Neurotrauma a neuropatie – modelování, regenerace a bolest


Členové týmu

doc. MVDr. Šimon Vaculín, Ph.D.
doc. MVDr. Šimon Vaculín, Ph.D.
Vedoucí laboratoře


doc. MVDr. Šimon Vaculín, Ph.D.

Telefon: 224 902 714

Email:


Věnuje se chirurgii laboratorních zvířat a mechanizmům, projevům a metodám potlačení neuropatické bolesti, organizoval mezinárodní i české konference. Je autorem odborných článků, několika kapitol v učebnicích a různých výukových pomůcek. Čtyři roky byl šéfredaktorem odborného časopisu Veterinární lékař. • odborný asistent

  MUDr. Otakar Raška, Ph.D.

  Věnuje se modelaci, vyšetření a možnostem regenerace při poranění centrálního a periferního nervového systému.


 • Studenti doktorského studia:

  • Mgr. Lucia Komárková

   V rámci PhD studia se zabývá mechanizmy antinocicepčního účinku ghrelinu u modelu neuropatické bolesti.


  • Mgr et MgA Filip Jevič

   V rámci PhD se věnuje patogenetickým mechanismům rozvoje periferní polyneuropatie u dětských hematoonkologických pacientů.


 • Pregraduální studenti:

  • David Šilhán

  • Jan Mizner

  • studenti SVA (v minulosti přes 20 studentů českého a zahraničního kurikula)

  • studenti PřF UK (v minulosti 6 bakalářských prací a 2 diplomové práce)

Výzkumná témata

Zabýváme se jednak chirurgickou propedeutikou a chirurgií laboratorních zvířat, jednak důsledky poranění periferních nervů, zejména bolestí a motorikou, a jeho regenerací hlavně z pohledu motoriky. V rámci výzkumu bolesti se věnujeme vzájemnému ovlivnění motorických funkcí a nocicepce na animálních modelech a u pacientů, testování nových látek s potenciálním antihyperalgetickým a antialodynickým účinkem na animálních modelech, studiu limitů operantních a reflexních metod měření bolesti a možnostem vyšetření a modulace neuropatií u dětských onkologických pacientů. V rámci neuroregenerace se zaměřujeme na možnosti vyšetření ztrátových poranění nervů u animálních modelů a na možnosti urychlení regenerace po neurorafii našitím pahýlu bokem na intaktní motorický nerv.

Vzdělávání, úspěchy, publikace

Hlavní činností laboratoře je zapojení studentů do výzkumu. Studenti vymýšlejí své výzkumné téma a podílejí se na všech krocích výzkumu (design pokusu, plánování a provedení pokusu, analýza výsledků a prezentace) ať už v rámci SVA, diplomové nebo dizertační práce. Studenti se se svými pracemi opakovaně umístili na předních místech Studentské vědecké konference 3. LF UK a na základě jejich studií vznikají práce publikované ve vědeckých časopisech, např.:


 • Salte K, Lea G, Franek M, Vaculin S. Baclofen reversed thermal place preference in rats with chronic constriction injury. Physiol Res. 65(2):349-55, 2016. IF 1,2

 • Vítková J, Loučka M, Boček J, Vaculín S. The effect of acclimatization and ambient temperature on heat withdrawal threshold in rats. Eur J Pain. 19, 21-27, 2015. IF 3,2


Poslední změna: 21. únor 2018 15:38 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor