Význam GABAB a metabotropních glutamátových receptorů v percepci bolesti


GABA-B receptor a metabotropní glutamátové receptory patří do 3. rodiny receptorů spřažených s G-proteiny. Jsou lokalizovány ve většině částí centrálního nervového systému a z toho vyplývá i jejich zapojení do mnoha fyziologických a patologických funkcí. V naší laboratoři se zaměřujeme především na úlohu těchto receptorů v percepci různých typů bolesti (animální model bolesti –> podání specifického receptorového ligandu (agonisty, antagonisty, alosterického modulátoru) –> behaviorální, popř. imunohistochemické testování změn percepce bolesti). Dále studujeme úlohu těchto receptorů v procesech učení a paměti, spontánní motorické aktivity, termoregulace a u některých kognitivních funkcí. Smyslem všech těchto experimentů je přiblížit farmakologický potenciál zmíněných receptorů a případné využití jejich ovlivnění v klinické medicíně, které je dosud poměrně omezené.

Členové týmu

doc. MUDr. Miloslav Franěk, Ph.D.
doc. MUDr. Miloslav Franěk, Ph.D.
 

Vedoucí laboratořeStudentka doktorského studia

  • MUDr. Monika Holajová

Výzkum

GABA-B receptor je hlavní metabotropní inhibiční receptor v centrálním nervovém systému savců. Jeho distribuce je proto velmi široká a je zapojen do mnoha funkcí CNS. Podobná charakteristika platí i pro metabotropní glutamátové receptory (mGluRs). V našem výzkumu se zaměřujeme na úlohu zmíněných receptorů v percepci různých typů bolesti (chronická neuropatická, akutní, zánětlivá), na jejich zapojení do kognitivních (učení a paměť, podmíněná preference místa) a dalších (termická preference, spontánní motorika) procesů. K farmakologickému in vivo testování využíváme specifické ligandy konkrétních receptorů (agonisty, antagonisty, alosterické modulátory) a následně příslušné behaviorální metodiky. Vždy usilujeme o propojení animálních experimentů s klinikou (algeziologie, neurologie).


Výzkum naší skupiny je věcně i personálně propojen se skupinou 1b) Metodiky vyšetřování bolesti u zvířat.

Vybrané publikace

  • Salte K, Lea G, Franek M, Vaculin S. Baclofen reversed thermal place preference in rats with chronic constriction injury. Physiol Res 2016, 65, 349-55.

  • Jirku M, Bumba L, Bednarova L, Kubala M, Sulc M, Franek M, Vyklicky L, Vondrasek J, Teisinger J, Bousova K. Characterization of the part of N-terminal PIP2 binding site of the TRPM1 channel. Biophys Chem 2015, 207, 135-142.

  • Franěk M, Vaculín Š, Yamamotová A, Bubeníková-Valešová V, Šťastný F, Rokyta R. Comparison of pain perception in two neurodevelopmental animal models of schizophrenia. Physiol Res 2010, 59, 811-819.

  • Franěk M, Vaculín Š. Role of GABAB receptor agonist baclofen in acute pain modulation during the early postnatal period. Pharmacol 2009, 84, 104-110.

  • Franěk M, Vaculín Š, Rokyta R. GABAB receptor agonist baclofen has non-specific antinociceptive effect in the model of peripheral neuropathy in the rat. Physiol Res 2004, 53, 351-355.

  • Galvez T, Prézeau L, Milioti G, Franěk M, Joly C, Froestl W, Bettler B, Bertrand HO, Blahos J, Pin JP. Mapping the agonist binding site of GABAB type 1 subunit sheds light on the activation process of GABAB receptor. J Biol Chem 2000, 275, 41166-41174.

  • Franěk M, Pagano A, Kaupmann K, Bettler B, Pin JP, Blahos J. The heteromeric GABAB receptor recognizes G-protein a subunit C-termini. Neuropharmacol 1999, 38, 1657-1666.Poslední změna: 21. únor 2018 15:38 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor