet bodů je 60.

  Čas potřebný k vykonání písemné části přijímací zkoušky je 2 hodiny.

 • Dentální hygiena - písemný test z biologie a chemie – počet otázek je 30 z každého předmětu, minimální počet bodů za 1. kolo je 0, maximální počet bodů je 60.

  Čas potřebný k vykonání písemné části přijímací zkoušky je 2 hodiny.

 • Nutriční terapie - písemný test z biologie a chemie – počet otázek je 30 z každého předmětu, minimální počet bodů za 1. kolo je 0, maximální počet bodů je 60.

  Čas potřebný k vykonání písemné části přijímací zkoušky je 2 hodiny.

 • Všeobecné ošetřovatelství – písemný test ze základů biologie člověka, test má celkem 50 otázek, minimální počet bodů za 1. kolo je 0, maximální počet bodů je 50.

  Čas potřebný k vykonání písemné části přijímací zkoušky je 1 hodin a 45 minut.
Poslední změna: 2. leden 2023 11:16 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor