Výzkum nefarmakologické léčby bolesti


Laboratoř se dělí na dvě části:Výzkum nefarmakolické léčby bolesti

Členové týmu

prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc.
prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc.
 

Vedoucí laboratoře


  • prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc.

    Telefon: +420 26710 2739

    Email:


Vědecký pracovník

Postgraduální student

Výzkumná témata

Cílem výzkumu je stanoveni optimálních podmínek stimulačních parametru a také délky jednotlivých stimulaci u metod rTMS a tDCS. To by pak mělo sloužit jako zaklad algoritmů neinvazivních magnetických a elektrických neuromodulací.


Vzdělávání, úspěchy, publikace

Největším úspěchem jsou 2 citace v časopisu Pain (Lefaucher) a dalších vysoce impaktovaných časopisech.


V rámci tohoto programu vychováváme jednoho doktoranda jakožto školitele-konzultanti.

Externí spolupráce

Mezinárodní spolupráce:


         


V rámci projektu AZV – 15-31538A Diagnostika a terapie orofaciální bolesti spolupracujeme s:         

         Model orofaciální bolesti

Výzkumná témata

Model orofacialní bolesti by mel umožnit stanoveni bolestivého algoritmu u laboratorních potkanu jako zakladu pro studium vlivu prostředí a farmak na vnímaní orofacialní bolesti.


Členové týmu

prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc.
prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc.
 

Vedoucí laboratoře


  • prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc.

    Telefon: +420 26710 2739

    Email:


Odborný asistent

Vědecký pracovník

Postgraduální studentPoslední změna: 21. únor 2018 15:38 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor