Historie budovy ústavu


Budova Ke Karlovu 4, v Praze 2, kde sídlí Ústav fyziologie a Ústav patofyziologie 3. LF UK,  je objektem ve vlastnictví Univerzity Karlovy. Jedná se o budovu ve stylu eklektické romantické novogotiky.


Tato budova byla založena v roce 1861 v prostoru, který byl územím gotické výstavby v době Karla IV. Byl zde v roce 1351 založen kostel sv. Štěpána a v roce 1350 Karlovský klášter s kostelem Nanebevzetí p. Marie, který byl dostavěn až roku 1575. Je třeba uvést, že budova našeho ústavu byla první ze staveb, které se staly základem lékařské fakulty, a to jak české, tak německé, nejprve Univerzity Karlo-Ferdinandovy a poté Univerzity Karlovy. Z významných staveb, které naši budovu dále obklopují, to je novogotická Zemská porodnice, postavená významným českým architektem Josefem Hlávkou v letech 1867 - 1875 a v letech 1893 - 1901 založený novorenezanční Dětský nemocniční areál Karlov.


V roce 1996 byla provedena rekonstrukce budovy ve spolupráci s rektorátem Univerzity Karlovy. Šlo o přestavbu podkroví v tomto rozsahu: rekonstrukce elektroinstalace, ústředního vytápění, zesílení stropních konstrukcí, zateplení podkroví, výměna stávajících střešních oken. Novými příčkami byly vytvořeny laboratoře a pracovny. V roce 2001 byla nutná rekonstrukce výměníkové stanice. V průběhu desetiletí se ukázalo, že rekonstrukce z roku 1996 nebyla provedena zcela důsledně, a proto byla v roce 2005 opět vyměněna střešní okna. Zevní část objektu je v současné době ve velmi špatném technickém stavu. Je prováděna pouze průběžná údržba zabraňující havarijnímu stavu, protože celková rekonstrukce by si vyžádala několik desítek milionů korun. Je rovněž nutno dořešit vztah s Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze, týkající se parkoviště, opravy dvou vjezdových vrat a údržby předzahrádek.


Naše interiéry působí zastarale a neodpovídají standardům dnešní doby. Jelikož v budově Ke Karlovu 4 probíhá intenzivní výuka 2. – 4. ročníku magisterského studia a 1. - 2. ročníku bakalářských studií, je snahou vedení fakulty udržet na dobré úrovni především prostory sloužící studentům, aby byly srovnatelné s podmínkami v budově děkanátu Ruská 87. V letech 2014 - 2015 byly v celé budově rekonstruovány stoupačky a toalety a v plánu jsou i úpravy všech sedmi učeben.


Podrobnosti v článku Československá fyziologie 46/1997 č. 2 najdete zde.


Československá fyziologie 46/1997 č. 2
Československá fyziologie 46/1997 č. 2A co vše ještě skrývá ulice Ke Karlovu, se dozvíte v přiloženém článku z novin. Kliknutím na obrázek jej zvětšíte.


Ulice Ke Karlovu. Co vše skrývá?
Ulice Ke Karlovu. Co vše skrývá?
Poslední změna: 18. únor 2020 14:43 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor