Laboratoř drogové závislosti


Naše laboratoř se zabývá sledováním působení drog na březí samice laboratorního potkana a vývoj jejich potomků. Na animálním modelu zkoumáme akutní i dlouhodobé působení drogy, které byl jedinec vystaven v prenatálním období, její vliv na chování, změny v kognitivních funkcích, percepci bolesti a záchvatovou pohotovost. Zjišťujeme možné mechanismy působení drog, především pak metamfetaminu, který je jednou z nejčastěji zneužívaných drog v České republice a jehož obliba stoupá i celosvětově. Na animálním modelu rovněž sledujeme, zda mají potomci drogově závislých matek zvýšenou citlivost k drogám ať již ke stejné droze, které byli vystaveni prenatálně („sensitization“) nebo k droze jiné („cross-sensitization“), popř. zda vykazují zvýšenou náchylnost k drogové závislosti. Sledujeme vliv prenatální expozice drogy jak na potkaní mláďata, tak i na jedince v období puberty a dospívání a na dospělé jedince. Naším cílem je rovněž určení kritické vývojové periody pro aplikaci drogy pre- a časně postnatálně, popř. epigenetických faktorů, které ovlivňují vznik drogové závislosti. Problematiku zkoumáme pomocí behaviorálních, biochemických, molekulárních a genetických metod.

Členové týmu

Prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D.
Prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D.
 

Vedoucí laboratoře

 

 • Prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D.

  Telefon: +420 22490 2713Studenti doktorského studia

 • Mgr. Ivana Hrebíčková,

 • Mgr. Mária Ševčíková,

 • Mgr. Anna Holubová,

 • Mgr. Anna Ochozková,

 • Mgr. Lýdia Michalčíková,

Výzkumná témata

 • Vyvolává prenatální expozice metamfetaminu zkříženou citlivost k drogám u dospělých samců a samic laboratorního potkana? Detaily...

 • Určení kritické vývojové periody pro účinky metamfetaminu postnatální vývoj mláďat laboratorního potkana a na jeho chování v dospělosti.Detaily...

 • Paternitní expozice metamfetaminu – vliv na vývoj mláďat.Detaily...

 • Modely ADHD v dětství, dospívání a dospělosti a možnosti terapie. Detaily...

 • Perinatální stres a drogová závislost. Detaily...

Vzdělávání, úspěchy, publikace

Stěžejní publikace

 • Bernášková, K., Matějovská, I., Šlamberová, R.: Postnatal challenge dose of methamphetamine amplifies anticonvulsant effects of prenatal methamphetamine exposure on epileptiform activity induced by electrical stimulation in adult male rats. Experimental Neurology 229:282-287, 2011 (IF = 4,699)

 • Syslová K., Rambousek L., Kuzma M., Najmanová V., Bubeníková-Valešová V., Šlamberová R., Kačer P.: Monitoring of dopamine and its metabolites in brain microdialysates: Method combining freeze-drying with liquid chromatography-tandem mass spectrometry. J Chromatogr A 1218:3382-3391, 2011 (IF = 4,531)

 • Šlamberová R., Schutová B., Hrubá L., Pometlová M.: Does prenatal methamphetamine exposure affect the drug-seeking behavior of adult male rats? Behavioural Brain Research 224:80-86, 2011 (IF = 3,417)

 • Matějovská I., Bernášková K., Šlamberová R.: Effect of prenatal methamphetamine exposure and challenge dose of the same drug in adulthood on epileptiform activity induced by electrical stimulation in female rats. Neuroscience 257:130-138, 2014. (IF = 3,327)

 • Rambousek L., Kačer P., Syslová K, Bumba J., Bubeníková-Valešová V., Šlamberová R.: Sex differences in methamphetamine pharmacokinetics in adult rats and its transferral to pups via placental membrane and breast milk. Drug and Alcohol Dependence 139:138-144, 2014. (IF = 3,278)

 • Macúchová E., Nohejlová K., Šlamberová R.: Gender differences in the effect of adult amphetamine on cognitive functions of rats prenatally exposed to methamphetamine. Behavioural Brain Research 270:8-17, 2014. (IF = 3,391)

 • Šlamberová R., Pometlová M., Macúchová E., Nohejlová K., Stuchlík A., Valeš K.: Do the effects of prenatal exposure and acute treatment of methamphetamine on anxiety vary depending on the animal model used? Behavioural Brain Research 292:361-369, 2015. (IF = 3,002)

 • Šírová J., Krištofíková Z., Vrajová M., Fujáková-Lipski M., Řípová D., Klaschka J., Šlamberová R.: Sex-dependent changes in striatal dopamine transport in preadolescent rats exposed prenatally and/or postnatally to methamphetamine. Neurochemical Research 41:1911-1923, 2016. (IF = 2,472)

 • Fujáková-Lipski M., Kaping D., Šírová J., Horáček J., Páleníček T., Zach P., Klaschka J., Kačer P., Syslová K., Vrajová M., Bubeníková-Valešová V., Beste Ch., Šlamberová R.: Trans-generational neurochemical modulation of methamphetamine in the adult brain of the Wistar rat. Archives of Toxicology 91(10):3373-3384, 2017. (IF = 6,637)

 • Farár V., Valušková P., Ševčíková M., Mysliveček J, Šlamberová R.: Mapping of the prenatal and postnatal methamphetamine effects on D1-like dopamine, M1 and M2 muscarinic receptors in rat central nervous system. Brain Research Bulletin 137:17-22, 2018. (IF = 3,033)


Poslední změna: 21. únor 2018 15:38 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor