Věda a výzkum

Řešené projekty

Programy Progres

 • Progres Q35 - Psychoneurofarmakologický výzkum

  Řešitel: prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc.

  Období řešení projektu: 2017 - 2021

 • Progres Q37 - Komplexní poranění a funkční poruchy páteře, pánve, končetin a syntopicky blízkých orgánů a struktur

  Řešitel: prof. MUDr. Martin Krbec, CSc.

  Období řešení projektu: 2017 - 2021


PRIMUS

 • PRIMUS 17/MED/7 - Neuron-gliové interakce v homeostáze sítnice: efekt vizuální stimulace a implikace pro autoimunitní uveitidu

  Řešitel: PharmDr. Andrea Štofková, Ph.D.

  Období řešení projektu: 2018-2020


Grantové projekty

AZV

 • AZV 15-31538A - Diagnostika a terapie orofaciální bolesti

  Řešitel: prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc.

  Období řešení projektu: 2015 - 2018


GAČR

 • GAČR 18-03806S - Vliv různých prostředí na kognitivní funkce u dospívajících potkaních samců prenatálně exponovaných metamfetaminu

  Řešitel: prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D.

  Období řešení projektu: 2018-2020

 • GAČR 18-09296S - Funkční změny a kognitivní deficit v novém modelu psychotických relapsů

  Řešitel: RNDr. Karel Valeš, Ph.D.

  Spoluřešitel: prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D.

  Období řešení projektu: 2018-2020

 • GAČR 18-11795Y - Úloha nervové aktivity sítnice v patogenezi autoimunitní uveitidy

  Řešitel: PharmDr. Andrea Štofková, Ph.D.

  Období řešení projektu: 2018-2020


Specifický výzkum  

GA UK

 • GAUK 706216 - Určení kritické vývojové periody pro účinky metamfetaminu na chování laboratorního potkana v dospělosti

  Řešitel: Mgr. Ivana Hrebíčková

  Školitel: prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D.

  Období řešení projektu: 2016 - 2018

 • GAUK 850317 - Perinatální stres a drogová závislost

  Řešitel: Mgr. Anna Holubová

  Školitel: prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D.

  Období řešení projektu: 2017 - 2019

 • GAUK 560317 - Paternitní  expozice metamfetaminu - vliv na vývoj mláďat

  Řešitel: Mgr. Lýdia Mihalčíková

  Školitel: prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D.

  Období řešení projektu: 2017 - 2019


SVV

 • SVV UK 260388/SVV/2018 - Neuropsychofarmakologický výzkum na 3. LF UK 2017

  Řešitel: prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D.

  Období řešení projektu: 2017 - 2019

 • SVV UK 260389/SVV/2018 - Studentská vědecká konference 3. LF UK 2017 - 2019

  Řešitel: prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D.

  Období řešení projektu: 2017 - 2019


Institucionální plán rozvoje

 • 236090/IPUK/2016 - Vybavit výukovou laboratoř umožňující jednak neinvazivní měření krevního tlaku a barorecepční citlivosti, ale také změn kardipulmonárních parametrů při zátěži

  Řešitel: doc. MUDr. Miloslav Franěk, Ph.D.

  Období řešení projektu: 2016 - 2018

 • 236095/IPUK/2016 - Vznikl volitelného předmětu Úvod do praktické metodologie vědecké práce určený pro pregraduální studenty všeobecného lékařství a zdravotnických oborů

  Řešitel: prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D.

  Období řešení projektu: 2016 - 2018

 • 236096/IPUK/2016 - Vytvoření kurzu chirurgických metod pro studenty postgraduálního doktorského studia v biomedicíně a vytvoření chirurgického komplementu pro výzkum na laboratorních zvířatech 3. LF UK

  Řešitel: doc. MVDr. Šimon Vaculín, Ph.D.

  Období řešení projektu: 2016 - 2018


Poslední změna: 20. červenec 2018 11:50 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor