Podmínky přijímacího řízení


V celouniverzitním Studijním informačním systému naleznete veškeré podmínky přijímacího řízení všech studijních programů. Níže jsou přímé odkazy na jednotlivé studijní programy:


Magisterské studium

 • Všeobecné lékařství – písemný test z biologie, fyziky a chemie – počet otázek je 30 z každého předmětu, minimální počet bodů za 1. kolo je 0, maximální počet bodů je 90.

  Bodovou hranici pro postup do druhého kola určí děkan na základě výsledků prvního kola přijímací zkoušky.

  Čas potřebný k vykonání písemné části přijímací zkoušky je 3 hodiny.

 • Intenzivní péče - navazující studium - písemný test z anatomie, fyziologie, patofyziologie, ošetřovatelství a základů intenzivní péče. Test má celkem 50 otázek, minimální počet bodů za 1. kolo je 0, maximální počet bodů je 50.

  Bodovou hranici pro postup do druhého kola určí děkan na základě výsledků prvního kola přijímací zkoušky.

  Čas potřebný k vykonání písemné části přijímací zkoušky je 1 hodina a 40 minut.Bakalářské studium

 • Fyzioterapie - písemný test z biologie a fyziky – počet otázek je 30 z každého předmětu, minimální počet bodů za 1. kolo je 0, maximální počet bodů je 60.

  Bodovou hranici pro postup do druhého kola určí děkan na základě výsledků prvního kola přijímací zkoušky.

  Čas potřebný k vykonání písemné části přijímací zkoušky je 2 hodiny.

 • Dentální hygiena - písemný test z biologie a chemie – počet otázek je 30 z každého předmětu, minimální počet bodů za 1. kolo je 0, maximální počet bodů je 60.

  Bodovou hranici pro přijetí stanoví děkan na základě výsledků písemné části.

  Čas potřebný k vykonání písemné části přijímací zkoušky je 2 hodiny.

 • Nutriční terapie - písemný test z biologie a chemie – počet otázek je 30 z každého předmětu, minimální počet bodů za 1. kolo je 0, maximální počet bodů je 60.

  Bodovou hranici pro postup do druhého kola určí děkan na základě výsledků prvního kola přijímací zkoušky.

  Čas potřebný k vykonání písemné části přijímací zkoušky je 2 hodiny.

 • Všeobecné ošetřovatelství – písemný test ze základů biologie člověka, test má celkem 50 otázek, minimální počet bodů za 1. kolo je 0, maximální počet bodů je 50.

  Bodovou hranici pro postup do druhého kola určí děkan na základě výsledků prvního kola přijímací zkoušky.

  Čas potřebný k vykonání písemné části přijímací zkoušky je 1 hodin a 40 minut.
Poslední změna: 30. říjen 2023 10:01 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor