Antigenní testování učitelů 3. lékařské fakulty UK na přítomnost infekce virem SARS-CoV-2

Na základě dotazů z řad pedagogů 3.LF UK jsem projednal s ředitelem FNKV možnost antigenního testování učitelů fakulty. Podle pokynu MZ ČR bude FNKV provádět testování učitelů (z jakéhokoli typu škol) ve dnech 4.-18.12.2020 v odběrovém místě COVID-19 v prostoru mezi transfuzní stanicí a LDN s vchodem z Ruské ulice. Pro učitele, kteří jsou pojištěnci českých zdravotních pojišťoven, je vyšetření zdarma. Počet testů u jednoho učitele je omezen pouze tak, že je hrazen 1 test denně. Pokud má tedy kterýkoli pedagog zájem se nechat testovat opakovaně (v libovolných intervalech), je to možné – musí se pouze objednat přes web FNKV. V rozmezí mezi 1.12.-3.12. bude zprovozněn na www.fnkv.cz nový objednávkový systém (obdobný stávajícímu systému objednávání na testy PCR). Pedagogové s úvazkem na 3.LF UK se tedy v případě, že budou mít o toto vyšetření zájem, mohou sami objednat přes web FNKV. Odběry nelze provádět bez předchozího objednání.


Vyšetření je zcela dobrovolné, vedení fakulty nikoho nenutí, aby vyšetření podstoupil. Naopak, upozorňujeme na to, že u antigenních testů je cca 10% riziko falešně pozitivních nebo falešně negativních nálezů. Tzn., že negativní výsledek testu v žádném případě neznamená 100% jistotu, že dotyčná osoba v sobě virus nemá, pouze tato pravděpodobnost je při negativním testu nízká (a proto se klasický PCR test u asymptomatických osob s negativním antigenním testem neprovádí). Další limitací je samozřejmě skutečnost, že výsledek testu má omezenou časovou platnost – každý člověk se může samozřejmě virem infikovat druhý den po negativním testu. Je nutno si též uvědomit, že negativní test žádného učitele nemůže ochránit před infekcí virem SARS-CoV-2, pouze s velkou pravděpodobností znamená, že tento „negativní“ učitel nenakazí své posluchače, kolegy nebo členy své rodiny. V prostředí vysoké školy je pravděpodobnější, že přenašečem viru bude student nežli pedagog. Význam antigenních testů je podle současných poznatků především (a) pro průkaz nemoci covid-19 u osob s příznaky (teplota, kašel, dušnost atd.), (b) pro populační epidemiologické studie četnosti výskytu v populačních skupinách. Nelze tedy od testů očekávat žádný benefit pro zcela asymptomatického klinicky zdravého jednotlivého člověka.


Případný prospěch z negativního testu tedy má okolí testovaného, nikoli testovaný sám. Pro ochranu konkrétního pedagoga považuji za mnohem důležitější dodržování všech preventivních opatření včetně nošení respirátorů místo roušek. Je též důležité, aby respirátor (či rouška) zůstávaly správně nasazené i při slovním projevu. Větrání prostor fakulty a dodržování vzdálenosti 1,5-2 metry je též důležité.


Vedení fakulty bude zvažovat, zda by pravidelné testování mohlo mít význam pro ochranu fungování instituce (fakulty), kdy pozitivní test by vedl k okamžité izolaci pozitivní osoby a tím snížil riziko přenosu infekce na okolí. Toto vše jsou však zatím teoretické předpoklady, které zatím nemají dostatečnou oporu v reálných důkazech z praxe. V situaci, kdy zdrojem infekce mohou být spíše studenti než učitelé, je význam systematického testování samotných učitelů sporný. Ponechávám tedy na osobním rozhodnutí každého pedagoga, zda a jak často se nechá testovat.


V Praze 29.11.2020

Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc.

děkan 3.LF UK


Poslední změna: 30. listopad 2020 10:04 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor