Věda a výzkum

Řešené projekty

Programy Progres

 • Progres Q35 - Psychoneurofarmakologický výzkum

  Řešitel: prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D.

  Období řešení projektu: 2017 - 2021


 • Progres Q37 - Komplexní poranění a funkční poruchy páteře, pánve, končetin a syntopicky blízkých orgánů a struktur

  Řešitel: prof. MUDr. Martin Krbec, CSc.

  Období řešení projektu: 2017 - 2021


Grantové projekty

GAČR


 • GAČR 21-30795S - Modulace mesolimbického ghrelinového systému - nová naděje pro léčbu závislosti na metamfetaminu?

  Řešitel: prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D.

  Období řešení projektu: 2021-2023


Specifický výzkum  

GA UK


 • GAUK 1442120 - Je adolescence kritickým obdobím pro vznik drogové závislosti u laboratorního potkana?

  Řešitel: Mgr. Barbora Čechová

  Školitel: prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D.

  Období řešení projektu: 2019-2022


SVV


 • SVV UK 260533 - Neuropsychofarmakologický výzkum na 3.LF UK 2020-2022

  Řešitel: prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D.

  Období řešení projektu: 2017 - 2019


 • SVV UK 260534 - Studentské vědecké konference pořádané 3. lékařskou fakultou UK 2020-2022

  Řešitel: prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D.

  Období řešení projektu: 2017 - 2019


Institucionální plán rozvoje

 • Rozvoj doktorského studia na 3. lékařské fakultě UK

  Řešitel: prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D.

  Období řešení projektu: 2021


Poslední změna: 17. únor 2021 12:11 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor