Pracovníci

Ústav fyziologie

Telefon: 420 22490 2721 (sekretariát ústavu), 420 22490 2722 (sekretariát patologická fyziologie)
Adresa: Ke Karlovu 4, Praha, PSČ: 12000
Fax: 420 224923827

Přednosta

prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D. 420 22490 2713 romana.slamberova@lf3.cuni.cz

Zástupce přednosty pro vědeckou činnost

doc. MVDr. Šimon Vaculín, Ph.D. 420 22490 2714 simon.vaculin@lf3.cuni.cz

Zástupce přednosty pro vzdělávací činnost

doc. MUDr. Miloslav Franěk, Ph.D. 420 22490 2714 miloslav.franek@lf3.cuni.cz

Sekretářka

Miroslava Šplíchalová 420 22490 2721 miroslava.splichalova@lf3.cuni.cz

Profesor

prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc. 420 26710 2739 richard.rokyta@seznam.cz

Docent

doc. Ing. Jana Jurčovičová, CSc. 420 22490 2719 jana.jurcovicova@lf3.cuni.cz
doc. RNDr. Anna Yamamotová, CSc. 420 22490 2717 anna.yamamotova@lf3.cuni.cz

Vědecký pracovník

doc. MUDr. Jitka Fricová, Ph.D.
RNDr. Jan Nedvídek, CSc. 420 22490 2729 jan.nedvidek@lf3.cuni.cz

Odborný asistent

MUDr. Peter Ivák, Ph.D. peter.ivak@lf3.cuni.cz
RNDr. Ivana Petríková, Ph.D. 420 22490 2728 ivana.hrebickova@lf3.cuni.cz
PharmDr. Andrea Štofková, Ph.D. 420 22490 2718 andrea.stofkova@lf3.cuni.cz

Asistent

MUDr. Eva Miletínová, M.Sc.
MUDr. Štěpán Šandera
Mgr. Michal Zima

Lektor

Mgr. Barbora Čechová 421 903440087 kaisa.zhang256@gmail.com
Mgr. Anna Holubová 420 22490 2728 anna.holubova@lf3.cuni.cz
Mgr. Lýdia Mihalčíková 420 22490 2744 lydia.mihalcikova@lf3.cuni.cz
Mgr. Anna Ochozková 420 22490 2744 anna.ochozkova@lf3.cuni.cz
Mgr. Lucia Voděrová 420 22490 2728 lucia.voderova@lf3.cuni.cz

Laborant

Zuzana Ježdíková 420 22490 2726 zuzana.jezdikova@lf3.cuni.cz
Jarmila Kouřilová 420 22490 2712 jarmila.kourilova@lf3.cuni.cz
Jana Kůrková 420 26710 2735 jana.kurkova@lf3.cuni.cz
Helena Smetanová 420 26710 2736 helena.smetanova@lf3.cuni.cz
Hana Šťastná 420 26710 2737 hana.stastna@lf3.cuni.cz
Mgr. Ivana Vítková 420 22490 2716 vitkova.ivana@email.cz

Vědecký pracovník pro VaV

MUDr. Dominika Andreánská 420 601120844 andreanska.domika@gmail.com
MUDr. Klára Bernášková, CSc. 420 22490 2732 klara.bernaskova@lf3.cuni.cz
PhDr. RNDr. Tereza Nekovářová, Ph.D. 420 22490 2729 tereza.nekovarova@nudz.cz

Technický pracovník

Martin Ľach 420 22490 2727 martin.lach@lf3.cuni.cz
Bc. David Šlajferčík

Postgraduální student

MUDr. Dominika Andreánská 420 601120844 andreanska.domika@gmail.com
MUDr. Mgr. Tomáš Bruthans
Mgr. Barbora Čechová 421 903440087 kaisa.zhang256@gmail.com
Mgr. Kateřina Englerová
Mgr. Anna Francová
Mgr. Anna Holubová 420 22490 2728 anna.holubova@lf3.cuni.cz
Mgr. MgA. Filip Jevič
Mgr. Lýdia Mihalčíková 420 22490 2744 lydia.mihalcikova@lf3.cuni.cz
Mgr. Anna Ochozková 420 22490 2744 anna.ochozkova@lf3.cuni.cz
MUDr. Michal Parma
Mgr. Adéla Plechatá
MUDr. Štěpán Šandera
Mgr. Mária Ševčíková
Mgr. Michaela Zahrádka Köhlerová


Poslední změna: 21. únor 2018 15:37 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor