• Aktuality

Aktuality

27. října 2020

Testování na koronavirus pro studenty a zaměstnance Univerzity Karlovy na 1. LF UK


1. lékařská fakulta UK ve spolupráci se Všeobecnou Fakultní Nemocnicí provádí testování studentů a zaměstnaců UK, včetně jejich rodinných příslušníků, na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2 metodou RT-qPCR. Odběry zájemců o testování budou probíhat každý pracovní den v odběrové ambulanci na Klinice pracovního lékařství VFN v ulici Na Bojišti 1, Praha 2. Analýza vzorků bude provedena v Ústavu imunologie a mikrobiologie 1. LF UK (registrační číslo laboratoře 75UK1LF) a výsledky budou oznámeny den po odběru.


Ceník vyšetření


  • Studenti a zaměstnanci 1. LF UK 600 Kč

  • Studenti, zaměstnanci UK a jejich rodinní příslušníci 1000 Kč

  • Ostatní samoplátci 1700 Kč


Další informace a registraci na vyšetření lze získat na webových stránkách Ústavu imunologie a mikrobiologie 1. LF UK.
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor