Bolest ve vztahu k pohybové aktivitě a příjmu potravy


Dlouhodobě se zabýváme problematikou vnímání bolesti z hlediska její senzorické, afektivní a motorické komponenty především u pacientek s poruchami příjmu potravy, které jsou na bolest méně citlivé. Existuje řada experimentálních studií, ale i klinických pozorování, které ukazují, že bolest nebo lokální anestézie vyvolávají distorzi tělesných rozměrů a mění představu o tělesném schématu. Ukázali jsme, že větší nespokojenost s vlastním tělem, a tedy touha být hubenější, souvisela u těchto pacientek s větší citlivostí na bolest.

Členové týmu

doc. RNDr. Anna Yamamotová, CSc.
doc. RNDr. Anna Yamamotová, CSc.

Vedoucí laboratoře

doc. RNDr. Anna Yamamotová, CSc.

Telefon: 224 902 717

Email:
pregraduální studenti,

kteří o danou tematiku projeví zájem v rámci SVA.


Výzkum

V současné době se věnujeme mechanizmům, jak pohybová aktivita ovlivňuje a mění vnímání bolesti, jaká je souvislost mezi nocicepčním a interocepčním vnímáním a jak empatie ovlivňuje posuzování intenzity bolesti druhých.


Vzdělávání, úspěchy, publikace

V rámci Studentské vědecké aktivity v roce 2014 byla oceněna práce „Laterality and crossed-hand analgesia” (Cátia Jesus, Inès Jesus) a v roce 2016 práce „Empathy and interoception during conditioned pain modulation” (Alexandra Morozova, Katharina Geier).


Externí spolupráce

Výzkum je realizován ve spolupráci s prof. MUDr. Hanou Papežovou, CSc., z Psychiatrické kliniky 1.LF UK, Praha.Poslední změna: 21. únor 2018 15:38 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor