• Aktuality

Aktuality

3. září 2020

Nařízení děkana k prevenci infekce SARS-CoV-2

 

Vážené kolegyně a kolegové, vážení zaměstnanci fakulty,


vzhledem k rychle se zhoršující epidemiologické situaci v Praze na základě dnešního jednání kolegia děkana jsem s platností od zítra, tj. od 4.9.2020 rozhodl o těchto opatřeních:


  1. Ve všech vnitřních prostorách fakulty (budovy A i B, Ke Karlovu 4, pronajaté prostory v budově X a v SZÚ) je pro všechny osoby zde se vyskytující povinné zakrývání nosu a úst (rouška či respirátor).

  2. Žádná osoba s jakýmikoli příznaky infekčního onemocnění dýchacích cest (zvýšená teplota, kašel apod.) nesmí vstoupit do vnitřních prostor fakulty. Pokud se takové příznaky objeví během pracovní doby, je osoba povinna oznámit to nadřízenému zaměstnanci a po dohodě s ním neprodleně prostory fakulty opustit.

  3. Každý zaměstnanec s příznaky infekčního onemocnění dýchacích cest je povinen kontaktovat svého lékaře a postupovat podle jeho pokynů. Pokud by daný lékař v této situaci neordinoval test na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2 a dotyčný pracovník by měl o takový test zájem, je fakulta připravena takovému pracovníkovi náklady testu provedeného na vlastní žádost uhradit. Testy pro samoplátce provádí v Praze několik laboratoří včetně FNKV nebo 1. LF UK. Informace na webu

  4. Vedoucí zaměstnanci mohou u svých podřízených pracovníků rozhodnout o využívání práce z domova („home office“) tak, aby to neomezilo provoz daného pracoviště. V případě zaměstnanců děkanátu konkrétní podobu práce z domova projedná vedoucí pracovník s tajemnicí fakulty. V případě zaměstnanců klinik a ústavů může přednosta navrhnout děkanovi konkrétní podobu tohoto opatření pro jím vedené pracovníky ústavu či kliniky (samozřejmě s přihlédnutím k jejich případnému úvazku ve zdravotnickém zařízení).


Nařízení děkana ke stažení


Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc.

děkan 3. LF UKSdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor