Náhradní termín

NÁHRADNÍ TERMÍN

Pokud se v termínu konání řádné přijímací zkoušky, nemůžete nebo nebudete moci dostavit, na naší fakultě je možnost zažádat si o náhradní termín konání přijímací zkoušky. Tento termín je stanoven na 27. 6. 2024.


Jak si zažádat o náhradní termín?


Žádost o náhradní termín je vhodné podat až poté, co Vám přijde pozvánka na přijímací řízení na 3. LF UK. V případě, že v tu chvíli budete vědět, že Vám termín nevyhovuje, např. z důvodu konání přijímací zkoušky na jinou univerzitu/fakultu, podáte si žádost o náhradní termín.


Žádost lze podat třemi způsoby:


1. Elektronicky

Žádost podáte elektronicky prostřednictvím SIS, kde jste podávali i přihlášku ke studiu.

Do přílohy nahrajete dokument, kterým dokládáte důvod, proč žádáte o náhradní termín (můžete vložit pozvánku na přijímací zkoušky na jinou univerzitu/fakultu, lékařskou zprávu o zdravotní indispozici nebo jiný doklad).


2. Osobně

Žádost o náhradní termín, společně s dokladem, proč žádáte o náhradní termín, přinesete osobně na 3. LF UK. Dokumenty podáte na Studijním oddělení v úředních hodinách nebo na podatelně fakulty.

3. Klasickou poštou

Žádost o náhradní termín společně s dokladem, proč žádáte o náhradní termín, odešlete doporučeně poštou na adresu 3. LF UK a podací lístek si pečlivě uschováte.


ŽÁDOST O NÁHRADNÍ TERMÍN LZE PODAT DO 3 DNŮ OD DNE KONÁNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM TERMÍNU. (viz Řád přijímacího řízení čl. 6 ods. 4)


Prostřednictvím SIS pak budete o vyřízení Vaší žádosti informováni.


Poznámka: U lékařské zprávy je nutné dodat fyzicky originál nebo ověřenou kopii na studijní oddělení.Poslední změna: 30. říjen 2023 15:35 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor